Zum Inhalt springen Zur linken Seitenleiste springen Zur rechten Seitenleiste springen Zur Fußzeile springen

Informácia pre verejnosť o posudzovaní vplyvov na životné prostredie –; upovedomenie o začatí konania –; ;Píla –; protipovodňové opatrenia v povodí toku Kamenný potok”;