Preskočiť na obsah Preskočiť na ľavý panel Preskočiť na pravý panel Preskočiť na pätičku

Verejné obstarávanie

Verejné obstarávanie

Názov: NADSTAVBA A REKONŠTRUKCIA ZŠ ČASTÁ A JEJ VYBRANÝCH STAVEBNÝCH OBJEKTOV
Opis: Verejný obstarávateľ realizuje verejné obstarávanie pre podlimitnú zákazku na uskutočnenie stavebných prác
NADSTAVBA A REKONŠTRUKCIA ZŠ ČASTÁ A JEJ VYBRANÝCH STAVEBNÝCH OBJEKTOV a dodávku kuchynského a
interiérového vybavenia. Zákazka je rozdelená na 3 časti:
Časť 1= Stavebné práce
Časť 2= Kuchynské vybavenie
Časť 3= Interiérové vybavenie
Podrobnosti k zákazke a súťažné podklady s prílohami sú uverejnené vo vestníku a voľne dostupné pre všetkých uchádzačov.
linka na vestník: https://www.uvo.gov.sk/vestnik/oznamenie/detail/513351