Zum Inhalt springen Zur linken Seitenleiste springen Zur Fußzeile springen

Projekty a dotácie obce Častá

Obec Častá – jazykové učebne a ;knižnica ;pre základnú školu

Kód projektu ;v ITMS2014+:  ; ;302021J525

 ;

Cieľ projektu:

Skvalitniť vzdelávanie obstaraním jazykových učební – učebňa anglického  ;jazyka ; ;učebňa nemeckého jazyka a ;knižnice a ;tak prispieť k zlepšeniu kľúčových kompetencií žiakov.

Dopytovo – orientovaný projekt

Prijímateľ:

Das Dorf Častá
Heim 168
900 89 Gemeinsam

Nenávratný finančný príspevok: 71 ;809,97 EUR

Výška finančnej podpory z EÚ: ;  ;37 ;794,72 ; EUR

Fotodokumentácia

Plagat A3_V3