Úradná tabuľa
Uverejnené: 15.12.2009 | 10:16 | admin

Monthly Archives: december 2009

VZN č. 3/2009

Uverejnené: 15.12.2009 | 10:11 | admin

ktorým sa mení a dopĺňa VZN č. 6/2008 o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady na území obce Častá

vzn_09-03

 

Počasie Častá
Weather Underground PWS IAST31