Zum Inhalt springen Zur linken Seitenleiste springen Zur rechten Seitenleiste springen Zur Fußzeile springen

Veterinárne opatrenie z dôvodu výskytu prípadu vtáčej chrípky v obci Častá –; Meldung der Anzahl der Geflügel

Die Gemeinde Častá informiert die Bürger, Monat An 05.02.2024 Regionálna veterinárna a potravinová správa v Senci (ďalej RVaPS) oznámila výskyt prípadu vtáčej chrípky v obci Častá. Z uvedeného dôvodu RVaPS Senec nariadila dňa 05.02.2024 vykonať opatrenia pri zistení a potvrdení choroby –; vtáčej chrípky. RVaPS Senec nariaďuje chovateľom hydiny a iných vtákov držaných v zajatí vykonať súpis všetkých chovov hydiny a iných vtákov držaných v zajatí v obci Častá v písomnej forme s uvedením druhu, počtu chovaných kusov a miestom chovu v obci Častá.

Na základe uvedeného žiadame chovateľov ihneď, najneskôr však do 09.02.2024 o nahlásenie uvedených informácií (druh, počet a miesto chovu) na Obecný úrad Častá e-mailom: podatelna@casta.sk alebo telefonicky na tel. Grundsätze der Vermögensverwaltung der Gemeinde Častá. 033/6495427

Prílohy:

  1. Veterinárne opatrenia na kontrolu chorôb zvierat –; nariadenie pre právnické a fyzické osoby obce Častá –; Vogelgrippe 5.2.2024
  2. Formulár na evidenciu hydiny