Zápisnica a uznesenia z I. OZ z 6. februára 2020

Uverejnené: 16.02.2020 | 17:10 | admin

Zápisnica z I. zasadnutia OZ konaného dňa 6. 2. 2020v.r.

UZN č. 1-I-OZ-2020 Zriadenie návrhovej komisie, overovateľov a zapisovateľky v.r.

UZN č. 2-I-OZ-2020 Schválenie programu v.r. 

UZN č. 3-I-OZ-2020 Nájomné zmluvy v obecnom bytovom dome na Fandlyho ulici v.r.

UZN č. 4-I-OZ-2020 Kontrola plnenia uznesení v.r. 

UZN č. 5-I-OZ-2020 Správa hl. kontrolóra obce o vykonaných kontrolách v II. polroku 2019 v.r. 

UZN č. 6-I-OZ-2020 Návrh plánu kontrolnej činnostina I. polrok 2020 v.r. 

UZN č. 7-I-OZ-2020 Žiadosģ na prenájom nehnutelneho obecneho majetku v.r. 

UZN č. 8-I-OZ-2020 Žiadosģ p. Branislava Schwarza a manželky na zrušenie predkupného práva v.r. 

UZN č. 9-I-OZ-2020 Rozdelenie obecných dotácií v.r. 

UZN č. 10-I-OZ-2020 Úprava rozpočtu obce Časta na r. 2020 v.r. 

UZN č. 11-I-OZ-2020 Financovanie proj. dokumentácie nadstavby a rekonštrukcie ZŠ Častá v.r. 

UZN č. 12-I-OZ-2020 Spolufinancovanie projektu úpravy parku pred budovou ObU v.r. 

UZN č. 13-I-OZ-2020 Spolufinancovanie projektu v ZŠ Častá – klimatické zmeny v.r. 

 

Verejná prezentácia Bratislavskej vodárenskej spoločnosti – pozvanie

Uverejnené: 03.02.2020 | 14:43 | sekretariat

Hlavné mesto Bratislava, ako najväčší akcionár BVS, organizuje dňa 6. februára 2020 stretnutie nového vedenia BVS s verejnosťou. Na tomto podujatí budú predstavené kroky, ktoré nový manažment urobil od svojho nástupu do BVS, ako aj plány na nasledujúce obdobie.

Zároveň budú mať občania priestor na priamu komunikáciu s manažmentom BVS. Podujatie je prístupné každému, kto má záujem o bližšie informácie o súčasnom stave spoločnosti. Budeme radi, ak sa podujatia zúčastnia aj obyvatelia z celej územnej pôsobnosti BVS.

V prípade, ak máte záujem Vy ako akcionár alebo Vaši občania sa stretnutia zúčastniť, oznamujeme Vám, že podujatie sa začína 6. februára 2020 o 17.30 hod. v Primaciálnom paláci v Bratislave. Bližšie informácie nájdete aj na facebookovom profile BVS tu.

 

S pozdravom

Peter Podstupka

Vedúci odboru komunikácie a PR

1 2 3 79

Kalendár akcií


« August 2019 »
Mo Tu We Th Fr Sa Su
      1 2 3 4
5 6 7 8 9 10* Trh - Červenokamenská púť celý deň
11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 31