Preskočiť na obsah Preskočiť na ľavý panel Preskočiť na pravý panel Preskočiť na pätičku

DEŇ TURISTIKY A LESNÉHO BEHU

 

Usporiadateľ:

Klub slovenských turistov Častá v spolupráci so SNM – Múzeum Červený Kameň s LESY SR, š.p.

Podujatie finančne podporuje Obec Častá

Dátum: 12. September 2020
Miesto: Častá – Hrad Červený Kameň

TURISTICKÁ ČASŤ: Častovská 50 IN NEED

Štart:

07:00 hod. – 10:00 hod. Ukončenie turistiky : do 17:00 hod.

Trasy:

1. KUKLA: Červený Kameň – Papiernička – Kukla – Píla – Červený Kameň
2. DVADSAŤPÄŤKA: Červený Kameň – Papiernička – Zochova chata – Čermák – Sedlo Skalka – Sklená huta – Sedlo Vápenného ( dodatočné značenie ) – Červený Kameň

Informačné body:

1. Kukla – rozhľadňa
2. Čermák ; Sklená huta ; úpätie Geldeku Jasenky ( smerovanie na Sedlo Vápenného po dodatočnom značení )

Služby:

Na informačných bodoch bude k dispozícii usporiadateľská služba so základným občerstvením – balená voda do vlastných pohárov. Účastnícky list a spomienkový odznak na štarte. Usporiadateľ plánuje možnosť individuálnej objednávky jedla v cieli.

Štartovné:

2.- € pre účastníkov starších ako 15 rokov.

 

BEŽECKÁ ČASŤ: Mraznické chodníčky IN NEED

 

POZOR ZMENA!

Bežecké preteky sa budú konať iba v kategórii dospelých!!!

 

Štart:

I. detské a žiacke kategórie o 11:00 hod.
II. kategórie dorastu a dospelých o 13:00 hod.

Kategórie :

I.

škôlkári chlapci a dievčatá : 150 m
prípravka chlapci a dievčatá ( 5 – 7 r. ) : 400 m
ml. žiaci , ml. žiačky ( 8 – 10 r. ) : 1 km
st. žiaci, st. žiačky ( 11 – 13 r. ) : 1,7 km

II.

dorastenci, dorastenky : 3 km ( 14 – 18 r. )
muži A : 10 km muži ( 18 – 35 roční ) B : 10 km  ( 36 – 50 roční )
muži C : 5 km ( 51 roční a starší )
ženy A : 5 km ženy ( 18 – 30 ročné ) B : 5 km ( 31 ročné a staršie )

Prezentácia:

v mieste štartu od 09:00 hod. – 12:45 hod.

Výsledky:

Budú vyhlásené : I. o 13:00 hod. II. 15:00 hod.
Prví traja pretekári v každej kategórii budú odmenení vecnými cenami.

Štartovné:

2.- € pre pretekárov starších ako 15 rokov.

Informácie:

organizačné: Marián Porkert, porkertmarian@gmail.com 0907 795388
mapové: www.casta.sk

Občerstvenie: V cieli bude poskytnuté vo forme nápojov. Usporiadateľ plánuje možnosť individuálnej objednávky jedla.

Upozornenie:

Turisti, pretekári a diváci sa zúčastnia podujatia s rizikom vlastného nebezpečenstva. Bod na turistickej trase DVADSAŤPÄŤKA – Jasenky do Sedla Vápenného je potrebné absolvovať do 15:00 hod. vzhľadom na obdobie jelenej ruje.

Všetci účastníci podujatia musia rešpektovať a dodržiavať aktuálne platné nariadenia RÚVZ Bratislava súvisiace s protiepidemiologickými opatreniami. Spôsob ich dodržiavania určí usporiadateľ písomnou a verejne dostupnou vyhláškou pred začiatkom prezentácie.

MAPY:

Trasa 25 km – http://www.mapy.cz/s/lugapacoja

Trasa 5 km – http://www.relive.cc/view/v1OwW1o2wEO