Zum Inhalt springen Zur linken Seitenleiste springen Zur Fußzeile springen

Textové oznámenia na telefón

Vážený občan,

Das Dorf Častá, z dôvodu zlepšovania informovanosti občanov, ponúka možnosť prijímať ;dôležité oznámenia prostredníctvom obľúbených textových aplikácií

  • Viber
  • WhatsApp
  • Messenger
  • SMS
  • Per Email

Využite bezplatné prijímanie oznámení ;buď online prihlásením, alebo osobnou návštevou pre prijímanie oznámení vo forme ;SMS správ. Pre zaregistrovanie SMS je nutné ručne vyplniť a podpísať formulár na ;obecnom úrade v Častej. Pre príjem emailov a správ do vyššie uvedených aplikácií nie je nutné navštíviť obecný úrad.

Prihlásenie sa do zoznamu príjemcov je možné dvoma spôsobmi:

Online prihlásením

1. navštívte webovú stránku: https://www.mojenotifikacie.sk/casta

2. vyplňte bezplatný registračný formulár

3. potvrďte kliknutím na tlačidlo: ODOSLAŤ ÚDAJE

4. Postupujte ďalej podľa pokynov zaslaných na zaregistrovaný email

Osobnou návštevou Obecného úradu v Častej

1. navštívte osobne Obecný úrad Častá a požiadajte o prihlásenie Vášho ;mobilného čísla do Moje Notifikácie