Preskočiť na obsah Preskočiť na ľavý panel Preskočiť na pravý panel Preskočiť na pätičku

Autor: sekretariat

Opravy výtlkov v obci Častá

Oznamujeme verejnosti, že v dňoch sobota a nedeľa t. j. 1. a 2. októbra 2022 bude vykonávané frézovanie vozoviek miestnych komunikácii ako prípravné práce pre opravu výtlkov na uliciach Sokolská, Poľná, Fándlyho a cesta do častovskej doliny. V prípade vyhovujúceho počasia zalievanie výtlkov bude prebiehať v budúcom týždni od pondelka 03.10.2022 do piatku 07.10.2022. Prosíme verejnosť o trpezlivosť.

Slovenská agentúra životného prostredia poskytuje v rámci Plánu obnovy a odolnosti SR prispevok na obnovu rodinných domov.

Slovenská  agentúra životného prostredia poskytuje v rámci  Plánu obnovy a odolnosti SR prispevok na obnovu rodinných  domov. Pre záujemcov viac informácií na www.obnovdom.sk alebo na linke 0800 144 440. Obnova rodinných domov je súčasťou Plánu obnovy a odolnosti Slovenskej republiky. Jej cieľom je do roku 2026 podporiť príspevkom na obnovu domu až 30 tisíc starších domov. Zníženie energetickej náročnosti domov pozitívne ovplyvní hospodárenie domácností a zníženie emisií CO2 prispeje k zlepšeniu kvality životného prostredia a zdravia obyvateľov Slovenska.

Výzva – Preventívna celoplošná deratizácia na území Bratislavského kraja – jeseň 2022

 

Regionálny úrad verejného zdravotníctva Bratislava  v y z ý v a   občanov na vykonanie jesennej deratizácie z dôvodu regulácie živočíšnych škodcov v období od 01.10.2022 do 30.11.2022.

Fyzické osoby – občania, fyzické osoby – podnikatelia a právnické osoby vykonajú deratizáciu v ich alebo nimi spravovaných objektoch prostredníctvom oprávnených firiem disponujúcich odbornou spôsobilosťou.

Fyzické osoby – občania vykonajú deratizáciu na pozemkoch a v objektoch využívaných na chov hospodárskych zvierat a v prípade známok výskytu hlodavcov aj v pivničných a prízemných priestoroch rodinných domov a objektov určených na bývanie, fyzické osoby občania deratizáciu môžu vykonať aj svojpomocne v obchodnej sieti dostupnými prípravkami na to určenými.

Bližšie informácie v prílohe:

Výzva na Preventívna celoplošná deratizácia na území Bratislavského kraja – jeseň 2022 (D)_DEN2022000362401