Zum Inhalt springen Zur linken Seitenleiste springen Zur rechten Seitenleiste springen Zur Fußzeile springen

Unterlagen

Protokolle und Beschlüsse des III. ordentliche Sitzung des Gemeinderats in Časta am Tag der Sitzung 18. 05. 2023 WO 18,00 Wurf. im Restaurant Stadión in Časta

Zápisnica z III.OZ/2023 zo dňa 18.05.2023

bod č. 2 UZN-Nr. 1-III OZ 2023 Zriadenie návrhovej komisie

bod č. 3 UZN-Nr. 2-III OZ 2023 Schválenie programu rokovania Obecného zastupiteľstva

bod č. 4 UZN-Nr. 3-III OZ ; 2023 Zmluva a opätovne prerokovanie členského-OOCR

bod č. 5 UZN-Nr. 4-III 2023 členske-MCK-1

bod č. 6 UZN-Nr. 5- III 2023 Änderungen und Ergänzungen Nr. 3

Príloha č. 1 ; Komisia zápisnica k ÚPN ZaD č. 3

Príloha č.2 k Uzneseniu č. 5/III/OZ/2023 –; opravená –; chyba v písaní v bode 12 v parc.č. ;

Výpis z uznesení III. OZ 2023

Tonaufnahme

 ;

 ; ; ; ; ; ; ;

Programm zur wirtschaftlichen Entwicklung und sozialen Entwicklung der Mikroregion Red Stone für den Zeitraum 2021 ; 2027

PHRSR MČK 2021-2027

Príloha 1 Zoznam tabuliek a obrázkov

Príloha 2 Kultúrno-spoločenské a športové podujatia

Príloha 3 Formulár dotazníka

Príloha 4 Vyhodnotenie dotazníkového prieskumu podľa obcí

Príloha 5 Zásobník projektov podľa obcí

Príloha 6 Akčný plán

Príloha 7 Priemet navrhovaných aktivít do územia

Komunitný plán sociálnych služieb pre Mikroregión Červený Kameň pre obdobie rokov 2021 ; 2027

Extrakt z PHRSR Komunitný plán sociálnych služieb pre MČK_final

Stratégia rozvoja cestovného ruchu založenom na destinačnom manažmente pre Mikroregión Červený Kameň pre obdobie rokov 2021 ; 2027

Extrakt z PHRSR Stratégia rozvoja cestovného ruchu pre MČK_final

Plán odpadového hospodárstva pre Mikroregión Červený Kameň pre obdobie rokov 2021 ; 2027

Extrakt z PHRSR Plán odpadového hospodárstva pre MČK_final