Úradná tabuľa
Uverejnené: 11.01.2019 | 15:01 | sekretariat

Úradná tabuľa

Dotazník – Marius Pedersen,a.s – vývoz odpadov

Uverejnené: 11.01.2019 | 15:01 | sekretariat

Radi by sme Vás poprosili o vyplnenie priloženého dotazníka. Vami vybrané odpovede, prosím, označte, prípadne doplňte text do voľných polí.

Ďakujeme za Váš čas strávený vyplnením dotazníka. Vaše ohodnotenie našej práce je pre nás významnou informáciou.Budeme Vám vďační aj za podnety a návrhy na zlepšenie našej činnosti.

S úctou,

Marius Pedersen, a.s.

Dotazník Marius Pedersen

Oznam – Centrum sociálnych služieb Budmerice

Uverejnené: 09.01.2019 | 16:25 | sekretariat

Dovoľujeme si Vám oznámiť, že Obec Budmerice – Centrum sociálnych služieb má vo svojom zariadení v časti Denný stacionár od 01.01.2019 dve voľné miesta.

Občania, ktorí by mali záujem o túto ambulantnú sociálnu službu, alebo pracovne vyťažení obyvatelia v produktívnom veku, ktorí sa starajú o svojich seniorov a počas dňa im nemôžu poskytnúť starostlivosť, prípadne im chcú vyplniť voľný čas v rozmedzí od 7,00 – 18,00 hod., nech sa informujú u nás na nižšie uvedených telefónnych číslach.

Bc. Štefánia Rampachová
sociálna pracovníčka / vedúca CSS Budmerice
900 86 Budmerice, č. 43
——————————————————–
tel. č. 033/644 80 88, 0917 147 312
e-mail: css@budmerice.sk

 

Zápisnica zo VI. riadneho OZ Častá v roku 2018, uznesenia , zvuková nahrávka

Uverejnené: 20.12.2018 | 11:41 | admin

Zápisnica I. OZ_2018-12-10

UZN č. 1 Schválenie programu ustanovujúceho OZ Časta

UZN č. 2 Zriadenie návrhovej komisie obecného zastupitelstva

UZN č. 3 Zriadenie mandátovej komisie obecného zastupitelstva

UZN č. 4 Poverenie poslanca obecného zastupiteľstva, ktorý bude oprávnený zvolávať a viesťrokovania OZ-1

UZN č. 5 Zriadenie ústavnej komisie obecného zastupitelstva

UZN č. 6 Názvy komisií a náplň komisií obecneho zastupitelstva-1

UZN č. 7 Zriadenie ostatných komisií obecného zastupiteľstva

UZN č. 8 Určenie platu starostu obce Častá

UZN č. 9 Schválenie sobášiacich OZ Častá

UZN č. 10 Návrh VZN č. 2-2018 zmena výšky poplatkov poplatok za odpad-1

UZN č. 11 Návrh na preplatenie nevyčerpanej dovolenky starostka

Zvuková nahrávka

 

Informácia o najbližšom vývoze komunálneho odpadu z domácnosti

Uverejnené: 17.12.2018 | 12:18 | sekretariat

Obecný úrad informuje občanov, že v zmysle vývozného kalendára sa najbližší vývoz komunálneho odpadu uskutoční túto sobotu 22. decembra 2018. Ďalší vývoz bude 7. januára 2019. Nakoľko predpokladáme zmenu osádky vozidla a s tým súvisiacu zmenu postupnosti vývozu po jednotlivých uliciach prosíme občanov, aby nádoby pripravili na vývoz včas, najlepšie v piatok večer.

Kalendár akcií

« Február 2019 »
Mo Tu We Th Fr Sa Su
        1 2 3
4 5 6 7 8 9 10* Maškarák celý deň
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28