Preskočiť na obsah Preskočiť na ľavý panel Preskočiť na pravý panel Preskočiť na pätičku

Všeobecno záväzné nariadenia

VZN č.4/2022 o miestnej dani z nehnuteľnosti od 01.01.2023 – schválené

 VZN č. 4/2022, ktorým sa mení a dopĺňa VZN č. 2/2012 v znení VZN č. 5/2019  o miestnej dani z nehnuteľností upravuje sadzbu daní v nadväznosti na mieru inflácie – t.j. zvýšenie sadzby daní z nehnuteľnosti v obci Častá od 01.01.2023 o 7,8 %. Znenie schváleného  VZN č. 4/2022 vrátane dôvodovej správy v prílohe tu:

VZN č. 4-2022 DZN schválené

VZN č. 4/2022 o miestnej dani z nehnuteľností – návrh

Návrh VZN č. 4/2022, ktorým sa mení a dopĺňa VZN č. 2/2012 v znení VZN č. 5/2019  o miestnej dani z nehnuteľností upravuje sadzbu daní v nadväznosti na mieru inflácie – t.j. zvýšenie sadzby daní z nehnuteľnosti v obci Častá od 01.01.2023 o 7,8 %. Znenie návrhu VZN č. 4/2022 vrátane dôvodovej správy v prílohe tu:

VZN č. 4-2022 DZN_NÁVRH