Zum Inhalt springen Zur linken Seitenleiste springen Zur rechten Seitenleiste springen Zur Fußzeile springen

Zápisnica zo zasadnutia komisia na ochranu verejného záujmu pri výkone funkcií verejných funkcionárov Obce Častá OZ zo dňa 16. 06. 2015.