Úradná tabuľa
Uverejnené: 23.02.2015 | 08:52 | sekretariát

Zmluvy

Uverejnené: 23.02.2015 | 08:52 | sekretariát
Title
Dodatok č. 2 k zmluve s SPP
 1 file(s)  1 download
Zmluvy, Zmluvy, Zverejňovanie 15.06.2018 Download
Dodatok č.1 k Zmluve o zabezpečení systému združeného nakladania s odpadmi z obalov
 1 file(s)  0 download
Zmluvy, Zverejňovanie 31.05.2018 Download
Zmluva o usporiadaní a spolufinancovaní obvodných kôl predmetových olympiád a postupových súťaží žiakov ZŠ a umeleckých škôl v obvode Pezinok v roku 2018
 1 file(s)  2 downloads
Zmluvy, Zverejňovanie 31.05.2018 Download
Zmluva o poskytnutí dotácie z prostriedkov Dobrovoľnej požiarnej ochrany SR
 1 file(s)  3 downloads
Zmluvy, Zverejňovanie 02.05.2018 Download
Zmluva poskytnutie dotácie z BSK
 1 file(s)  6 downloads
Zmluvy, Zverejňovanie 17.04.2018 Download
Dohoda s UPSVaR Pezinok č. 9/§52a/2018/ŠR
 1 file(s)  6 downloads
Zmluvy, Zverejňovanie 04.04.2018 Download
Červenokamenské panstvo
 1 file(s)  2 downloads
Zmluvy, Zverejňovanie 27.03.2018 Download
Marius Pedersen – Dodatok č. 3 k Zmluve o poskytovaní služieb v oblasti nakladania s odpadmi
 1 file(s)  2 downloads
Zmluvy, Zverejňovanie 21.03.2018 Download
Klub priateľov prírody
 1 file(s)  3 downloads
Zmluvy, Zverejňovanie 20.03.2018 Download
SATYR
 1 file(s)  2 downloads
Zmluvy, Zverejňovanie 20.03.2018 Download
Dychová hudba Častovanka
 1 file(s)  3 downloads
Zmluvy, Zverejňovanie 20.03.2018 Download
Divadlo na kolene
 1 file(s)  3 downloads
Zmluvy, Zverejňovanie 20.03.2018 Download
Talentárium Dubová
 1 file(s)  3 downloads
Zmluvy, Zverejňovanie 13.03.2018 Download
Rodinné centrum u škriatka Klinčeka
 1 file(s)  2 downloads
Zmluvy, Zverejňovanie 13.03.2018 Download
Kynologický klub Častá
 1 file(s)  2 downloads
Zmluvy, Zverejňovanie 13.03.2018 Download
Športový klub SPC Častá
 1 file(s)  2 downloads
Zmluvy, Zverejňovanie 08.03.2018 Download
RC Klub Častá
 1 file(s)  2 downloads
Zmluvy, Zverejňovanie 08.03.2018 Download
Jednota dôcodcov na Slovensku, Častá
 1 file(s)  2 downloads
Zmluvy, Zverejňovanie 08.03.2018 Download
Klub slovenských turistov
 1 file(s)  3 downloads
Zmluvy, Zverejňovanie 08.03.2018 Download
Khan Karate Klub
 1 file(s)  2 downloads
Zmluvy, Zverejňovanie 08.03.2018 Download
BTC Častá
 1 file(s)  4 downloads
Zmluvy, Zverejňovanie 08.03.2018 Download
Futbalový klub FC Slovan Častá
 1 file(s)  5 downloads
Zmluvy, Zverejňovanie 08.03.2018 Download
Zmluva ÚPSVaR Pezinok obec Častá § 54 ods. 1 písm. a)
 1 file(s)  3 downloads
Dokumenty, Zmluvy, Zmluvy 05.03.2018 Download
Nájomná zmluva Led dekory MK – mont illuminations, s.r.o.
 1 file(s)  6 downloads
Dokumenty, Zmluvy, Zverejňovanie 22.02.2018 Download
Zmluva o umiestnení reklamy Čavara Taverna
 1 file(s)  5 downloads
Zmluvy, Zmluvy, Zverejňovanie 01.02.2018 Download
Dohoda o poskytnutí príspevku, Úrad práce, soc. vecí a rodiny Pezinok
 1 file(s)  7 downloads
Zmluvy, Zverejňovanie 29.01.2018 Download
Zmluva o poskytovaní služieb č. MSD_Častá_01
 1 file(s)  6 downloads
Dokumenty, Zmluvy, Zmluvy, Zverejňovanie 25.01.2018 Download
Zmluva OK Hviezdoslavov Kubín
 1 file(s)  4 downloads
Dokumenty, Zmluvy, Zverejňovanie 23.01.2018 Download
Zmluva o dodávke plynu SPP obec Častá
 1 file(s)  6 downloads
Dokumenty, Zmluvy, Zverejňovanie 23.01.2018 Download
Dohoda č.4/PK/2018/§10 ÚPSVaR Pezinok
 1 file(s)  3 downloads
Dokumenty, Zmluvy, Zverejňovanie 12.12.2017 Download
Kúpna zmluva č. 215/2017 Obecná knižnica – IKAR, a.s.
 1 file(s)  6 downloads
Zmluvy, Zverejňovanie 12.12.2017 Download
Dodatok č.1 k Zmluve o poskytnutí finančných prostriedkov č. 17-513-02443
 1 file(s)  2 downloads
Zmluvy 12.12.2017 Download
Zmluva o dielo 161017 Častá – kanalizácia a Envirofond 2018
 1 file(s)  15 downloads
Dokumenty, Zmluvy, Zmluvy, Zverejňovanie 16.10.2017 Download
Dodatok č. 1 k zmluve Dychová hudba Častovanka
 1 file(s)  6 downloads
Dokumenty, Zmluvy, Zmluvy, Zverejňovanie 05.09.2017 Download
Zmluva o poskytnutí finančných prostriedkov č. 17-513-02443
 1 file(s)  3 downloads
Zmluvy, Zmluvy 12.12.2017 Download
Zmluva o poskytnutí dotácie Dychovke Častovanka rok 2017
 1 file(s)  5 downloads
Zmluvy, Zverejňovanie 02.08.2017 Download
Zmluva o odvádzaní odpadových vôd – Hasičská zbrojnica
 1 file(s)  6 downloads
Dokumenty, Zmluvy, Zmluvy, Zverejňovanie 01.08.2017 Download
Zmluva o zabezpečení OV prevádzky obec Častá BVS, a. s.
 1 file(s)  26 downloads
Dokumenty, Zmluvy, Zmluvy, Zverejňovanie 25.07.2017 Download
Zmluva o zbere a zhodnotení šatstva a textilu
 1 file(s)  4 downloads
Zmluvy, Zverejňovanie 24.07.2017 Download
Register zmlúv a faktúr BSK
 1 file(s)  6 downloads
Zmluvy, Zverejňovanie 12.07.2017 Download
Zmluva – Vybudovanie osvetlenia na futbalovom ihrisku v Častej
 1 file(s)  11 downloads
Zmluvy, Zverejňovanie 12.07.2017 Download
Zmluva – Rekonštrukcia chodníka na cintoríne v obci Častá
 1 file(s)  5 downloads
Zmluvy, Zverejňovanie 12.07.2017 Download
Nájomná zmluva obec Častá/Dušan Pavlík
 1 file(s)  9 downloads
Dokumenty, Zmluvy, Zmluvy, Zverejňovanie 11.07.2017 Download
Dodatok č 2/2017 k zmluve č. 15/2017/§54-ŠnZ/BSK obec Častá/UPSVaR Pezinok
 1 file(s)  6 downloads
Dokumenty, Zmluvy, Zmluvy, Zverejňovanie 26.06.2017 Download
Dodatok č 1 k zmluve č. 15/2017/§54-ŠnZ/BSK obec Častá/UPSVaR Pezinok
 1 file(s)  4 downloads
Dokumenty, Zmluvy, Zmluvy, Zverejňovanie 26.06.2017 Download
Dotácia z envirofondu vo výške 80.000 €
 1 file(s)  4 downloads
Zmluvy 22.06.2017 Download
Zmluva o zabezpečení zberu použitých textílií, odevov a obuvi
 1 file(s)  6 downloads
Dokumenty, Zmluvy, Zmluvy, Zverejňovanie 22.06.2017 Download
Zmluva o poskytnutí dotácie DPO SR
 1 file(s)  9 downloads
Dokumenty, Zmluvy, Zmluvy, Zverejňovanie 29.05.2017 Download
Zmluva o dielo Combin č. 1/2017
 1 file(s)  14 downloads
Dokumenty, Zmluvy, Zmluvy, Zverejňovanie 29.05.2017 Download
Zmluva o usporiadaní súťaže „Na bicykli bezpečne“
 1 file(s)  16 downloads
Zmluvy, Zverejňovanie 24.04.2017 Download
Zmluva o poskytnutí dotácie Červenokamenskému panstvu 2017
 1 file(s)  15 downloads
Zmluvy, Zverejňovanie 21.04.2017 Download
Dohoda obec Častá UPSVaR PK – § 54
 1 file(s)  26 downloads
Dokumenty, Zmluvy, Zmluvy, Zverejňovanie 29.03.2017 Download
Dohoda obec Častá UPSVaR PK – § 52a
 1 file(s)  16 downloads
Dokumenty, Zmluvy, Zmluvy, Zverejňovanie 29.03.2017 Download
Zmluva o poskytnutí dotácie Klubu priateľov prírody
 1 file(s)  14 downloads
Zmluvy, Zverejňovanie 24.03.2017 Download
Zmluva o spolufinancovaní Hviezdoslavov Kubín
 1 file(s)  15 downloads
Dokumenty, Zmluvy, Zverejňovanie 17.03.2017 Download
Zmluva o poskytnutí dotácie Divadlu Na kolene rok 2017
 1 file(s)  11 downloads
Zmluvy, Zverejňovanie 15.03.2017 Download
Zmluva o poskytnutí dotácie Jednote dôchodcov rok 2017
 1 file(s)  11 downloads
Zmluvy, Zverejňovanie 14.03.2017 Download
Zmluva o kontrolnej činnosti
 1 file(s)  16 downloads
Dokumenty, Zmluvy, Zmluvy, Zverejňovanie 09.03.2017 Download
Zmluva o poskytnutí dotácie Kynologickému klubu rok 2017
 1 file(s)  14 downloads
Zmluvy, Zverejňovanie 09.03.2017 Download
Zmluva o poskytnutí dotácie Talentáriu rok 2017
 1 file(s)  11 downloads
Zmluvy, Zverejňovanie 06.03.2017 Download
Zmluva o dielo Monika Dobrovičová
 1 file(s)  19 downloads
Dokumenty, Zmluvy, Zmluvy, Zverejňovanie 06.03.2017 Download
Zmluva o poskytnutí dotácie Šport.klubu SPC rok 2017
 1 file(s)  17 downloads
Zmluvy, Zverejňovanie 01.03.2017 Download
Zmluva o poskytnutí dotácie Klubu slov.turistov rok 2017
 1 file(s)  13 downloads
Zmluvy, Zverejňovanie 27.02.2017 Download
Zmluva o poskytnutí dotácie RC klubu
 1 file(s)  12 downloads
Zmluvy, Zverejňovanie 27.02.2017 Download
Zmluva o poskytnutí dotácie Rodinnému centru rok 2017
 1 file(s)  12 downloads
Zmluvy, Zverejňovanie 27.02.2017 Download
Zmluva o poskytnutí dotácie Futbalovému klubu rok 2017
 1 file(s)  17 downloads
Zmluvy, Zverejňovanie 27.02.2017 Download
Zmluva o poskytnutí dotácie Klubu BTC Častá rok 2017
 1 file(s)  13 downloads
Zmluvy, Zverejňovanie 27.02.2017 Download
Zmluva o poskytnutí dotácie Khan klubu karate rok 2017
 1 file(s)  12 downloads
Zmluvy, Zverejňovanie 27.02.2017 Download
Dodatok č. 4/2017 k NZ Čavojský Ivan s manželkou
 1 file(s)  20 downloads
Dokumenty, Zmluvy, Zmluvy, Zverejňovanie 13.02.2017 Download
Dodatok č. 4/2017 k NZ Žofčík Peter s manželkou
 1 file(s)  14 downloads
Dokumenty, Zmluvy, Zmluvy, Zverejňovanie 13.02.2017 Download
Dodatok č.4/2017 k NZ Galla Roman s manželkou
 1 file(s)  18 downloads
Dokumenty, Zmluvy, Zmluvy, Zverejňovanie 13.02.2017 Download
Dodatok č. 4/2017 k NZ Pecúch Erik s manželkou
 1 file(s)  14 downloads
Dokumenty, Zmluvy, Zmluvy, Zverejňovanie 13.02.2017 Download
Dodatok č. 4/2017 k NZ Užovič Milan s manželkou
 1 file(s)  13 downloads
Dokumenty, Zmluvy, Zmluvy, Zverejňovanie 13.02.2017 Download
Dodatok č. 4/2017 k NZ Szecsényi Boris s manželkou
 1 file(s)  10 downloads
Dokumenty, Zmluvy, Zmluvy, Zverejňovanie 13.02.2017 Download
Dodatok č. 4/2017 k NZ Schwarz Štefan s manželkou
 1 file(s)  15 downloads
Dokumenty, Zmluvy, Zmluvy, Zverejňovanie 13.02.2017 Download
Dodatok č. 4/2017 k NZ Schwarz Michal s manželkou
 1 file(s)  11 downloads
Dokumenty, Zmluvy, Zmluvy, Zverejňovanie 13.02.2017 Download
Dodatok č.1/2017 k NZ Herák Pavol s manželkou
 1 file(s)  15 downloads
Dokumenty, Zmluvy, Zmluvy, Zverejňovanie 13.02.2017 Download
Dodatok č.4/2017 k NZ Dubanová Katarína
 1 file(s)  16 downloads
Dokumenty, Zmluvy, Zmluvy, Zverejňovanie 13.02.2017 Download
Zmluva prenájom svietidiel
 1 file(s)  16 downloads
Dokumenty, Zmluvy, Zmluvy, Zverejňovanie 09.02.2017 Download
Poistná zmluva motorové vozidlá – flotila
 1 file(s)  14 downloads
Zmluvy 16.01.2017 Download
Dodatok č. 6 Obec Častá Combin
 1 file(s)  27 downloads
Dokumenty, Zmluvy, Zmluvy, Zverejňovanie 14.12.2016 Download
Dodatok č. 1 k zmluve o úvere VÚB, a. s.
 1 file(s)  14 downloads
Zmluvy, Zmluvy, Zverejňovanie 01.12.2016 Download
Dodatok č. 5 k zmluve o dielo COMBIN
 1 file(s)  20 downloads
Zmluvy, Zmluvy, Zverejňovanie 01.12.2016 Download
Zmluva o poskytnutí dotácie BSK
 1 file(s)  18 downloads
Dokumenty, Zmluvy, Zmluvy, Zverejňovanie 02.11.2016 Download
Zmluva MV SR predmetová olympiáda
 1 file(s)  12 downloads
Dokumenty, Zmluvy, Zmluvy, Zverejňovanie 02.11.2016 Download
Zmluva o poskytnutí finančných prostriedkov Fond na podporu umenia
 1 file(s)  13 downloads
Dokumenty, Zmluvy, Zmluvy, Zverejňovanie 02.11.2016 Download
Zmluva o poskytnutí dotácie Červenokamenskému panstvu rok 2016
 1 file(s)  14 downloads
Zmluvy, Zverejňovanie 31.08.2016 Download
Dodatok č. 2 k zmluve Marius Pedersen, a. s.
 1 file(s)  11 downloads
Dokumenty, Zmluvy, Zmluvy, Zverejňovanie 31.08.2016 Download
Zmluva Obec Častá BVS, a. s. požiarna zbrojnica
 1 file(s)  16 downloads
Dokumenty, Zmluvy, Zmluvy, Zverejňovanie 25.07.2016 Download
Dodatok Ponuka E.profit ZSE
 1 file(s)  18 downloads
Dokumenty, Zmluvy, Zmluvy, Zverejňovanie 18.07.2016 Download
Zmluva o združenej dodávke elektriny ZSE
 1 file(s)  15 downloads
Dokumenty, Zmluvy, Zmluvy, Zverejňovanie 18.07.2016 Download
Dodatok č. 1 k zmluve SVIRŽ-ING, s.r.o.
 1 file(s)  22 downloads
Dokumenty, Zmluvy, Zmluvy, Zverejňovanie 18.07.2016 Download
Skupinová poistná zmluva
 1 file(s)  16 downloads
Zmluvy, Zverejňovanie 13.07.2016 Download
Zmluva o zabezpečení systému združeného nakladania s odpadmi z obalov
 1 file(s)  14 downloads
Zmluvy, Zverejňovanie 11.07.2016 Download
Dodatok č. 4 k zmluve o dielo COMBIN-IZOTECH
 1 file(s)  28 downloads
Dokumenty, Zmluvy, Zverejňovanie 11.07.2016 Download
Dohodu o vyplňovacom práve k blankozmenke obec VÚB, a. s.
 1 file(s)  16 downloads
Dokumenty, Zmluvy, Zverejňovanie 29.06.2016 Download
Zmluva o poskytnutí úveru VÚB, a. s.
 1 file(s)  20 downloads
Dokumenty, Zmluvy, Zmluvy, Zverejňovanie 23.06.2016 Download
Poistná zmluva príves
 1 file(s)  12 downloads
Dokumenty, Zmluvy, Zmluvy, Zverejňovanie 16.06.2016 Download
Poistná zmluva traktor
 1 file(s)  12 downloads
Dokumenty, Zmluvy, Zmluvy, Zverejňovanie 16.06.2016 Download
Zmluva o nakladaní s použitými batériami a akumulátormi INSA, s. r. o.
 1 file(s)  17 downloads
Dokumenty, Zmluvy, Zmluvy, Zverejňovanie 06.06.2016 Download
Kalendár akcií

« Jún 2018 »
Mo Tu We Th Fr Sa Su
        1* Deň detí 2018 celý deň
2 3
4 5 6 7 8 9* ČASTOVSKÝ CYKLO OKRUH celý deň
10
11 12 13 14 15 16* FESTEÁTRO 2018 o 16:30
17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30  
Počasie Častá
Weather Underground PWS IAST31