Preskočiť na obsah Preskočiť na ľavý panel Preskočiť na pravý panel Preskočiť na pätičku

Mesiac: september 2021

Oznam – dopravné obmedzenie v meste Pezinok – od 30.09.2021 do 03.10.2021

Policajný zbor v Pezinku v súvislosti s podujatím “SLOVAK FOOD TRUCK FEST” konajúcim sa v dňoch od 30.09.2021 do 03.10.2021 v čase od 09.30 hod. do 22.30 hod. upozorňuje na úplnú dopravnú uzávierku miestnej komunikácie – ulice Radničné námestie. Vodičov žiadame, aby dodržiavali pravidlá cestnej premávky a rešpektovali dopravné obmedzenia na uvedenej ulici.

Informácia pre verejnosť – Správa o hodnotení vplyvov strategického dokumentu na životné prostredie a návrh strategického dokumentu- “Územný plán obce Štefanová”

Obstarávateľ Obec Štefanová, Obecný úrad Štefanová predložil Okresnému úradu Pezinok, odbor starostlivosti o životné prostredie správu o hodnotení vplyvov strategického dokumentu na životné prostredie a návrh strategického dokumentu “Územný plán obce Štefanová”. Správa o hodnotení vplyvov a návrh strategického dokumentu sú zverejnené na webovom sídle Ministerstva životného prostredia SR na adrese:

https://www.enviroportal.sk/sk/eia/detail/uzemny-plan-obce-stefanova

Verejnosť môže doručiť svoje písomné stanovisko k správe o hodnotení strategického dokumentu a návrhu
strategického dokumentu, robiť si z nich výpisy, odpisy alebo na vlastné náklady zhotoviť kópie na Okresnom úrade Pezinok, odbor starostlivosti o životné prostredie, ul. M.R. Štefánika 10, 902 01 Pezinok do 21 dní odo dňa zverejnenia informácie o správe o hodnotení strategického dokumentu a návrhu strategického dokumentu, podľa § 12 ods. 2 zákona o posudzovaní. Podľa § 12 ods. 3 zákona o posudzovaní na stanoviská doručené po uplynutí stanovenej lehoty príslušný orgán nemusí prihliadať.