Zum Inhalt springen Zur linken Seitenleiste springen Zur rechten Seitenleiste springen Zur Fußzeile springen

Zápisnica zo stretnutia ,,Komisie financií, podnikania a cestovného ruchu pri OZ Častá“ zo dňa 12.10.2015