Zum Inhalt springen Zur linken Seitenleiste springen Zur rechten Seitenleiste springen Zur Fußzeile springen

Schlagwort: telekomunikčné

Kurze Benachrichtigung: V súvislosti s prípravnými prácami na budovanie optickej siete sa vyty…;

V súvislosti s prípravnými prácami na budovanie optickej siete sa vytyčujú inžinierske siete na uliciach Fándlyho, Kooperative, Pastierska, Feld, Gartenbau, Am Markentag wurde der Bebauungsplan der Gemeinde Časta genehmigt. O začiatku budovania jednotlivých etáp budú občania včas informovaní. Zhotoviteľ priebežne oslovuje dotknuté domácnosti.