Úradná tabuľa
Uverejnené: 23.02.2015 | 08:53 | sekretariát

Územný plán

Uverejnené: 23.02.2015 | 08:53 | sekretariát

  Územny plán obce Časta bol schvaleny v OZ dňa 27.2.2006 číslom uznesenia 8/OZ/2006 a VZN obce Časta číslo 1/2006, ktorým sa vyhlasuje záväzná časť Územného plánu obce Častá bolo schválené v OZ dňa 6.3.2006 číslom uznesenia 13/OZ/2006.

   

  • Územný plán obce v PDF
  • Urbanistická štúdia ul. Družstevná – Sokolská,ktorá bola schválená v OZ dňa 24.6.2010, uznesením č.36/OZ/2010 ako doplnok Územného plánu obce Častá z r.2006 v PDF

  Územný plán v jpg

   

  1

  Obrázok v plnom rozlíšení 

   

  2

  Obrázok v plnom rozlíšení

   

   

   

  Počasie Častá
  Weather Underground PWS IAST31