Preskočiť na obsah Preskočiť na ľavý panel Preskočiť na pravý panel Preskočiť na pätičku

Mesiac: december 2020

Obecný úrad Častá – oznam o uzatvorení budovy od 31.12.2020 do 10.01.2021

Vážení občania,

príkazom starostu obce Častá č. 6/2020 bude Obecný úrad Častá  od 31.12.2020 do 10.01.2021 zatvorený.

Pre doručenie žiadosti a inej korešpondencie odporúčame využívať elektronickú komunikáciu, zasielanie poštou alebo doručenie do poštovej schránky umiestnenej na budove obecného úradu.

V prípade úmrtia kontaktujte matriku obecného úradu počas úradných hodín na tel. čísle 0917 853 154.

Za pochopenie ďakujeme.

Príkaz starostu Častej č. 6-2020 – zatvorenie budovy ObÚ

 

Vývozný kalendár na 1. polrok 2021

V prílohe uverejňujeme Vývozný kalendár odpadov na 1. polrok 2021. Na základe rokovaní medzi obcou Častá a organizáciou zodpovednosti výrobcov Natur-Pack, a.s. (spoločnosť, ktorá hradí vývoz separovaných zložiek odpadu) bol dohodnutý zvýšený počet vývozov vriec papiera z rodinných domov zo súčasných 6 vývozov ročne na 12 vývozov ročne. Termíny vývozu separovaných zložiek odpadu na 2. polrok budú doplnené po zaslaní termínov od vývoznej spoločnosti Marius Pedersen. Vývozný kalendár je v papierovej forme zverejnený aj v úradnej tabuli obce Častá (pri čerpacej stanici Avanti) a vo všetkých informačných tabuliach obce. Informácie o jednotlivých vývoz budú zasielané aj naďalej prostredníctvom notifikácií do mobilných telefónov občanov, ktorí si túto službu sprístupnili. V prípade, že občania požadujú vývozný kalendár v papierovej forme, môžu o jeho doručenie telefonicky požiadať na obecnom úrade.

Vývozný kalendár 1.polrok 2021

OR PZ Pezinok – úsek dopravných evidencií, dokladov a zbraní – zmeny stránkových hodín

V súvislosti s uznesením vlády SR č. 804 zo dňa 16.12.2020, návrhu na ďalšie rozšírenie opatrení v rámci vyhláseného núdzového stavu podľa čl. 5 ústavného zákona č. 227/2002 Z.z. o bezpečnosti štátu v čase vojny, vojnového stavu a výnimočného stavu a núdzového stavu v znení neskorších predpisov vyhláseného uznesením vlády SR č. 587 z 30.9.2020 v znení uznesenia vlády SR č. 718 z 11.11.2020, ktoré bolo zverejnené v zbierke zákonov pod č. 298/2020, platia na úseku dopravných evidencií, dokladov a zbraní na Okresnom riaditeľstve PZ v Pezinku od 21. 12. 2020 nasledovné zmeny: 

OR PZ Pezinok stránkové hodiny od 21.12.2020

ORPZ Pezinok vykonávané úkony od 21.12.2020