Zum Inhalt springen Zur linken Seitenleiste springen Zur rechten Seitenleiste springen Zur Fußzeile springen

Kurze Benachrichtigung: Kamenárstvo Števo aus Zlaté Klasov bietet neue Denkmäler auf dem Friedhof, ;

Kamenárstvo Števo aus Zlaté Klasov bietet neue Denkmäler auf dem Friedhof, brúsenie, dvíhanie starých hrobov, obnova-sekanie písma, zdržia sa od 10-11 h.