Úradná tabuľa
Uverejnené: 23.02.2015 | 08:52 | sekretariát

Zmluvy

Uverejnené: 23.02.2015 | 08:52 | sekretariát
Názov
Kúpna zmluva – Jazykové učebne a knižnica pre základnú školu_IKT a čierna technika
 1 súbor(y)  1 download
Zmluvy 07.11.2018 Stiahnuť
Zmluva na Elektronický kontraktačný systém
 1 súbor(y)  1 download
Zmluvy, Zverejňovanie 08.11.2018 Stiahnuť
Kúpna zmluva – Predchádzanie vzniku odpadu kompostovaním
 1 súbor(y)  4 stiahnutia
Zmluvy 30.10.2018 Stiahnuť
Kúpna zmluva ,,Nábytok“ Obec Častá – jazykové učebne a knižnica pre základnú školu
 1 súbor(y)  3 stiahnutia
Zmluvy 26.10.2018 Stiahnuť
Zmluva o nakladaní s odpadom Skládka odpadov – Dubová, s.r.o.
 1 súbor(y)  3 stiahnutia
Dokumenty, Zmluvy, Zmluvy, Zverejňovanie 24.10.2018 Stiahnuť
Kúpna zmluva č. 16102018 ,,Obec Častá – jazykové učebne a knižnica pre základnú školu“ pomôcky
 1 súbor(y)  2 stiahnutia
Zmluvy 22.10.2018 Stiahnuť
Zmluva č.PHZ-OPK1-2018-002357 o poskytnutí dotácie zo štátneho rozpočtu prostredníctvom rozpočtu Ministerstva vnútra Slovenskej republiky
 1 súbor(y)  2 stiahnutia
Zmluvy, Zverejňovanie 17.10.2018 Stiahnuť
Dodatok Ponuka E.Benefit ZSE
 1 súbor(y)  1 download
Dokumenty, Zmluvy, Zmluvy, Zverejňovanie 01.10.2018 Stiahnuť
Zmluva o usporiadaní a spolufinancovaní okresných kôl predmetových olympiád a postupových súťaží žiakov základných škôl 2018
 1 súbor(y)  3 stiahnutia
Dokumenty, Zmluvy, Zmluvy, Zverejňovanie 28.09.2018 Stiahnuť
Zmluva o reklame a propagácii na autobusovej zastávke hrad Červený Kameň
 1 súbor(y)  3 stiahnutia
Dokumenty, Zmluvy, Zmluvy, Zverejňovanie 28.09.2018 Stiahnuť
Obstaranie záhradných kompostérov na predchádzanie vzniku BRKO v obci Častá – dodatok č. 1
 1 súbor(y)  6 stiahnutia
Dokumenty, Zmluvy, Zverejňovanie 20.09.2018 Stiahnuť
Nájomná a licenčná zmluva č. 44/2018 – programové vybavenie ekonomický informačný systém
 1 súbor(y)  1 download
Dokumenty, Zmluvy, Zverejňovanie 17.09.2018 Stiahnuť
Kúpna zmluva Cittera obec Častá
 1 súbor(y)  5 stiahnutia
Dokumenty, Zmluvy, Zmluvy, Zverejňovanie 09.08.2018 Stiahnuť
Kúpna zmluva odpredaj pozemku Heger
 1 súbor(y)  4 stiahnutia
Dokumenty, Zmluvy, Zmluvy, Zverejňovanie 08.08.2018 Stiahnuť
Zmluva o koecesii na garantované energetické služby + prílohy zmluva o nájme NP a zmluva o uzavretí BKZ
 1 súbor(y)  8 stiahnutia
Dokumenty, Zmluvy, Zverejňovanie 30.07.2018 Stiahnuť
Zmluva o garantovanej energetickej službe č. ZMLP-2018-240-000001
 1 súbor(y)  7 stiahnutia
Dokumenty, Zmluvy, Zverejňovanie 30.07.2018 Stiahnuť
Zmluva o spolupráci pri zateplení budovy Základnej školy a riadení technológie pre energetickú službu
 1 súbor(y)  2 stiahnutia
Zmluvy, Zverejňovanie 30.07.2018 Stiahnuť
Zmluva o poskytnutí NFP – jazykové učebne a knižnica pre základnú školu
 1 súbor(y)  3 stiahnutia
Zmluvy, Zverejňovanie 30.07.2018 Stiahnuť
Dotácia z FPÚ
 1 súbor(y)  2 stiahnutia
Zmluvy, Zverejňovanie 26.07.2018 Stiahnuť
Poskytnutie dotácie od BSK
 1 súbor(y)  4 stiahnutia
Zmluvy, Zverejňovanie 23.07.2018 Stiahnuť
Zmluva o prenájme pozemku na letnú terasu – kelony s.r.o.
 1 súbor(y)  4 stiahnutia
Zmluvy, Zverejňovanie 09.07.2018 Stiahnuť
Obstaranie záhradných kompostérov na predchádzanie vzniku BRKO v obci Častá
 1 súbor(y)  5 stiahnutia
Zmluvy, Zmluvy, Zverejňovanie 22.06.2018 Stiahnuť
Zmluva o poskytnutí nenávratného finančného príspevku
 1 súbor(y)  5 stiahnutia
Zmluvy, Zmluvy, Zverejňovanie 22.06.2018 Stiahnuť
Dodatok č. 2 k zmluve s SPP
 1 súbor(y)  4 stiahnutia
Zmluvy, Zmluvy, Zverejňovanie 15.06.2018 Stiahnuť
Dodatok č.1 k Zmluve o zabezpečení systému združeného nakladania s odpadmi z obalov
 1 súbor(y)  0 download
Zmluvy, Zverejňovanie 31.05.2018 Stiahnuť
Zmluva o usporiadaní a spolufinancovaní obvodných kôl predmetových olympiád a postupových súťaží žiakov ZŠ a umeleckých škôl v obvode Pezinok v roku 2018
 1 súbor(y)  3 stiahnutia
Zmluvy, Zverejňovanie 31.05.2018 Stiahnuť
Zmluva o poskytnutí dotácie z prostriedkov Dobrovoľnej požiarnej ochrany SR
 1 súbor(y)  4 stiahnutia
Zmluvy, Zverejňovanie 02.05.2018 Stiahnuť
Zmluva poskytnutie dotácie z BSK
 1 súbor(y)  8 stiahnutia
Zmluvy, Zverejňovanie 17.04.2018 Stiahnuť
Dohoda s UPSVaR Pezinok č. 9/§52a/2018/ŠR
 1 súbor(y)  7 stiahnutia
Zmluvy, Zverejňovanie 04.04.2018 Stiahnuť
Červenokamenské panstvo
 1 súbor(y)  3 stiahnutia
Zmluvy, Zverejňovanie 27.03.2018 Stiahnuť
Marius Pedersen – Dodatok č. 3 k Zmluve o poskytovaní služieb v oblasti nakladania s odpadmi
 1 súbor(y)  2 stiahnutia
Zmluvy, Zverejňovanie 21.03.2018 Stiahnuť
Klub priateľov prírody
 1 súbor(y)  4 stiahnutia
Zmluvy, Zverejňovanie 20.03.2018 Stiahnuť
SATYR
 1 súbor(y)  4 stiahnutia
Zmluvy, Zverejňovanie 20.03.2018 Stiahnuť
Dychová hudba Častovanka
 1 súbor(y)  6 stiahnutia
Zmluvy, Zverejňovanie 20.03.2018 Stiahnuť
Divadlo na kolene
 1 súbor(y)  4 stiahnutia
Zmluvy, Zverejňovanie 20.03.2018 Stiahnuť
Talentárium Dubová
 1 súbor(y)  7 stiahnutia
Zmluvy, Zverejňovanie 13.03.2018 Stiahnuť
Rodinné centrum u škriatka Klinčeka
 1 súbor(y)  8 stiahnutia
Zmluvy, Zverejňovanie 13.03.2018 Stiahnuť
Kynologický klub Častá
 1 súbor(y)  2 stiahnutia
Zmluvy, Zverejňovanie 13.03.2018 Stiahnuť
Športový klub SPC Častá
 1 súbor(y)  3 stiahnutia
Zmluvy, Zverejňovanie 08.03.2018 Stiahnuť
RC Klub Častá
 1 súbor(y)  2 stiahnutia
Zmluvy, Zverejňovanie 08.03.2018 Stiahnuť
Jednota dôcodcov na Slovensku, Častá
 1 súbor(y)  2 stiahnutia
Zmluvy, Zverejňovanie 08.03.2018 Stiahnuť
Klub slovenských turistov
 1 súbor(y)  5 stiahnutia
Zmluvy, Zverejňovanie 08.03.2018 Stiahnuť
Khan Karate Klub
 1 súbor(y)  2 stiahnutia
Zmluvy, Zverejňovanie 08.03.2018 Stiahnuť
BTC Častá
 1 súbor(y)  6 stiahnutia
Zmluvy, Zverejňovanie 08.03.2018 Stiahnuť
Futbalový klub FC Slovan Častá
 1 súbor(y)  5 stiahnutia
Zmluvy, Zverejňovanie 08.03.2018 Stiahnuť
Zmluva ÚPSVaR Pezinok obec Častá § 54 ods. 1 písm. a)
 1 súbor(y)  3 stiahnutia
Dokumenty, Zmluvy, Zmluvy 05.03.2018 Stiahnuť
Nájomná zmluva Led dekory MK – mont illuminations, s.r.o.
 1 súbor(y)  7 stiahnutia
Dokumenty, Zmluvy, Zverejňovanie 22.02.2018 Stiahnuť
Zmluva o umiestnení reklamy Čavara Taverna
 1 súbor(y)  6 stiahnutia
Zmluvy, Zmluvy, Zverejňovanie 01.02.2018 Stiahnuť
Dohoda o poskytnutí príspevku, Úrad práce, soc. vecí a rodiny Pezinok
 1 súbor(y)  7 stiahnutia
Zmluvy, Zverejňovanie 29.01.2018 Stiahnuť
Zmluva o poskytovaní služieb č. MSD_Častá_01
 1 súbor(y)  6 stiahnutia
Dokumenty, Zmluvy, Zmluvy, Zverejňovanie 25.01.2018 Stiahnuť
Zmluva OK Hviezdoslavov Kubín
 1 súbor(y)  4 stiahnutia
Dokumenty, Zmluvy, Zverejňovanie 23.01.2018 Stiahnuť
Zmluva o dodávke plynu SPP obec Častá
 1 súbor(y)  6 stiahnutia
Dokumenty, Zmluvy, Zverejňovanie 23.01.2018 Stiahnuť
Dohoda č.4/PK/2018/§10 ÚPSVaR Pezinok
 1 súbor(y)  3 stiahnutia
Dokumenty, Zmluvy, Zverejňovanie 12.12.2017 Stiahnuť
Kúpna zmluva č. 215/2017 Obecná knižnica – IKAR, a.s.
 1 súbor(y)  6 stiahnutia
Zmluvy, Zverejňovanie 12.12.2017 Stiahnuť
Dodatok č.1 k Zmluve o poskytnutí finančných prostriedkov č. 17-513-02443
 1 súbor(y)  2 stiahnutia
Zmluvy 12.12.2017 Stiahnuť
Zmluva o dielo 161017 Častá – kanalizácia a Envirofond 2018
 1 súbor(y)  15 stiahnutia
Dokumenty, Zmluvy, Zmluvy, Zverejňovanie 16.10.2017 Stiahnuť
Dodatok č. 1 k zmluve Dychová hudba Častovanka
 1 súbor(y)  6 stiahnutia
Dokumenty, Zmluvy, Zmluvy, Zverejňovanie 05.09.2017 Stiahnuť
Zmluva o poskytnutí finančných prostriedkov č. 17-513-02443
 1 súbor(y)  3 stiahnutia
Zmluvy, Zmluvy 12.12.2017 Stiahnuť
Zmluva o poskytnutí dotácie Dychovke Častovanka rok 2017
 1 súbor(y)  6 stiahnutia
Zmluvy, Zverejňovanie 02.08.2017 Stiahnuť
Zmluva o odvádzaní odpadových vôd – Hasičská zbrojnica
 1 súbor(y)  7 stiahnutia
Dokumenty, Zmluvy, Zmluvy, Zverejňovanie 01.08.2017 Stiahnuť
Zmluva o zabezpečení OV prevádzky obec Častá BVS, a. s.
 1 súbor(y)  28 stiahnutia
Dokumenty, Zmluvy, Zmluvy, Zverejňovanie 25.07.2017 Stiahnuť
Zmluva o zbere a zhodnotení šatstva a textilu
 1 súbor(y)  4 stiahnutia
Zmluvy, Zverejňovanie 24.07.2017 Stiahnuť
Register zmlúv a faktúr BSK
 1 súbor(y)  7 stiahnutia
Zmluvy, Zverejňovanie 12.07.2017 Stiahnuť
Zmluva – Vybudovanie osvetlenia na futbalovom ihrisku v Častej
 1 súbor(y)  16 stiahnutia
Zmluvy, Zverejňovanie 12.07.2017 Stiahnuť
Zmluva – Rekonštrukcia chodníka na cintoríne v obci Častá
 1 súbor(y)  11 stiahnutia
Zmluvy, Zverejňovanie 12.07.2017 Stiahnuť
Nájomná zmluva obec Častá/Dušan Pavlík
 1 súbor(y)  9 stiahnutia
Dokumenty, Zmluvy, Zmluvy, Zverejňovanie 11.07.2017 Stiahnuť
Dodatok č 2/2017 k zmluve č. 15/2017/§54-ŠnZ/BSK obec Častá/UPSVaR Pezinok
 1 súbor(y)  7 stiahnutia
Dokumenty, Zmluvy, Zmluvy, Zverejňovanie 26.06.2017 Stiahnuť
Dodatok č 1 k zmluve č. 15/2017/§54-ŠnZ/BSK obec Častá/UPSVaR Pezinok
 1 súbor(y)  4 stiahnutia
Dokumenty, Zmluvy, Zmluvy, Zverejňovanie 26.06.2017 Stiahnuť
Dotácia z envirofondu vo výške 80.000 €
 1 súbor(y)  4 stiahnutia
Zmluvy 22.06.2017 Stiahnuť
Zmluva o zabezpečení zberu použitých textílií, odevov a obuvi
 1 súbor(y)  6 stiahnutia
Dokumenty, Zmluvy, Zmluvy, Zverejňovanie 22.06.2017 Stiahnuť
Zmluva o poskytnutí dotácie DPO SR
 1 súbor(y)  9 stiahnutia
Dokumenty, Zmluvy, Zmluvy, Zverejňovanie 29.05.2017 Stiahnuť
Zmluva o dielo Combin č. 1/2017
 1 súbor(y)  14 stiahnutia
Dokumenty, Zmluvy, Zmluvy, Zverejňovanie 29.05.2017 Stiahnuť
Zmluva o usporiadaní súťaže „Na bicykli bezpečne“
 1 súbor(y)  18 stiahnutia
Zmluvy, Zverejňovanie 24.04.2017 Stiahnuť
Zmluva o poskytnutí dotácie Červenokamenskému panstvu 2017
 1 súbor(y)  17 stiahnutia
Zmluvy, Zverejňovanie 21.04.2017 Stiahnuť
Dohoda obec Častá UPSVaR PK – § 54
 1 súbor(y)  26 stiahnutia
Dokumenty, Zmluvy, Zmluvy, Zverejňovanie 29.03.2017 Stiahnuť
Dohoda obec Častá UPSVaR PK – § 52a
 1 súbor(y)  16 stiahnutia
Dokumenty, Zmluvy, Zmluvy, Zverejňovanie 29.03.2017 Stiahnuť
Zmluva o poskytnutí dotácie Klubu priateľov prírody
 1 súbor(y)  14 stiahnutia
Zmluvy, Zverejňovanie 24.03.2017 Stiahnuť
Zmluva o spolufinancovaní Hviezdoslavov Kubín
 1 súbor(y)  15 stiahnutia
Dokumenty, Zmluvy, Zverejňovanie 17.03.2017 Stiahnuť
Zmluva o poskytnutí dotácie Divadlu Na kolene rok 2017
 1 súbor(y)  12 stiahnutia
Zmluvy, Zverejňovanie 15.03.2017 Stiahnuť
Zmluva o poskytnutí dotácie Jednote dôchodcov rok 2017
 1 súbor(y)  11 stiahnutia
Zmluvy, Zverejňovanie 14.03.2017 Stiahnuť
Zmluva o kontrolnej činnosti
 1 súbor(y)  16 stiahnutia
Dokumenty, Zmluvy, Zmluvy, Zverejňovanie 09.03.2017 Stiahnuť
Zmluva o poskytnutí dotácie Kynologickému klubu rok 2017
 1 súbor(y)  14 stiahnutia
Zmluvy, Zverejňovanie 09.03.2017 Stiahnuť
Zmluva o poskytnutí dotácie Talentáriu rok 2017
 1 súbor(y)  12 stiahnutia
Zmluvy, Zverejňovanie 06.03.2017 Stiahnuť
Zmluva o dielo Monika Dobrovičová
 1 súbor(y)  21 stiahnutia
Dokumenty, Zmluvy, Zmluvy, Zverejňovanie 06.03.2017 Stiahnuť
Zmluva o poskytnutí dotácie Šport.klubu SPC rok 2017
 1 súbor(y)  17 stiahnutia
Zmluvy, Zverejňovanie 01.03.2017 Stiahnuť
Zmluva o poskytnutí dotácie Klubu slov.turistov rok 2017
 1 súbor(y)  13 stiahnutia
Zmluvy, Zverejňovanie 27.02.2017 Stiahnuť
Zmluva o poskytnutí dotácie RC klubu
 1 súbor(y)  12 stiahnutia
Zmluvy, Zverejňovanie 27.02.2017 Stiahnuť
Zmluva o poskytnutí dotácie Rodinnému centru rok 2017
 1 súbor(y)  12 stiahnutia
Zmluvy, Zverejňovanie 27.02.2017 Stiahnuť
Zmluva o poskytnutí dotácie Futbalovému klubu rok 2017
 1 súbor(y)  17 stiahnutia
Zmluvy, Zverejňovanie 27.02.2017 Stiahnuť
Zmluva o poskytnutí dotácie Klubu BTC Častá rok 2017
 1 súbor(y)  13 stiahnutia
Zmluvy, Zverejňovanie 27.02.2017 Stiahnuť
Zmluva o poskytnutí dotácie Khan klubu karate rok 2017
 1 súbor(y)  12 stiahnutia
Zmluvy, Zverejňovanie 27.02.2017 Stiahnuť
Dodatok č. 4/2017 k NZ Čavojský Ivan s manželkou
 1 súbor(y)  20 stiahnutia
Dokumenty, Zmluvy, Zmluvy, Zverejňovanie 13.02.2017 Stiahnuť
Dodatok č. 4/2017 k NZ Žofčík Peter s manželkou
 1 súbor(y)  15 stiahnutia
Dokumenty, Zmluvy, Zmluvy, Zverejňovanie 13.02.2017 Stiahnuť
Dodatok č.4/2017 k NZ Galla Roman s manželkou
 1 súbor(y)  20 stiahnutia
Dokumenty, Zmluvy, Zmluvy, Zverejňovanie 13.02.2017 Stiahnuť
Dodatok č. 4/2017 k NZ Pecúch Erik s manželkou
 1 súbor(y)  14 stiahnutia
Dokumenty, Zmluvy, Zmluvy, Zverejňovanie 13.02.2017 Stiahnuť
Dodatok č. 4/2017 k NZ Užovič Milan s manželkou
 1 súbor(y)  13 stiahnutia
Dokumenty, Zmluvy, Zmluvy, Zverejňovanie 13.02.2017 Stiahnuť
Dodatok č. 4/2017 k NZ Szecsényi Boris s manželkou
 1 súbor(y)  10 stiahnutia
Dokumenty, Zmluvy, Zmluvy, Zverejňovanie 13.02.2017 Stiahnuť
Dodatok č. 4/2017 k NZ Schwarz Štefan s manželkou
 1 súbor(y)  16 stiahnutia
Dokumenty, Zmluvy, Zmluvy, Zverejňovanie 13.02.2017 Stiahnuť
Dodatok č. 4/2017 k NZ Schwarz Michal s manželkou
 1 súbor(y)  11 stiahnutia
Dokumenty, Zmluvy, Zmluvy, Zverejňovanie 13.02.2017 Stiahnuť
Dodatok č.1/2017 k NZ Herák Pavol s manželkou
 1 súbor(y)  15 stiahnutia
Dokumenty, Zmluvy, Zmluvy, Zverejňovanie 13.02.2017 Stiahnuť
  Kalendár akcií

  « November 2018 »
  Mo Tu We Th Fr Sa Su
        1 2 3 4
  5 6 7 8 9 10 11
  12 13 14 15 16 17 18
  19 20 21 22 23 24 25
  26 27 28 29 30    
  Počasie Častá
  Weather Underground PWS IAST31