Zum Inhalt springen Zur linken Seitenleiste springen Zur rechten Seitenleiste springen Zur Fußzeile springen

FRAGEBOGEN FÜR BÜRGER (seit Jahren für die Erstellung des BSK-Entwicklungskonzepts Soziale Dienste 2024-2030)

Bratislavský samosprávny kraj pripravuje Koncepciu rozvoja sociálnych služieb BSK na roky 2024-2030, súčasťou ktorej je zisťovanie názorov na poskytovanie sociálnych služieb obyvateľom kraja. Wir fragen dich, aby ste sa vyplnením anonymného dotazníka zapojili do spolupráce pri rozvoji sociálnych služieb.

Dotazník pre občanov: https://forms.gle/gQxmg5jNznjY33Ry6