Zum Inhalt springen Zur linken Seitenleiste springen Zur rechten Seitenleiste springen Zur Fußzeile springen

Müllabfuhr für den Monat November

Das teilt das Gemeindeamt mit, že v ;mesiaci NOVEMBER wird sein vývoz odpadu nasledovne:

Komunálny odpad: 27.11.2023

Papier: 1.11.2023, 29.11.2023
Plasty: 9.11.2023
Sklo: 11.11. 2023

Po skončení verejného obstarávania na vývoznú spoločnosť, Obecný úrad zverejní termíny zvozu na rok 2024 koncom novembra.

Danke für Ihr Verständnis.