Preskočiť na obsah Preskočiť na ľavý panel Preskočiť na pravý panel Preskočiť na pätičku

Úradná tabuľa

Západoslovenská distribučná, a. s. – vyzýva na odstránenie a okliesnenie stromov a iných porastov

Západoslovenská distribučná, a. s. vyzýva vlastníkov, nájomcov a správcov nehnuteľností na odstránenie a okliesnenie stromov a iných porastov, ktoré ohrozujú bezpečnosť alebo spoľahlivosť prevádzky energetických zariadení distribučnej sústavy, ktoré sa nachádzajú na ich nehnuteľnostiach najneskôr do 31.01.2023

→ Výzva čítať ←

Oznámenie o začatí prerokovania návrhu územnoplánovacej dokumentácie “Zmeny a doplnky č. 2 Územného plánu regiónu – Bratislavský samosprávny kraj”

Bratislavský samosprávny kraj v zmysle svojej pôsobnosti podľa § 4 ods. 1/ písm. 3 zákona č. 302/2001 Z.z. o samospráve vyšších územných celkov a v súlade s § 22 a  § 31 zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavenom poriadku v znení neskorších predpisov oznamuje začatie prerokovania návrhu “Zmien a doplnkov č. 2 Územného plánu regiónu – Bratislavský samosprávny kraj” – bližšie informácie v prílohe:

BSK – Zmeny a doplnky č. 2 ÚP – OZNAM