Zum Inhalt springen Zur linken Seitenleiste springen Zur rechten Seitenleiste springen Zur Fußzeile springen

Oznam –; Ankündigung der Wahl des Oberkontrolleurs der Gemeinde Viničné

Obec Viničné vyhlasuje voľbu na funkciu „Hlavný kontrolór Obce Viničné“ v súlade s §18a
Gesetz Nr. 369/1990 Zum Beispiel. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov a v zmysle uznesenia
obecného zastupiteľstva.

Weitere Informationen finden Sie hier im Anhang: Vyhlásenie voľby HK obec Viničné