Úradná tabuľa
Uverejnené: 23.02.2015 | 08:52 | sekretariát

Zmluvy

Uverejnené: 23.02.2015 | 08:52 | sekretariát
Title Download
Dohoda č.4/PK/2018/§10 ÚPSVaR Pezinok
  1 files      1 download
Download
Kúpna zmluva č. 215/2017 Obecná knižnica – IKAR, a.s.
  1 files      0 download
Download
Dodatok č.1 k Zmluve o poskytnutí finančných prostriedkov č. 17-513-02443
  1 files      1 download
Download
Zmluva o dielo 161017 Častá – kanalizácia a Envirofond 2018
  1 files      12 downloads
Download
Dodatok č. 1 k zmluve Dychová hudba Častovanka
  1 files      5 downloads
Download
Zmluva o poskytnutí finančných prostriedkov č. 17-513-02443
  1 files      1 download
Download
Zmluva o poskytnutí dotácie Dychovke Častovanka rok 2017
  1 files      4 downloads
Download
Zmluva o odvádzaní odpadových vôd – Hasičská zbrojnica
  1 files      5 downloads
Download
Zmluva o zabezpečení OV prevádzky obec Častá BVS, a. s.
  1 files      24 downloads
Download
Zmluva o zbere a zhodnotení šatstva a textilu
  1 files      3 downloads
Download
Register zmlúv a faktúr BSK
  1 files      5 downloads
Download
Zmluva – Vybudovanie osvetlenia na futbalovom ihrisku v Častej
  1 files      4 downloads
Download
Zmluva – Rekonštrukcia chodníka na cintoríne v obci Častá
  1 files      4 downloads
Download
Nájomná zmluva obec Častá/Dušan Pavlík
  1 files      6 downloads
Download
Dodatok č 2/2017 k zmluve č. 15/2017/§54-ŠnZ/BSK obec Častá/UPSVaR Pezinok
  1 files      4 downloads
Download
Dodatok č 1 k zmluve č. 15/2017/§54-ŠnZ/BSK obec Častá/UPSVaR Pezinok
  1 files      3 downloads
Download
Dotácia z envirofondu vo výške 80.000 €
  1 files      3 downloads
Download
Zmluva o zabezpečení zberu použitých textílií, odevov a obuvi
  1 files      5 downloads
Download
Zmluva o poskytnutí dotácie DPO SR
  1 files      8 downloads
Download
Zmluva o dielo Combin č. 1/2017
  1 files      13 downloads
Download
Zmluva o usporiadaní súťaže „Na bicykli bezpečne“
  1 files      15 downloads
Download
Zmluva o poskytnutí dotácie Červenokamenskému panstvu 2017
  1 files      14 downloads
Download
Dohoda obec Častá UPSVaR PK – § 54
  1 files      25 downloads
Download
Dohoda obec Častá UPSVaR PK – § 52a
  1 files      15 downloads
Download
Zmluva o poskytnutí dotácie Klubu priateľov prírody
  1 files      12 downloads
Download
Zmluva o spolufinancovaní Hviezdoslavov Kubín
  1 files      14 downloads
Download
Zmluva o poskytnutí dotácie Divadlu Na kolene rok 2017
  1 files      10 downloads
Download
Zmluva o poskytnutí dotácie Jednote dôchodcov rok 2017
  1 files      10 downloads
Download
Zmluva o kontrolnej činnosti
  1 files      15 downloads
Download
Zmluva o poskytnutí dotácie Kynologickému klubu rok 2017
  1 files      13 downloads
Download
Zmluva o poskytnutí dotácie Talentáriu rok 2017
  1 files      10 downloads
Download
Zmluva o dielo Monika Dobrovičová
  1 files      16 downloads
Download
Zmluva o poskytnutí dotácie Šport.klubu SPC rok 2017
  1 files      16 downloads
Download
Zmluva o poskytnutí dotácie Klubu slov.turistov rok 2017
  1 files      12 downloads
Download
Zmluva o poskytnutí dotácie RC klubu
  1 files      11 downloads
Download
Zmluva o poskytnutí dotácie Rodinnému centru rok 2017
  1 files      11 downloads
Download
Zmluva o poskytnutí dotácie Futbalovému klubu rok 2017
  1 files      16 downloads
Download
Zmluva o poskytnutí dotácie Klubu BTC Častá rok 2017
  1 files      12 downloads
Download
Zmluva o poskytnutí dotácie Khan klubu karate rok 2017
  1 files      11 downloads
Download
Dodatok č. 4/2017 k NZ Čavojský Ivan s manželkou
  1 files      17 downloads
Download
Dodatok č. 4/2017 k NZ Žofčík Peter s manželkou
  1 files      12 downloads
Download
Dodatok č.4/2017 k NZ Galla Roman s manželkou
  1 files      17 downloads
Download
Dodatok č. 4/2017 k NZ Pecúch Erik s manželkou
  1 files      13 downloads
Download
Dodatok č. 4/2017 k NZ Užovič Milan s manželkou
  1 files      12 downloads
Download
Dodatok č. 4/2017 k NZ Szecsényi Boris s manželkou
  1 files      9 downloads
Download
Dodatok č. 4/2017 k NZ Schwarz Štefan s manželkou
  1 files      14 downloads
Download
Dodatok č. 4/2017 k NZ Schwarz Michal s manželkou
  1 files      10 downloads
Download
Dodatok č.1/2017 k NZ Herák Pavol s manželkou
  1 files      14 downloads
Download
Dodatok č.4/2017 k NZ Dubanová Katarína
  1 files      12 downloads
Download
Zmluva prenájom svietidiel
  1 files      15 downloads
Download
Poistná zmluva motorové vozidlá – flotila
  1 files      13 downloads
Download
Dodatok č. 6 Obec Častá Combin
  1 files      26 downloads
Download
Dodatok č. 1 k zmluve o úvere VÚB, a. s.
  1 files      13 downloads
Download
Dodatok č. 5 k zmluve o dielo COMBIN
  1 files      19 downloads
Download
Zmluva o poskytnutí dotácie BSK
  1 files      16 downloads
Download
Zmluva MV SR predmetová olympiáda
  1 files      11 downloads
Download
Zmluva o poskytnutí finančných prostriedkov Fond na podporu umenia
  1 files      11 downloads
Download
Zmluva o poskytnutí dotácie Červenokamenskému panstvu rok 2016
  1 files      13 downloads
Download
Dodatok č. 2 k zmluve Marius Pedersen, a. s.
  1 files      10 downloads
Download
Zmluva Obec Častá BVS, a. s. požiarna zbrojnica
  1 files      15 downloads
Download
Dodatok Ponuka E.profit ZSE
  1 files      15 downloads
Download
Zmluva o združenej dodávke elektriny ZSE
  1 files      14 downloads
Download
Dodatok č. 1 k zmluve SVIRŽ-ING, s.r.o.
  1 files      21 downloads
Download
Skupinová poistná zmluva
  1 files      15 downloads
Download
Zmluva o zabezpečení systému združeného nakladania s odpadmi z obalov
  1 files      12 downloads
Download
Dodatok č. 4 k zmluve o dielo COMBIN-IZOTECH
  1 files      27 downloads
Download
Dohodu o vyplňovacom práve k blankozmenke obec VÚB, a. s.
  1 files      15 downloads
Download
Zmluva o poskytnutí úveru VÚB, a. s.
  1 files      19 downloads
Download
Poistná zmluva príves
  1 files      11 downloads
Download
Poistná zmluva traktor
  1 files      11 downloads
Download
Zmluva o nakladaní s použitými batériami a akumulátormi INSA, s. r. o.
  1 files      16 downloads
Download
Dodatok č. 3 k ZoD Combin, Izotech
  1 files      32 downloads
Download
Poistná zmluva INSIA SK, s. r. o.
  1 files      22 downloads
Download
Zmluva o poskytnutí dotácie detské ihrisko VÚC-BSK
  1 files      31 downloads
Download
Zmluva o poskytnutí dotácie Kynologickému klubu
  1 files      18 downloads
Download
Rámcová zmluva Hliníkové konštrukcie s. r. o.
  1 files      24 downloads
Download
Zmluva o poskytnutí dotácie Dych.hudbe Častovanka
  1 files      25 downloads
Download
Zmluva o poskytovaní elektronických služieb so ZP Dôvera
  1 files      21 downloads
Download
Zmluva o poskytnutí dotácie Divadlu Na Kolene
  1 files      29 downloads
Download
Zmluva o poskytnutí dotácie Jednote dôchodcov
  1 files      24 downloads
Download
Zmluva o poskytnutí dotácie Klubu priateľov prírody
  1 files      22 downloads
Download
Zmluva MV SR Na bicykli bezpečne
  1 files      28 downloads
Download
Zmluva obec Častá UPSVaR Pezinok
  1 files      32 downloads
Download
Zmluva o poskytnutí dotácie RC klubu
  1 files      24 downloads
Download
Zmluva o poskytnutí dotácie klubu Silový trojboj
  1 files      28 downloads
Download
Zmluva o poskytnutí dotácie Klubu slov.turistov
  1 files      28 downloads
Download
Zmluva o poskytnutí dotácie Rodinnému centru
  1 files      31 downloads
Download
Nájomná zmluva letná terasa AUTO VOYAGER, s. r. o.
  1 files      28 downloads
Download
Zmluva o poskytnutí dotácie Talentáriu Dubová
  1 files      38 downloads
Download
Zmluva o poskytnutí dotácie Karate klubu
  1 files      28 downloads
Download
Zmluva o poskytnutí dotácie futbalovému klubu
  1 files      33 downloads
Download
Zmluva o dielo COMBIN, Izotech (cesty spätné úpravy, rekonštrukcia stoky A4)
  1 files      58 downloads
Download
Zmluva o nájme Led osvetlenie
  1 files      45 downloads
Download
Dodatok č. 1/2016 Marius Pedersen
  1 files      41 downloads
Download
Dodatok č. 2/2016 k zmluve o dielo COMBIN-IZOTECH
  1 files      59 downloads
Download
Zmluva Mandat audit s. r. o.
  1 files      13 downloads
Download
Príloha k zmluve Mandat audit s. r. o.
  1 files      12 downloads
Download
Mandátna zmluva VOLUMA s. r. o.
  1 files      50 downloads
Download
Nájomná zmluva Ing. Mičko Obec Častá
  1 files      58 downloads
Download
Poistná zmluva úrazová poistka aktivačné práce
  1 files      64 downloads
Download
Kalendár akcií

« Január 2018 »
Mo Tu We Th Fr Sa Su
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13* PRAVÁ DOMÁCA ZABÍJAČKA o 09:00
14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31        
Počasie Častá
Weather Underground PWS IAST31