Úradná tabuľa
Uverejnené: 07.02.2019 | 12:50 | sekretariat

Úradná tabuľa

Zápisnica z I. riadneho OZ Častá v roku 2019, uznesenia , zvuková nahrávka

Uverejnené: 03.02.2019 | 21:18 | admin

UZN č. 1-I-OZ-2019 Zriadenie návrhovej komisie, overovatelov a zapisovatelky

UZN č. 2-I-OZ-2019 Schválenie programu

UZN č. 3-I-OZ-2019 Doplnenie nových členov komisiípri OZ Casta

UZN č. 4-I-OZ-2019 Rokovanie s telekomunikačnými operatormi

UZN č. 5-I-OZ-2019 Doplnenie redakčnej rady Častovskeho informacnika

Zápisnica z I. riadneho zasadnutia OZ zo dňa 24.1.2019, v.r.

Zvuková nahrávka

 

Zasadnutie Obecného zastupiteľstva

Uverejnené: 21.01.2019 | 21:18 | admin

Oznamujeme  občanom, že vo štvrtok 24.1.2019 o 18:00 hod. bude verejné zasadnutie Obecného zastupiteľstva.

Zasadnutie sa uskutoční v budove Obecného úradu v Častej, v zasadacej miestnosti na 1. poschodí.

Podanie daňového priznania na rok 2019 – daň z nehnuteľnosti, daň za psa

Uverejnené: 11.01.2019 | 15:31 | sekretariat

Obec Častá ako správca miestnych daní a poplatkov oznamuje vlastníkom nehnuteľností u ktorých nastali zmeny v roku 2018, napr. nadobudli nehnuteľnosť kúpou, darom, bolo im vydané stavebné alebo kolaudačné rozhodnutie, predali nehnuteľnosť, alebo sa stali vlastníkmi alebo držiteľmi psa, alebo im pes v roku 2018 uhynul  sú povinní podať daňové priznanie na Obecný úrad v Častej na rok 2019 do 31.01.2019. Tlačivá si môžete vyzdvihnúť na obecnom úrade alebo ich nájdete na stránke MF SR /dane, clá a účtovníctvo – priame dane – miestne dane a poplatky – vzory daňových priznaní k dani z nehnuteľností a miestnym daniam/.

 

Dotazník – Marius Pedersen,a.s – vývoz odpadov

Uverejnené: 11.01.2019 | 15:01 | sekretariat

Radi by sme Vás poprosili o vyplnenie priloženého dotazníka. Vami vybrané odpovede, prosím, označte, prípadne doplňte text do voľných polí.

Ďakujeme za Váš čas strávený vyplnením dotazníka. Vaše ohodnotenie našej práce je pre nás významnou informáciou.Budeme Vám vďační aj za podnety a návrhy na zlepšenie našej činnosti.

S úctou,

Marius Pedersen, a.s.

Dotazník Marius Pedersen

Oznam – Centrum sociálnych služieb Budmerice

Uverejnené: 09.01.2019 | 16:25 | sekretariat

Dovoľujeme si Vám oznámiť, že Obec Budmerice – Centrum sociálnych služieb má vo svojom zariadení v časti Denný stacionár od 01.01.2019 dve voľné miesta.

Občania, ktorí by mali záujem o túto ambulantnú sociálnu službu, alebo pracovne vyťažení obyvatelia v produktívnom veku, ktorí sa starajú o svojich seniorov a počas dňa im nemôžu poskytnúť starostlivosť, prípadne im chcú vyplniť voľný čas v rozmedzí od 7,00 – 18,00 hod., nech sa informujú u nás na nižšie uvedených telefónnych číslach.

Bc. Štefánia Rampachová
sociálna pracovníčka / vedúca CSS Budmerice
900 86 Budmerice, č. 43
——————————————————–
tel. č. 033/644 80 88, 0917 147 312
e-mail: css@budmerice.sk

 

Kalendár akcií

« Apríl 2019 »
Mo Tu We Th Fr Sa Su
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19* Remeselné trhy a ruženka o 00:00
20* Remeselné trhy a ruženka o 00:00
21* Remeselné trhy a ruženka o 00:00
22* Remeselné trhy a ruženka o 00:00
23 24 25 26 27 28
29 30