Preskočiť na obsah Preskočiť na ľavý panel Preskočiť na pravý panel Preskočiť na pätičku

Autor: ucto

Vybavenie pre FC Slovan Častá z Individuálnej dotácie BSK

Obec v roku 2023 získala finančné prostriedky z Individuálnej dotácie BSK na projekt Vybavenie pre FC Slovan Častá vo výške 2 800 €. Dotácia bola použitá na nákup detských futbalových dresov, tréningovú bránu a nákup pivných setov. Vďaka dotácií sa zlepšia podmienky miestneho  futbalového klubu. Futbalová brána pomôže skvalitneniu tréningového procesu. Futbalové dresy boli nakúpené pre deti na zápasy. Pivné sety budú využívané na rôzne spoločenské, kultúrne a športové podujatia nie len na ihrisku, ale v celej obci.

Verejné obstarávanie na Rozšírenie kapacít MŠ Častá- prístavba

Verejný obstarávateľ Obec Častá realizuje verejné obstarávanie pre podlimitnú zákazku na uskutočnenie stavebných prác k zákazke Rozšírenie kapacít MŠ Častá- prístavba

Podrobnosti k zákazke a súťažné podklady s prílohami sú uverejnené vo vestníku a voľne dostupné pre všetkých uchádzačov, link: https://www.uvo.gov.sk/vyhladavanie-zakaziek/detail/449545?page=1&limit=20&sort=obstarNazov&sort-dir=ASC&ext=1&text=&nazovZakazky=&obstarNazov=Obec+%C4%8Cast%C3%A1&obstarIco=&cpv=&datumAktualizacie=-1&nut=&kriterium=-1&fin=-1&eurofondy=-1&obrana=-1&druhPostupu=-1&druhZakazky=-1&sposobRealizacieZakazky=