Zum Inhalt springen Zur linken Seitenleiste springen Zur rechten Seitenleiste springen Zur Fußzeile springen

Verejná vyhláška –; Aufruf zum Fällen / Beschneiden von Bäumen und anderen Beständen

Herausforderung -, wie. vyzýva všetkých vlastníkov nehnuteľnosti na odstránenie a orezy stromov a iných porastov, die die Sicherheit oder Zuverlässigkeit des Betriebs der Stromleitungen des Verteilungssystems gefährden. Ohlásenie záujmu o vykonanie prác prevádzkovateľovi vedenia, alebo priamo odstránenie a orezy stromov a iných porastov vykoná vlastník najneskôr do 30 dní od zverejnenia tejto výzvy. V prípade márneho uplynutia lehoty na ohlásenie alebo vykonanie výrubu a okliesnenia uvedenej vo výzve v zastúpení ZSD vykoná spoločnosť Davies, s.r.o.. Táto výzva zároveň predstavuje aj splnenie si oznamovacej povinnosti týkajúcej sa vstupu na Váš pozemok.

Bližšie informácie v priloženej výzve tu:

Verejná vyhláška –; Výzva na vykonanie výrubu, okliesneniu stromov v ochrannom pásme VN-VVN