Preskočiť na obsah Preskočiť na ľavý panel Preskočiť na pravý panel Preskočiť na pätičku

Úradná tabuľa

Zápisnica a uznesenia z III. riadneho zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Častej konaného dňa 18. 05. 2023 o 18,00 hod. v Reštaurácii  Štadión v Častej

Zápisnica z III.OZ/2023 zo dňa 18.05.2023

bod č. 2 UZN č. 1-III OZ 2023 Zriadenie návrhovej komisie

bod č. 3 UZN č. 2-III OZ 2023 Schválenie programu rokovania Obecného zastupiteľstva

bod č. 4 UZN č. 3-III OZ  2023 Zmluva a opätovne prerokovanie členského-OOCR

bod č. 5 UZN č. 4-III 2023 členske-MCK-1

bod č. 6 UZN č. 5- III 2023 Zmeny a doplnky č. 3

Príloha č. 1 – Komisia zápisnica k ÚPN ZaD č. 3

Príloha č.2 k Uzneseniu č. 5/III/OZ/2023 – opravená – chyba v písaní v bode 12 v parc.č. 

Výpis z uznesení III. OZ 2023

Zvukový záznam