Zum Inhalt springen Zur linken Seitenleiste springen Zur rechten Seitenleiste springen Zur Fußzeile springen

Kurze Benachrichtigung: Vážení občania –; wir informieren dich, das seit 16.-18.3.2023 Vám bude do schrá…;

Vážení občania –; wir informieren dich, das seit 16.-18.3.2023 Vám bude do schránky doručené tlačivo od investora Slovak Telekom a.s. za účelom doplnenia informácii týkajúcich sa umiestnenia optickej prípojky pre váš RD. Všetky náklady s vybudovaním prípojky hradí investor, občanov k ničomu nezaväzujú.