Zum Inhalt springen Zur linken Seitenleiste springen Zur rechten Seitenleiste springen Zur Fußzeile springen

Gemeinsames Schulbüro

Výberové konanie na obsadenie funkcie riaditeľa ZŠ Jablonec

O b e c J a b l o n e c
Gemeindeamt, 900 87 Jablonec č. 206
Tel. Grundsätze der Vermögensverwaltung der Gemeinde Častá. 033/6488113, 6488119, fax. Grundsätze der Vermögensverwaltung der Gemeinde Častá. 033/6488119
e – mail: starosta@jablonec.sk; 0915505659

jablonec

Obec Jablonec podľa § 4 Gesetz der NR SR Nr. 596/2003 Z. z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov a § 5 Gesetz der NR SR Nr. 552/2003 Z. z. über die Ausführung von Arbeiten im öffentlichen Interesse in der jeweils geltenden Fassung
v y h l a s u j e
výberové konanie na obsadenie funkcie riaditeľa
Základnej školy 1. ; 4. ročníka v Jablonci
s nástupom od 13. Augusta 2016.

Viac informácií v dokumente:

 ;