Preskočiť na obsah Preskočiť na ľavý panel Preskočiť na pravý panel Preskočiť na pätičku

Mesiac: december 2019

Vyhlásenie voľby hlavného kontrolóra

Obecné zastupiteľstvo Obce Vinosady podľa § 18 a odst. 2 zákona SNR č 369/1990 Zb., o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov a v súlade s Uznesením č.51/2019/08 zo dňa 11. decembra 2019

 vyhlasuje voľbu hlavného kontrolóra Obce Vinosady na deň 13. februára 2020

(viac…)