Preskočiť na obsah Preskočiť na ľavý panel Preskočiť na pravý panel Preskočiť na pätičku

Autor: sekretariat

Schválené VZN obce Častá č. 5/2023 o miestnej dani z nehnuteľnosti od 01.01.2024

 VZN č. 5/2023, ktorým sa mení sa dopĺňa VZN č. 2/2012 v znení VZN č. 5/2019 a VZN č. 4/2022 o miestnej dani z nehnuteľnosti upravuje sadzbu daní v nadväznosti na mieru inflácie vyhlásenej Štatistickým úradom SR  t.j. zvýšenie sadzby daní z nehnuteľnosti v obci Častá od 01.01.2024 o 12,8%.

Znenie schváleného VZN č. 5/2023 vrátane dôvodovej správy a Úplne znenie VZN č. 2/2012 v prílohách tu:

VZN č. 5-2023 DZN_schválené

VZN č.5-2023 – DzN od 1.1.2024 úplné znenie

 

 

Ministerstvo vnútra SR, Okresné riaditeľstvo PZ informuje

Policajný zbor pri príležitosti „ Medzinárodného dňa za odstránenie násilia páchaného na ženách“,  ktorý si každoročne pripomíname dňa 25. novembra, upozorňuje na násilie páchané na ženách, ktoré sa týka nás všetkých. V tento symbolický deň je treba pripomenúť, že každá žena a jej deti si zaslúžia žiť plnohodnotný život v bezpečnom prostredí. 

Cieľom každoročnej kampane je upozorniť na skutočnosť, že napriek dlhodobému úsiliu občianskej spoločnosti a medzinárodných i národných inštitúcií je násilie páchané na ženách stále jednou z najrozšírenejších foriem porušovania ich ľudských práv a zásahu do ľudskej dôstojnosti.

Bližšie informácie v priloženej tlačovej správe tu: TS- 2023 násilie páchané na ženách – médiá

Západoslovenská distribučná vyzýva na odstránenie a okliesnenie stromov a iných porastov, ktoré ohrozujú bezpečnosť alebo spoľahlivosť prevádzky energetických zariadení distribučnej sústavy

Západoslovenská distribučná, a.s. (ďalej len „ZSD“), vyzýva  všetkých vlastníkov, nájomcov a správcov nehnuteľností v katastrálnom území obce Častá,  na odstránenie a okliesnenie stromov a iných porastov, ktoré ohrozujú bezpečnosť alebo spoľahlivosť prevádzky energetických zariadení distribučnej sústavy, a ktoré sa nachádzajú na ich nehnuteľnostiach najneskôr do 31.01.2024

VÝZVA na čítanie