Preskočiť na obsah Preskočiť na ľavý panel Preskočiť na pravý panel Preskočiť na pätičku

Oznamy

Optická sieť – 2. etapa

Informácia pre občanov:

Od 21.06.2024 do 31.07.2024 sa bude pracovať na uliciach Zámocká, Podzámocká, Hlavná, Mraznická a Družstevná.

Technické otázky ohľadom výstavby a realizácie prác vám zodpovie firma FibreTel, s.r.o., ktorú Slovak Telekom, a.s. splnomocnil na realizačné práce. V zastúpení: Martin Rakovský 0901 751 248 – stavbyvedúci.

Budovanie optickej siete je na základe platného územného rozhodnutia Č.j:OcÚ-Výst.71/2021CA-1783.

PDF – Častá 2.etapa situácia

Informácia k rozhodnutiam o miestnych poplatkoch za komunálne odpady a drobné stavebné odpady

Vážení občania obce Častá,

v najbližších dňoch Vám budú doručované rozhodnutia o miestnych poplatkoch za komunálne odpady a drobné stavebné odpady.

V tejto súvislosti si Vás dovoľujeme informovať, že Obec Častá na základe rozhodnutia z predchádzajúceho volebného obdobia ohľadne váženia odpadov zmenila vzorec na výpočet poplatku za vývoz komunálneho odpadu a drobné stavebné odpady, ktorý zohľadňuje túto skutočnosť.

Poplatok za množstvový odpad sa skladá z dvoch častí: z paušálneho poplatku a poplatku za vyprodukovaný odpad. Paušálny poplatok je stanovený na 25,62 eur (vzhľadom na prestupný rok) na osobu a bude nižší ako v roku 2023, kedy bol 36,50 eur.

Pri výpočte paušálneho poplatku a záloh za vyprodukovaný odpad na rok 2024 sa vychádzalo z údajov váženia z roku 2023. V ďalšom roku 2025 sa budú vyrovnávať nedoplatky a preplatky.

Vzorec:

Paušálny poplatok – sadzba 0,0700 Eur/osoba/deň x 366 dní = 25,62
+
poplatok za odpad – sadzba 0,2000 Eur/kg – podľa váhy z roku 2023 (vyúč.2023)

Príklad č. 1:

1 osoba v domácnosti, ktorá v roku 2023 vyprodukovala odpad o hmotnosti 100 kg
0,0700 x 1 x 366 = 25,62 Eur + 0,200 x 100 = 20,00 Eur – poplatok spolu 45,62 Eur

Príklad č. 2:

4 osoby v domácnosti, ktoré v roku 2023 vyprodukovali odpad o hmotnosti 100 kg
0,0700 x 4 x 366 = 102,48 Eur + 0,200 x 100 = 20,00 Eur – poplatok spolu 122,48 Eur

V zmysle zákona č.79/2015 Z.z. o odpadoch má povinnosť znášať náklady na činnosti nakladania s odpadmi (zber, prepravu a likvidáciu odpadov) držiteľ a pôvodca odpadov t. j. občania a právnické osoby. Občanom boli začiatkom roka 2023 doručené prihlasovacie údaje do aplikácie OLO, za účelom zistenia hmotnosti odpadu v nádobe.

Systém nakladania s odpadmi a vyberanie poplatkov v Obci Častá upravujú a popisujú Všeobecné záväzné nariadenie Obce Častá č. 6/2023 o odpadoch a Všeobecné záväzné nariadenie Obce Častá č. 7/2023 o poplatkoch. VZN sú zverejnené na internetovej stránke obce a k nahliadnutiu na obecnom úrade.

Nová zmluvná vývozná spoločnosť použitých textilií, odevov a obuvi

Dovoľujeme si informovať občanov obce Častá, že dnes boli v obci rozmiestnené kontajnery spoločnosti Ekocharita na zber použitých textilií, odevov a obuvi pri obecnom úrade, bytovke Fándlyho č. 52 a stojiskách na uliciach Hlavná a Sokolská.

Čo sa zbiera

Opätovne použiteľný textil vhodný na nosenie a to najmä letné a zimné pánske, ženské a detské oblečenie, zachovalý bytový textil ako návliečky, rovnako aj topánky, opasky a kabelky. Takéto oblečenie nesmie byť znehodnotené, zašpinené, navlhnuté, zatuchnuté a musí byť zabalené vo vhodnom obale, ideálne v priesvitnom vreci. Oblečenie musí byť kvalitné a najlepšie vyprané a poskladané.

Čo sa nezbiera:

Špinavý, poškodený alebo zatuchnutý textil a šatstvo, tzv. „starina“, ktorý ľudia vypratávajú zo starých domov – veľmi staré kabáty, bundy, nohavice, všetko vyrobené za bývalého režimu. Nezbierajú sa použité pracovné úbory, staré monterky, ústrižky po šití, textilné rúška, a ani žiadne priemyselné textilné odpady, rovnako nezbierame matrace, koberce a pod.

Tento druh odpadu sa nateraz dáva ako tuhý komunálny odpad (TKO) do čiernych nádob.

Spoločnosť Ekocharita nahradzuje v obci spoločnosť TextilEko, ktorého kontajnery budú v nasledujúcich dňoch odstránené. Nové kontajnery obsahujú senzory naplnenosti.

 

Air Grill 2024

INFORMÁCIE pre Návštevníkov AirGrill 2024

– Návštevníci sa môžu tešiť na vyhliadkové lety vrtuľníkom
– Pre deti bude skákací hrad, maľovanie na tvár i predaj lietadielok
– Určite nenecháme nikoho o smädu a hladu, bude cigánska pečienka, pivko, nealkoholické nápoje a rôzne pochutiny formou bufetu
– Pripravené zaujímavé ceny  o ktoré sa budú môcť návštevníci uchádzať formou tomboly zakúpením lístkov
– Súťaž pre deti
– Prílet malého športového lietadla, statická ukážka
– Výsadok cukríkov pre deti
– Prelety športových lietadiel ,,Národné Letecké Centrum,,
– Po 17h Motorový paragliding letová ukážka s pristátím
– Veterán Tatra Club Šenkvice
– Večerné posedenie pri hudbe z 80/90 rokov, pivko, cigánska v atmosfére horiacich faklí
– Bufet otvorený do neskorých večerných hodín

Začíname 9:30 program do 18h.

   Registrácia pilotov: ………………08:00h-09:30h
   Uvítanie, briefing: …………………09:45h
   Letové ukážky………………………10:00h-12:00h
   Prelet VIPER SD4 (Národné Letecké Centrum)…………..12:00h-12:40h
   Letové ukážky………………………………………………………….13:00h-14:45h
   Vyhlásenie tomboly ………………………………………………….15:00h-15:30h
   Letové ukážky…………………………………………………………..15:30h-16:45h 
   Motorový paragliding prílet ………………………………………..17:00h
   Voľné poletovanie …………………………………………………….17:30h-21:30h
   Bufet a posedenie pri hudbe ………………………………………do 01:00h

Nezabudnite si poznačiť do kalendára dátum akcie ,, AirGril 2024,, a zobrať so sebou deti, rodičov, kamarátov a známych.

Na vašu návštevu sa teší kolektív RC KLUBU Častá.