Preskočiť na obsah Preskočiť na ľavý panel Preskočiť na pravý panel Preskočiť na pätičku

Celoplošná jesenná deratizácia 2020

Regionálny úrad verejného zdravotníctva Bratislava  v y z ý v a   občanov na vykonanie jesennej deratizácie z dôvodu regulácie živočíšnych škodcov v období od 01.10.2020 do 30.11.2020.

Fyzické osoby – podnikatelia a právnické osoby vykonajú deratizáciu v ich alebo nimi spravovaných objektoch prostredníctvom oprávnených firiem disponujúcich odbornou spôsobilosťou.

Fyzické osoby – občania vykonajú deratizáciu na pozemkoch a v objektoch využívaných na chov hospodárskych zvierat a v prípade známok výskytu hlodavcov aj v pivničných a prízemných priestoroch rodinných domov a objektov určených na bývanie, fyzické osoby občania deratizáciu môžu vykonať aj svojpomocne v obchodnej sieti dostupnými prípravkami na to určenými.

Bližšie informácie v prílohe:
Výzva RUVZ – jesenná deratizácia 2020