Úradná tabuľa
Uverejnené: 19.02.2020 | 09:38 | admin

Yearly Archives: 2020

Zápisnica a uznesenia z I. OZ z 6. februára 2020

Uverejnené: 16.02.2020 | 17:10 | admin

Zápisnica z I. zasadnutia OZ konaného dňa 6. 2. 2020v.r.

UZN č. 1-I-OZ-2020 Zriadenie návrhovej komisie, overovateľov a zapisovateľky v.r.

UZN č. 2-I-OZ-2020 Schválenie programu v.r. 

UZN č. 3-I-OZ-2020 Nájomné zmluvy v obecnom bytovom dome na Fandlyho ulici v.r.

UZN č. 4-I-OZ-2020 Kontrola plnenia uznesení v.r. 

UZN č. 5-I-OZ-2020 Správa hl. kontrolóra obce o vykonaných kontrolách v II. polroku 2019 v.r. 

UZN č. 6-I-OZ-2020 Návrh plánu kontrolnej činnostina I. polrok 2020 v.r. 

UZN č. 7-I-OZ-2020 Žiadosģ na prenájom nehnutelneho obecneho majetku v.r. 

UZN č. 8-I-OZ-2020 Žiadosģ p. Branislava Schwarza a manželky na zrušenie predkupného práva v.r. 

UZN č. 9-I-OZ-2020 Rozdelenie obecných dotácií v.r. 

UZN č. 10-I-OZ-2020 Úprava rozpočtu obce Časta na r. 2020 v.r. 

UZN č. 11-I-OZ-2020 Financovanie proj. dokumentácie nadstavby a rekonštrukcie ZŠ Častá v.r. 

UZN č. 12-I-OZ-2020 Spolufinancovanie projektu úpravy parku pred budovou ObU v.r. 

UZN č. 13-I-OZ-2020 Spolufinancovanie projektu v ZŠ Častá – klimatické zmeny v.r. 

 

Kalendár akcií

« Február 2020 »
Mo Tu We Th Fr Sa Su
          1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29