Zum Inhalt springen Zur linken Seitenleiste springen Zur rechten Seitenleiste springen Zur Fußzeile springen

Západoslovenská distribučná –; Unterbrechung der Stromverteilung des Tages 12.04.2023

Západoslovenská distribučná gibt bekannt, že v termíne 12.04.2023 Soziales und öffentliche Ordnung laden alle Bürgerinnen und Bürger herzlich zur traditionellen Veranstaltung Častofsky rínek ein 08:00Wurf. tun 15:00 Wurf. bude z dôvodov plánovaných prác na zariadeniach distribučnej sústavy alebo v ich ochrannom pásme prerušenie distribúcie elektriny.

Podrobné informácie o odberných miestach nájdete v prílohách.

23-02190_5100018575

20230316081236037