Uverejnené: 06.11.2019 | 17:47 | sekretariat

Zverejnenie zámeru prenájmu nehnuteľného majetku obce  z dôvodu hodného osobitného zreteľa

 

Obec Častá v zmysle § 9a ods. 9 písm. c) Zákona č. 138/1991 Zb. v znení neskorších predpisov o majetku obcí zverejňuje zámer prenájmu nehnuteľného majetku obce Častá z dôvodu hodného osobitného zreteľa:

1. Prenájom miestnosti na prízemí (priestory Mikroregiónu Červený Kameň) v budove Obecného úradu v Častej, Hlavná 65/168, vedenej na LV č. 1839 v k. ú. Častá.  Dôvodom prípadu osobitného zreteľa je skutočnosť, že sa jedná o prenájom OZ Malokarpatský región, ktorého členom je aj obec Častá. Tieto priestory budú slúžiť ako kancelárie OZ, ktorá napĺňa stratégiu miestnej akčnej skupiny MAS. Súčasťou stratégie MAS sú aj projektové zámery obce Častá.

 

Zverejnené dňa: 6.11.2019

Výskyt Vrtivky orechovej v okrese Pezinok

Uverejnené: 28.10.2019 | 21:56 | admin

Problematika sčernania orechov – napadnutie Vrtivkou orechovou.

V skratke – k základným príznakom napadnutia vrtivkou patria vpichy na šupke, ktoré vznikli po kladení vajíčok. Okolo vpichov dochádza k farebným zmenám na šupke, šupka postupne hnedne až sčerná. V miestach napadnutia pozorujeme larvy. Potom ako larvy plod opustia (padajú na zem pod orech), je možné pozorovať v šupke chodbičky, šupka mäkne a môže hniť. Šupka sa ťažko odstraňuje. V prípade skorého napadnutia sú plody scvrknuté, mäknú a opadávajú zo stromu. Ak vrtivka napadne plody neskôr, resp. tesne pred dozretím, na kvalitu jadra orecha to nemá vplyv.

Čítať viac

Voľby do Národnej rady Slovenskej republiky 2020 – zverejnenie adresy na doručovanie žiadostí o voľbu poštou

Uverejnené: 28.10.2019 | 11:27 | matrika

Pre voličov, ktorí majú trvalý pobyt na území Slovenskej republiky a v čase volieb sa budú zdržiavať mimo jej územia, oznamujeme adresu na doručovanie žiadostí o voľbu poštou

e- mailová adresa: podatelna@casta.sk

v listinnej forme na adresu:

Obec Častá

Hlavná 168/65

900 89  Častá

Slovenská republika

 

Žiadosť o voľbu poštou je potrebné zaslať najneskôr 50 dní pred dňom konania volieb. 

Všetky dôležité informácie k voľbe poštou voličmi, ktorí majú trvalý pobyt na území Slovenskej republiky, ale v čase volieb sa budú zdržiavať mimo jej územia sú uvedené na webovej stránke Ministerstva vnútra SR. (http://www.minv.sk/?nr20-posta2)

1 2 3 76

Kalendár akcií


« Október 2019 »
Mo Tu We Th Fr Sa Su
  1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 31