Preskočiť na obsah Preskočiť na ľavý panel Preskočiť na pravý panel Preskočiť na pätičku

Zápisnice OZ

Zápisnica, uznesenia a výpis z uznesení z V. riadneho verejného zasadnutia OZ konaného dňa 04.07.2022

 

Výpis z uznesení V. OZ v roku 2022

Zápisnica z V. OZ konaného 4.7.2022_finálna verzia

UZN č. 1-V-OZ-2022 Zriadenie návrhovej komisie, overovateľov a zapisovateľky

UZN č. 2-V-OZ-2022 Schválenie programu

UZN č. 3-V-OZ-2022 Predloženie žiadosti o NFP na prístavbu MŠ_Návrh

UZN č. 4-V-OZ-2022 plán kontrolnej činnosti HK na druhý polrok 2022

Zvukový záznam