Preskočiť na obsah Preskočiť na ľavý panel Preskočiť na pravý panel Preskočiť na pätičku

Zápisnice OZ

Zápisnica, uznesenia, výpis uznesení a zvuková nahrávka zo VII. riadneho verejného zasadnutia OZ konaného dňa 09.11.2023

Zápisnica zo VII.OZ 09.11.2023

Výpis uznesení zo VII. zasadnutia OZ

bod č. 2 UZN č. 1-VII – OZ – 2023 Zriadenie návrhovej komisie

bod č. 3 UZN č. 2 -VII – OZ – 2023 Schválenie programu rokovania Obecného zastupiteľstva

bod č. 4 .1.UZN č. 3-VII OZ – 2023 Schválenie volebnej komisie Voľba HK

bod č. 4 .2.UZN č. 4-VII OZ – 2023 Výkon funkcie Voľba HK

bod č. 4 .4.UZN č. 5-VII OZ 2023 Voľba hlavného kontrolóra obce

bod č. 5 UZN č. 6 -VII – OZ- 2023 Ambulancia -financovanie projektu udržiavacích a stavebných prác

bod č. 6 UZN č. 7 -VII-OZ-2023 Úprava rozpočtu obce

bod č. 6 Úprava rozpočtu obce Častá na rok 2023

bod č. 7 UZN č. 8 -VII-OZ-2023 VZNč.5-2023_final

bod č. 8 UZN č. 9 -VII-OZ-2023 Úprava VZN o odpadoch

bod č. 9 UZN č. 10 -VII-OZ – 2023 Optimalizácia nákl. na el. en. Citrón,s.r.o.

bod č. 10 UZN č. 11-VII-OZ-2023 Dotácia EF

bod č. 11 UZN č. 12 -VII-OZ-2023 ZŠ s MŠ

bod č. 12 UZN č. 13 -VII-OZ-2023 Plán kultúrnych podujatí

bod č. 14 UZN č. 14 -VII-OZ-2023 lnformácia o výsledkoch dotazníka

 

Zvuková nahrávka

Zápisnica, uznesenia, výpis uznesení a zvuková nahrávka z VI. riadneho verejného zasadnutia OZ konaného dňa 13.09.2023

bod č. 2 UZN č. 1-VI-2023 Zriadenie návrhovej komisie

bod č. 3 UZN č. 2-VI. 2023 Schválenie programu rokovania Obecného zastupiteľstva

bod č. 4 UZN č. 3-VI-OZ-2023 Verejné vypočutie občanov_final

bod č. 5 UZN 4-VI-OZ 2023 Predloženie ŽoPNFP Výstavba chodníka docx

bod č. 5 UZN 5-VI -OZ 2023 Zrušenie verejného obstarávania – „Náučný chodník Častá“ (ul. Štefanovská)

bod č. 5 UZN 6-VI-OZ 2023 Informácia – Zrušenie verejného obstarávania – ,,Pumptracková dráha Častá“

bod č. 5 UZN č. 7-VI-OZ 2023 Spolufinancovanie KST

bod č. 6 UZN č. 8.2.-VI-OZ -2023 Úver obce na dofinancovanie projektov nadstavby ŽS a prístavby MŠ

Výpis uznesení 13.9.2023

Zápisnica z VI.OZ 13.9.2023

Zvukový záznam

Zápisnica, uznesenia, výpis uznesení a zvuková nahrávka z V. riadneho verejného zasadnutia OZ konaného dňa 22.08.2023

Zápisnica z V.OZ 22.8.2023

bod č. 2 UZN č. 1-V 2023 Zriadenie návrhovej komisie

bod č. 3 UZN č. 2-V. 2023 Schválenie programu rokovania Obecného zastupiteľstva

bod č. 4 UZN č. 3-V. OZ-2023 Kontrola plnenia uznesení.

bod č. 5 UZN č. 4-V 2023 Informácia HK k mandátu poslanca OZ

bod č. 6 UZN č. 5-V-OZ -2023 Úver obce na dofinancovanie projektov nadstavby ŽS a prístavby MŠ

bod č. 7 UZN č. 6 -V-OZ-20233 Výstavba chodníka na Štefanovskej ulici

bod.č.8 UZNS č. 7 -V-OZ-2023 Ortopedicko – traumatologická ambulancia v obci

bod č. 9 UZN č. 8-V 2023 Voľba HK

bod č. 11 UZN č. 9-V-OZ-2023 Verejné vypočutie občanov

Výpis uznesení V_2023

Zvukový záznam

Zápisnica z IV. riadneho zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Častej zo dňa 15.06.2023

Zápisnica zo IV.OZ 15.06.2023

Výpis uznesení riadneho OZ zo dňa 15.6.2023

UZN č.1-IV.OZ 2023 

UZN č.2-IV.OZ 2023 

UZN č.3-IV. OZ.2023 

UZN č.4-IV.OZ-2023 

 UZN č.5-IV.OZ-2023 

 UZN č.6-IV.OZ-2023 

 UZN č.7-IV. OZ 2023 

UZN č.8-IV.OZ 2023

UZN č.9-IV.OZ 2023

UZN č.10-IV.OZ 2023

 UZN č.11-IV.OZ-2023 

UZN č.12-IV.OZ 2023

UZN č.13-IV.OZ 2023 

 UZN č.14-IV.OZ 2023

 UZN č.15-IV.OZ 2023

 UZN č.16-IV.OZ-2023 

 

Zvukový záznam

 

 

 

 

 

Zápisnica a uznesenia z III. riadneho zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Častej konaného dňa 18. 05. 2023 o 18,00 hod. v Reštaurácii  Štadión v Častej

Zápisnica z III.OZ/2023 zo dňa 18.05.2023

bod č. 2 UZN č. 1-III OZ 2023 Zriadenie návrhovej komisie

bod č. 3 UZN č. 2-III OZ 2023 Schválenie programu rokovania Obecného zastupiteľstva

bod č. 4 UZN č. 3-III OZ  2023 Zmluva a opätovne prerokovanie členského-OOCR

bod č. 5 UZN č. 4-III 2023 členske-MCK-1

bod č. 6 UZN č. 5- III 2023 Zmeny a doplnky č. 3

Príloha č. 1 – Komisia zápisnica k ÚPN ZaD č. 3

Príloha č.2 k Uzneseniu č. 5/III/OZ/2023 – opravená – chyba v písaní v bode 12 v parc.č. 

Výpis z uznesení III. OZ 2023

Zvukový záznam