Úradná tabuľa
Uverejnené: 21.10.2020 | 17:04 | sekretariat

Úradná tabuľa

Jesenná deratizácia

Uverejnené: 19.10.2020 | 14:15 | sekretariat

Oznamujeme občanom, že na základe výzvy Regionálneho úradu verejného zdravotníctva na vykonanie jesennej deratizácie, dňa19.10.2020 profesionálna firma zabezpečujúca deratizáciu rozmiestnila deratizačné stanice proti hlodavcom (čierne plastové skrinky označené výstražnou nálepkou)  na verejných priestranstvách a pri kontajneroch na odpad.

Žiadame občanov aby s kladenými deratizačnými prostriedkami nemanipulovali – nevyhadzovali ich a zvýšili opatrnosť v dohľade nad maloletými deťmi a v starostlivosti o domáce zvieratá, ktoré by mohli prísť do kontaktu  s deratizačnými stanicami. 

Opatrenia Úradu verejného zdravotníctva Slovenskej republiky pri ohrození verejného zdravia

Uverejnené: 15.10.2020 | 10:26 | sekretariat

Opatrenia s účinnosťou od 15. októbra 2020 od 6:00 hod. do odvolania.

Opatrenie Úradu verejného zdravotníctva Slovenskej republiky pri ohrození verejného zdravia – opatrenie prevádzky a hromadné podujatia

Opatrenie Úradu verejného zdravotníctva Slovenskej republiky pri ohrození verejného zdravia – opatrenie rúška

Registrácia chovu ošípaných

Uverejnené: 14.10.2020 | 09:39 | sekretariat

Regionálna veterinárna a potravinová správa Senec informuje občanov, že majú povinnosť registrovať chov ošípaných. Registrácia chovu je povinná už od jedného kusu. Povinnosť registrácie hospodárskych zvierat vyplýva chovateľom zo zákona NR SR č. 39/2007 Z.z. o veterinárnej starostlivosti v znení neskorších predpisov. Nesplnením vyššie uvedenej povinnosti sa chovateľ vystavuje riziku postihu v zmysle uvedeného zákona. Taktiež sa týmto vystavuje riziku odopretia refundácie nákladov zo strany štátu v prípade výskytu nákazy u chovateľa alebo v jeho okolí.

Bližšie informácie a postup registrácie je uvedený v prílohe.

20201014093526969

Výberové konanie na funkciu riaditeľa Materskej školy Doľany

Uverejnené: 07.10.2020 | 11:32 | sekretariat

OBEC  Doľany

Doľany 169, 900 88 Doľany

 na základe zákona č. 596/2003 Z. z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve  a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a zákona č. 552/2003 Z. z. o výkone práce vo verejnom záujme v znení neskorších predpisov

v y h l a s u j e

výberové konanie na funkciu

riaditeľa/riaditeľky Materskej školy Doľany, sídlom Doľany 214, 900 88 Doľany

( bez právnej subjektivity)

s predpokladaným  nástupom od 1. januára 2021

 

Bližšie informácie a podmienky nájdete na úradnej tabuli obce Doľany a jej webovom sídle www.dolany.sk

1 2 3 25
Kalendár akcií

« Október 2020 »
Mo Tu We Th Fr Sa Su
      1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 31