Preskočiť na obsah Preskočiť na ľavý panel Preskočiť na pravý panel Preskočiť na pätičku

Cerifikát občanom obce Častá za triedenie odpadov

Autorizovaná organizácia zodpovednosti výrobcov spoločnosť Natur-pack, a.s., s ktorou spolupracuje aj obec Častá, zaslala obci Častá poďakovanie za zavedenie a zabezpečenie vykonávania triedeného zberu odpadov pre papier, plasty, kovy, sklo a kompozitné obaly na báze lepenky (tetrapaky). Zavedeným systémom zberu komunálnych odpadov občania tak prispeli k zlepšeniu životného prostredia. V roku 2022 občania obce Častá vytriedili 115 915 kg odpadu čo predstavuje 49,16 kg na obyvateľa. 

Spoločnosť Natur-pack, a.s. zaslala obci Častá Certifikát – v prílohe:

Certifikát za rok 2022