Zum Inhalt springen Zur linken Seitenleiste springen Zur rechten Seitenleiste springen Zur Fußzeile springen

Feierliche Eröffnung des Projekts 6. Etappen des Lehrpfades in der Štefanovská-Straße in Častej

Wir wagen es, die Bürger zu informieren, že v utorok dňa 7. kann 2024 beginnend bei 14,00 Wurf. sa uskutoční slávnostné otvorenie 6. etapy náučného chodníka na ulici Štefanovská v Častej za účasti ministra investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie SR Richarda Rašiho a predsedu Bratislavského samosprávneho kraja Juraja Drobu, predstaviteľov štátnej správy, regionale und territoriale Selbstverwaltung, poslancov a obyvateľov obce Častá. Výstavba chodníka bola nateraz realizovaná z prostriedkov obce s predpokladom refundácie z vyhlásenej fondovej výzvy do ktorej sa Častá zapojila. Realizácia projektu zvýši bezpečnosť chodcov na Štefanovskej ulici a priľahlých ulíc Veterná, Slnečná a Mesačná, ako aj celkový komfort bývania v tejto časti obci.

Srdečne pozývame občanov na slávnostné otvorenie projektu.

Gemeindeamt Častá