Úradná tabuľa
Uverejnené: 18.01.2019 | 14:06 | admin

Oznamy

Finančné mechanizmy, granty

Uverejnené: 18.01.2019 | 14:06 | admin

Na Obecnom úrade v Častej sa 17. januára 2019 uskutočnila verejná prezentácia o finančných mechanizmoch, grantoch, grantových schémach  a bilaterálnych finančných nástrojoch a programoch, ktoré je možné využiť pri predkladaní projektov pre poslancov, predstaviteľov občianskych, kultúrnych, športových, vzdelávacích organizácií, predstaviteľov podnikateľského sektoru a širokej verejnosti. 

Čítať viac

Prezentácia dotačných schém

Uverejnené: 16.01.2019 | 07:01 | admin

Chceli by sme oznámiť širokej verejnosti a všetkým záujemcom v Častej, že vo štvrtok 17.januára 2019 o 18. hod. sa uskutoční v zasadačke Obecného úradu (1. poschodie) prezentácia dotačných schém, inak povedané ‚ako možno získať peniaze‘ z európskych inštitúcií – Európskej únie, resp. z krajín spolupracujúcich s EÚ (tzv. nórske fondy).
Záujemcovia, či už občania, občianske združenia, spoločenské a záujmové združenia v obci alebo športové kluby alebo akékoľvek spolky v dedine – stačí prísť v danú hodinu/deň na Obecný úrad v Častej a DOZVIETE SA viac! Tešíme sa na vás!

P.S. Účasť netreba potvrdzovať. Ste srdečne pozvaní!

Parkovanie počas sneženia

Uverejnené: 05.01.2019 | 12:16 | admin

Chceme požiadať vodičov z Častej aj návštevníkov našej dedinky, aby NEPARKOVALI v tomto nepriaznivom počasí, keď výdatne sneží, na obecných chodníkoch!

Pracovníci údržby obce NEMÔŽU potom so svojimi mechanizmami vykonať predpísané odpratávanie snehu z obecných chodníkov!

Za porozumenie ďakujeme!“

Zber plastov

Uverejnené: 02.01.2019 | 15:57 | admin

Oznamujeme občanom, že v piatok 4. januára bude firma Marius Pedersen v skorých ranných hodinách zbierať plasty v žltých vreciach.

Prosíme občanov, aby plastové fľaše do vriec stláčali, využili tým priestor vo vreciach a aby si vrecia vyložili včas pred svoje domy.

Ustanovujúce zasadnutie obecného zastupiteľstva

Uverejnené: 14.12.2018 | 20:45 | admin

V pondelok 10. decembra 2018 sa konalo ustanovujúce zasadnutie obecného zastupiteľstva v Častej. Za účasti pozvaných hostí a prítomných občanov zložili sľub:

Novozvolený starosta obce

Mgr. Robert Lederleitner

Novozvolení poslanci

Mgr, Ľubica Cíferská

Jozef Dukát

Jozef Jakuš

Mgr. František Kašický

Mgr. Ľubica Opálková

Ivan Ružek

Ing. Michaela Šuteríková

Ing. Peter Tatranský, PhD.

Martin Turay

Schôdza prebehla podľa navrhnutého programu a okrem formálnych bodov bol schválený aj dodatok k VZN, ktorým muselo nové Obecné zastupiteľstvo (OZ) reagovať na zvýšenie cien od prevádzkovateľa skládky Dubová a spoločnosti vyvážajúcej tuhý komunálny odpad (TKO). Toto nepopulárne opatrenie muselo byť prijaté aj z dôvodu, že zvyšovanie cien sa dlhodobo nerobilo približne od rokov 2008-2009. Trend do budúcnosti bude v tomto pokračovať a obce a mestá Slovenska sa budú musieť postupne prispôsobiť záväzku zvyšovať množstvo separovaného zberu. Slovensko podľa štatistík je údajne v tomto ukazovateli na predposlednom mieste v Európskej únii. Takže prosíme občanov o pochopenie, obec k tomu viac-menej musela pristúpiť. Ak chcete viac informácií, prosím, vypočujte si pripravovaný zvukový záznam z rokovania OZ, ktorý bude aj zverejnený na webovej stránke www.casta.sk.

Čítať viac

Porucha na vodovodnom potrubí

Uverejnené: 14.12.2018 | 19:35 | admin

Oznamujeme občanom, že na Fándlyho ulici (medzi bytovkami), uličnými číslami 19 a 21 je porucha vodovodného potrubia. Podľa zisťovania na dispečingu Bratislavskej vodárenskej spoločnosti (BVS) bolo potrubie odstavené a na miesto bude vyslaná cisterna s vodou.

Boli povolaní pracovníci BVS na odstránenie poruchy. Informácie boli overené na dispečingu BVS na tel. linke pre nahlasovanie porúch dňa 14.12.2018, v čase17:55 hod.

Snažíme sa, aby bola porucha opravená čo najskôr.

Výpadok telefónnych a internetových služieb – doplnenie

Uverejnené: 30.11.2018 | 11:39 | admin

Z dôvodu preseknutia káblových rozvodov v obci bol 29.11.2019 zaznamenaný výpadok telefónnych a internetových služieb v časti obce, ktoré sa dotýkajú aj obecného úradu.

Z tohto dôvodu nie sú fukčné telefóny na obecnom úrade Častá, rovnako ani niktoré online matričné služby. Za výpadok sa ospravedlňujeme, nebol spôsobený našim zavinením. Na odstránení poruchy sa usilovne pracuje.

Oznámenie:

30.11.2019 od 13:45 boli telefónne aj internetové služby obnovené.

1 2 3 12
Kalendár akcií

« Január 2019 »
Mo Tu We Th Fr Sa Su
  1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12* PRAVÁ DOMÁCA ZABÍJAČKA o 09:00
13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 31      
Počasie Častá
Weather Underground PWS IAST31