Zum Inhalt springen Zur linken Seitenleiste springen Zur rechten Seitenleiste springen Zur Fußzeile springen

Zápisnica zo zasadnutia komisie pre sociálne otázky, verejný poriadok a kultúru zo dňa 27. 01. 2017