Zum Inhalt springen Zur linken Seitenleiste springen Zur rechten Seitenleiste springen Zur Fußzeile springen

Kurze Benachrichtigung: Morgen 14.06. am Freitag o 12:00 hodine sa vykoná v obci preskúšanie pre…;

Morgen 14.06. am Freitag o 12:00 hodine sa vykoná v obci preskúšanie prevádzkyschopnosti systémov varovania v SR formou hlasitej skúšky sirén.