Zum Inhalt springen Zur linken Seitenleiste springen Zur rechten Seitenleiste springen Zur Fußzeile springen

Nationales Projekt Kostenlose Schuldenberatung (nachfolgend „ND BDP“ genannt). ND BDP wird vom Zentrum für Soziales und Familie umgesetzt (im Folgenden als „PSVR-Hauptquartier“ bezeichnet) und finanziert dank der Unterstützung des Europäischen Sozialfonds und des Europäischen Fonds für regionale Entwicklung im Rahmen des Operationellen Programms Humanressourcen. Neu eröffnetes Beratungszentrum in Pezinok

Tento projekt vznikol ; za účelom poskytovania bezplatnej pomoci zameranej na riešenie problémov ľudí zasiahnutých ťažkou finančnou situáciou, kde sieť poradní BDP pokrývajúcich celé územie Slovenska poskytuje ; pomoc obyvateľstvu v ekonomickej, finančnej, právnej i psychologickej oblasti.

LETÁK Pezinok