Zum Inhalt springen Zur linken Seitenleiste springen Zur rechten Seitenleiste springen Zur Fußzeile springen

Autor: Sekretariat

GEFRIERSCHRANK BÜRGERSTEIG 2023

V mene KST Častá Vás pozývame na bežecké preteky pre všetky vekové kategórie do Častej na hrad Červený Kameň.

GEFRIERSCHRANK BÜRGERSTEIG 2023 ; 23. Veranstaltungen - 2023

Präsentation: V mieste štartu od 09:30 Wurf.

Anfang:
11:00 prípravka a žiaci
13:00 dorastenci a dospelí

Eintrittspreis: 5,- € für Erwachsene. Kategórie prípravka, žiaci a dorast štartovné neplatia.

Súčasťou pretekov je aj súťaž o najrýchlejšieho Častovana/Častovanku.

Bližšie informácie nájdete na:

Oznam –; Wechsel der Transportorganisation von 30.8. 2023, der Beginn des Schuljahres - 4.9. 2023

Riaditeľstvo základnej školy a Obecný úrad Častá ako zriaďovateľ, oznamuje rodičom a žiakom, Monat slávnostné otvorenie školského roka 2023/24 sa uskutoční 4.9.2023.


AUFMERKSAMKEIT !!! Milí rodičia a žiaci venujte prosím pozornosť nasledujúcemu oznamu: Nakoľko budú prebiehať realizačné práce – budovanie komunikačnej trasy, vjazd, a ostatné stavebno–rekonštrukčné práce, do odvolania príchod (aj odchod) do školy bude možný len cez AMFITEÁTER – z ulice Kíperská ; prechod bude zabezpečený panelmi – vyznačený koridor, ktorý bráni prístupu do celého areálu amfiteátra, trasa ďalej pokračuje cez umelé ihrisko v areáli školy až po zadný vchod do hl. budovy školy.


Prísny zákaz –; vstupu do areálu školy aj amfiteátra na bicykloch, kolobežkách, pohybu v bezprostrednom okolí staveniska. Vstup na stavenisko zakázaný.


Prosíme rešpektovať a dodržiavať pokyny a usmernenia na zabezpečenie plynulého a bezpečného príchodu a odchodu žiakov na zaistenie BOZP, viď pokyny nižšie
Prosíme sledovať zmeny a obmedzenie dopravy – jednosmerná Kíperská ulica a zákaz státia –plynulý prechod áut bez parkovania, len vystúpenie detí!!! ; vidˇ. schémy. Ďakujeme za odbornu pomoc, riešenie a realizáciu miestnej spoločnosti Signatech.

HARMONOGRAM


4. schulischen Bildungseinrichtungen und in schulischen Sonderzweckeinrichtungen 2023
ČASTOVSKÝ CYKLOOKRUH - 7:50 – 8:00 Wurf
; príchod žiakov 3.-9.ročníka – zhromaždia sa v jednotlivých triedach hl. budova,
; príchod žiakov 2. ein 1. ročníka – Farský dom
8:00 hod –; slávnostné otvorenie školského roka –; slávnostný príhovor riaditeľa školy,
8:50 ; ukončenie slávnostného otvorenia školského roka a odchod žiakov 2.-9. ročníka domov
9:00 ; Slávnostné pasovanie prvákov
9:00 ; sv. omša v Kostole sv. Jahrhundert wurde im Dorf eine Manufaktur zur Tuchherstellung gegründet
Stravovanie v školskej jedálni a činnosť ŠKD sa začína 5.9.2023. (Ranný ŠKD až po zistení záujmu.)
Školská jedáleň bude vydávať obedy pre žiakov ZŠ od utorka 5.9.2023 na základe odovzdaného vypísaného zápisného lístka – PRIHLÁŠKY NA STRAVOVANIE, ktorý žiaci odovzdajú v pondelok 4.9.2023 vedúcej ŠJ.
Tešíme sa na vás.


Organizácia vyučovania nasledujúce dni:
5.-6.9.2023
– vyučovanie pre 1.-4. Studienjahr - 8,00 – 11,35 Wurf. (4 vyučovacie hodiny s TU)
– vyučovanie pre 5.-9. Studienjahr - 8,00 – 12,35 Wurf. (5 vyučovacích hodín s TU)
ČASTOVSKÝ CYKLOOKRUH - 7.9. 2023 – vyučovanie pre 1.-9. ročník prebieha podľa rozvrhu hodín.


POKYNY NA ZAISTENIE BOZP V AREÁLI ŠKOLY PLATNÉ DO UKONČENIA STAVEBNÝCH PRÁC


Právny základ:
Zákon č. 124/2006 z.z. o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci.
Nariadenie vlády 396/2006 z.z. nariadenie o minimálnych bezpečnostných a zdravotných požiadavkách na stavenisko.
1. Všetky osoby prechádzajúce cez koridory musia byť ostražité a mať zvýšenú pozornosť. Zákaz pozerania do telefónov počas pohybu cez koridory!
2. Prísny zákaz manipulácie s panelmi koridorov.
3. Prísny zákaz preliezania panelov koridorov.
4. Prísny zákaz vyliezania na lešenia, ohradenia a iné časti stavby, kde hrozí riziko pádu.
5. Prísny zákaz vstupu na stavenisko a do rozostavaných časti stavby.
6. Zákaz vstupu do ostatných priestorov amfiteátru z dôvodu rizika možného poškodenia zdravia, časti amfiteátra sú v havarijnom stave.
7. Pohyb po koridoroch musí byť plynulý. Je zakázané akýmkoľvek spôsobom znemožňovať plynulý pohyb osôb po koridore a zároveň bezpečnú evakuáciu osôb v prípade vzniku požiaru. Pri obojsmernom pohybe po koridoroch sa spravidla pohybujú osoby po pravej strane.
8. Zákaz vyliezania a manipulácie na uskladňovaný stavebný materiál v okolí stavby a na stavenisku.
9. Všetci žiaci, Eltern, zamestnanci školy a osoby prítomné v škole, sú povinní dodržiavať pokyny na zaistenie BOZP počas celej doby ich platnosti až do odvolania. Porušenie pokynov sa považuje za porušenie právnych predpisov a disciplíny. Takéto porušenie môže byť sankcionované príslušnými spôsobmi.
10. Všetci žiaci, Eltern, zamestnanci školy a osoby prítomné v škole sú povinní dodržiavať pokyny na zaistenie BOZP, ktoré boli vydané riaditeľom školy alebo stavbyvedúcim mimoriadne, na základe zaistenia opatrení pri vykonávaní mimoriadnych činností (Abgabe einer Steuererklärung für das Jahr. dočasné zatarasenie koridoru kvôli prístupu stavebnej techniky).
11. Zákaz fajčenia v areáli školy, pri stavenisku a vo vytvorených koridoroch.
12. Zákaz nosenia obuvi na opätku, šľapiek a podobnej obuvi. Prosíme rodičov žiakov o zabezpečenie pevnej obuvi žiakov (tenisky, Schuhe)

LUFTGITTER Häufig 2023

RC-Club Častá Er lädt Sie zu einer traditionellen Modellbauveranstaltung ein Lufttag AIR GRIL Häufig 2023, die am RC-Flughafen Častá dna stattfinden wird 15. Juli (Samstag) von 9:00 Wurf.

Zusätzlich zur Modellflugtour besteht die Möglichkeit, die Umgebung von Časta und die Burg Červený Kamen aus der Vogelperspektive zu betrachten Rundflüge mit dem Helikopter Robinson R44. Sie werden uns wieder willkommen heißen Autoveteranen ,,Veteran Tatra Club Šenkvice,, anlässlich des 9. Jahres der Malokarpatská Veterán Tatra Rallye. Die Veteranen werden voraussichtlich gegen 16:00 Uhr am RC-Flughafen eintreffen.

Für die kleinsten Besucher Flugzeuge werden bereit sein – Handball, Hüpfburg, gesichtsmalerei und für die Älteren ČASTOVSKÝ CYKLOOKRUH -, Kofola und Zigeunerbraten.

Jeder Besucher wird dazu in der Lage sein nach dem Kauf eines Tombola-Loses an der Verlosung wertvoller Preise teilzunehmen. Sie können während der Veranstaltung bis zur Bekanntgabe der Auslosung Lose für die Verlosung erwerben. Die Auslosung findet um statt 15 Stunde desselben Tages.

Der Eintritt zur Veranstaltung ist freiwillig.

Wir glauben, dass du kommst und wir gemeinsam einen schönen Tag verbringen werden, an den wir uns gerne erinnern werden.

Kollektiver RC-Club Častá.

 ;

Častovský cyklookruh –; 7.Studienjahr

Občianske združenie ;BTC-gemeinsam Dazu lädt er Sie herzlich ein 7. das Jahr der fahrradtouristischen Veranstaltung MTBIKER Častovský Radweg, Soziales und öffentliche Ordnung laden alle Bürgerinnen und Bürger herzlich zur traditionellen Veranstaltung Častofsky rínek ein 5.Augusta 2023.

Der Start liegt zwischen 9:00-11:00 auf der Wiese in der Nähe der Burg Červený Kamen.
Die Strecke ist für Mountainbikes gedacht, aber auch E-Bikes.

Pre účastníkov sú pripravené ;Spuren in der Länge 44 ein 22 km. Selbstverständlich ;5 km Strecke für die jüngsten Radfahrer. ;

Registrieren Sie können dies online oder direkt vor Ort zum Zeitpunkt der Veranstaltung tun.

Anmeldegebühr vor Ort:
dospelí –; 20€
Jugend aus 12-18 rokov –; 12€
Veranstaltungen - 12 rokov –; 1€

Online-Registrierungsgebühr:
dospelí –; 15€
Jugend aus 12-18 rokov –; 10€
Veranstaltungen - 12 rokov –; 1€

Sie ist in der Teilnahmegebühr enthalten: ČASTOVSKÝ CYKLOOKRUH -, das Essen, Kofola/Biergetränk, Gulasch/Zigeuner und reichhaltige Tombola.

Pre všetky aktuálne informácie sledujte FB profil –; BTC Častá a IG profil –; btccasta.

 ;

Straßenradrennen NAY GRAN FONDO Bratislava – 2. Studienjahr

Jahr 6. 8. 2023 eine öffentliche Sportveranstaltung organisiert wird - Straßenradfahren NAY GRAN FONDO Rennen Bratislava – 2. Studienjahr, die wiederum durch das Dorf Častá führt.

Die Veranstaltung findet statt 10,00 tun 16,00 Wurf. mit Start und Ziel im OC Bory Mall, Bratislava Lamač. Vermutet Die Durchfahrt des Pelotons durch das Dorf Častá dauert ca 11:45 Wurf.

Formát –; Marathon und Halbmarathon.

Predpokladaný počet účastníkov –; Konkurrenten sind ca 400.

Die Veranstaltung steht unter der Schirmherrschaft des Vorsitzenden der Region Bratislava, Juraj Droba.

 ;

Die Unterstützung der Teilnehmer durch die Zuschauer an der Strecke ist willkommen.

Rennen im touristischen Orientierungslauf

Príďte povzbudiť našich pretekárov na lúku pri Červenom Kameni.

KST Častá v spolupráci s obecným úradom Častá a sekciou mládeže KST Vás pozývajú na súťažný víkend, počas ktorého si zmerajú sily v turisticko-orientačnom behu pretekári z celého Slovenska.

24.6.2023 WO 21:00 ; NOČNÉ PRETEKY V TURISTICKO-ORIENTAČNOM BEHU

25.6.2023 WO 10:00 ; 3.KOLO SLOVENSKÉHO POHÁRA TOB

 ;

Bližšie informácie na: https://www.kst.sk/sk/articles/propozicie-pretekov-tob

 ;

 ;