Zum Inhalt springen Zur linken Seitenleiste springen Zur rechten Seitenleiste springen Zur Fußzeile springen

Offizieller Vorstand

Preventívna celoplošná deratizácia na území Bratislavského kraja –; Krug 2023 ; Forderung

Regionálny úrad verejného zdravotníctva Bratislava v y z ý v a občanov na vykonanie jarnej deratizácie z dôvodu regulácie živočíšnych škodcov v období od 01.04.2023 tun 31.05.2023.

Natürliche Personen - Bürger, fyzické osoby – podnikatelia a právnické osoby vykonajú deratizáciu v ich alebo nimi spravovaných objektoch prostredníctvom oprávnených firiem disponujúcich odbornou spôsobilosťou.

Natürliche Personen - Bürger führen die Vernichtung auf Grundstücken und in Gebäuden durch, die für die Zucht von Nutztieren genutzt werden, und bei Anzeichen von Nagetieren auch in den Keller- und Erdgeschossbereichen von Einfamilienhäusern und Wohngebäuden, Natürliche Personen, Bürger, können die Vernichtung auch selbst im kommerziellen Netzwerk mit dafür vorgesehenen verfügbaren Produkten durchführen.

Weitere Informationen im Anhang:

Preventívna celoplošná deratizácia na území BSK- Krug 2023 lesen

e-PDF 2022, e-PDF 2022, Auf dem Rückweg ins Tal wird ein leckeres Gulasch zubereitet 2022

V zmysle zákona č. 329/2018 z.z. o poplatkoch za uloženie odpadov a o zmene a doplnení zákona č. 587/2004 z.z. o Environmentálnom fonde a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, čl. 1, § 4, Odds. 6 obec Častá oznamuje:

Úroveň vytriedenia komunálnych odpadov

Ohlásenie o vzniku odpadu a nakladaní s ním

V zmysle Zákona č. 79/2015 z.z. o odpadoch § 81, bod 7, písm. j obec Častá zverejňuje údaje o komunálnom odpade v rozsahu štátneho štatistického zisťovania podľa osobitného predpisu za rok 2022:

Ročný výkaz o komunálnom odpade z obce za rok 2022 (2)