Okresné riaditeľstvo hasičského a záchranného zboru v Pezinku – vyhlásenie

Uverejnené: 16.06.2021 | 15:21 | sekretariat

Okresné riaditeľstvo hasičského a záchranného zboru v Pezinku vyhlasuje čas zvýšeného nebezpečenstva vzniku požiaru na lesných pozemkoch a v ich ochrannom pásme (50m od hranice lesného pozemku) v územnom obvode okresov Pezinok a Senec od 17.06.2021 od 12:00 hod do odvolania.

čas zvýšeného nebezpečenstva vzniku požiaru      čítať

Cerifikát občanom obce Častá za triedenie odpadov

Uverejnené: 16.06.2021 | 13:40 | sekretariat

Autorizovaná organizácia zodpovednosti výrobcov spoločnosť Natur-pack, a.s., s ktorou spolupracuje aj obec Častá, zaslala obci Častá poďakovanie za zavedenie a zabezpečenie vykonávania triedeného zberu odpadov pre papier, plasty, kovy, sklo a kompozitné obaly na báze lepenky (tetrapaky). Zavedeným systémom zberu komunálnych odpadov občania tak prispeli k zlepšeniu životného prostredia. V roku 2020 občania obce Častá vytriedili 119 743 kg odpadu čo predstavuje 52,20 kg na obyvateľa. 

Spoločnosť Natur-pack, a.s. zaslala obci Častá Certifikát – v prílohe:

Certifikát za rok 2020

Častofský rínek

Uverejnené: 14.06.2021 | 09:57 | sekretariát

Starosta obce Častá a Komisia kultúry, sociálnych otázok a verejného poriadku srdečne pozývajú všetkých občanov na tradičné podujatie Častofský rínek, ktorý sa bude konať dňa 19.06.2021 v sobotu v čase od 9:00 do 12:00, na námestí v Častej.

Čítať viac

Nesprávne vytriedený odpad

Uverejnené: 11.06.2021 | 14:14 | sekretariát

Firma Marius Pedersen, a.s. ktorá v obci zabezpečuje vývoz odpadov informovala obec Častá, že pri vývoze papiera dňa 3.6.2021 bol obsah kontajnera na papier neakceptovateľný tzn. obsahoval rôzny odpad, ktorý do kontajnera na papier nepatrí – fotografie pod textom.

Čítať viac

Kalendár akcií


« December 2020 »
Mo Tu We Th Fr Sa Su
  1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 31