Úradná tabuľa
Uverejnené: 23.02.2015 | 08:50 | sekretariát

Zápisnice komisií

Uverejnené: 23.02.2015 | 08:50 | sekretariát

Komisia financií podnikania a cestovného ruchu OZ:

Title Download
Zápisnica z Komisie financií podnikania a cestovného ruchu OZ zo dňa 06. 12. 2016
  1 files      18 downloads
Download
Zápisnica z finančnej komisie zo dňa 21. 06. 2016.
  1 files      17 downloads
Download
Zápisnica z finančnej komisie zo dňa 18. 04. 2016
  1 files      92 downloads
Download
Zápisnica z finančnej komisie zo dňa 17. 02. 2016
  1 files      86 downloads
Download
Zápisnica zo stretnutia ,,Komisie financií, podnikania a cestovného ruchu pri OZ Častá“ zo dňa 12.10.2015
  1 files      92 downloads
Download
Zápisnica zo zasadnutia komisie financií, podnikania a cestovného ruchu pri OZ v Častej
  1 files      143 downloads
Download
Zápisnica finančnej komisie zo dňa 23. 03. 2015
  1 files      130 downloads
Download

Komisia na ochranu verejného záujmu pri výkone funkcií verejných funkcionárov Obce Častá OZ

Komisia pre deti, mládež, šport a školstvo OZ

Komisia pre sociálne otázky, verejný poriadok a kultúru OZ

Komisia výstavby, územného rozvoja, životného prostredia a dopravy OZ

Title Download
Zápisnica z komisie výstavby, územného rozvoja, životného prostredia a dopravy 05. 12. 2016.
  1 files      15 downloads
Download
Zápisnica z komisie výstavby, územného rozvoja, životného prostredia a dopravy 27. 10. 2016.
  1 files      9 downloads
Download
Zápisnica z komisie výstavby, územného rozvoja, životného prostredia a dopravy zo dňa 18. 05. 2016
  1 files      51 downloads
Download
Zápisnica z komisie výstavby, územného plánovania, životného prostredia a dopravy zo dňa 08. 06. 2015.
  1 files      137 downloads
Download
Zápisnica Komisie výstavby, ÚP, ŽP a dopravy 2015-03
  1 files      138 downloads
Download

Zápisnice do 8.5.2015

 

 

Počasie Častá
Weather Underground PWS IAST31