Úradná tabuľa
Uverejnené: 23.02.2015 | 08:52 | sekretariát

Zmluvy

Uverejnené: 23.02.2015 | 08:52 | sekretariát
Názov
Leasingová zmluva na auto
 1 súbor(y)  4 stiahnutia
Zmluvy 28.10.2019 Stiahnuť
Dodatok č. 1/2019 k zmluve o nakladaní s odpadmi – Výkup kovov, ul. Družstevná, Častá
 1 súbor(y)  3 stiahnutia
Zmluvy 23.10.2019 Stiahnuť
Kúpna zmluva- KIA CEED
 1 súbor(y)  9 stiahnutia
Zmluvy 17.10.2019 Stiahnuť
Zmluva o poskytnutí dotácie z dotačného programu BSK, projekt: ,,Výstavba zastrešeného pódia pred budovou OcÚ“
 1 súbor(y)  4 stiahnutia
Zmluvy, Zmluvy, Zverejňovanie 01.10.2019 Stiahnuť
Zmluva o spolupráci – príjem správ na telefón alebo e-mail
 1 súbor(y)  5 stiahnutia
Zmluvy, Zmluvy 28.08.2019 Stiahnuť
Zmluva o zriadení vecných bremien v prospech tretej osoby ( ev. č. oprávneného: 191184-1818100074-ZoS-VB ),,Obytný súbor Ruža Častá“
 1 súbor(y)  4 stiahnutia
Zmluvy, Zverejňovanie 07.08.2019 Stiahnuť
Zmluva o poskytnutí finančných prostriedkov č. 19-514-04200, Fond na podporu umenia – Obecná knižnica
 1 súbor(y)  1 download
Zmluvy, Zverejňovanie 07.08.2019 Stiahnuť
Dodatok k zmluve o poskytnutí dotácie k hasičskej zbrojnici
 1 súbor(y)  4 stiahnutia
Zmluvy 24.07.2019 Stiahnuť
Dodatok č. 1 ku Kúpnej zmluve č.215/2018 zo dňa 7.2.2019 ,,Jazykové učebne a knižnica pre ZŠ_knižničný fond
 1 súbor(y)  13 stiahnutia
Zmluvy, Zmluvy 12.07.2019 Stiahnuť
Poistná zmluva na jazykové učebne
 1 súbor(y)  4 stiahnutia
Zmluvy 14.06.2019 Stiahnuť
Zmluva o poskytovaní internetových služieb-Slovak Telekom
 1 súbor(y)  2 stiahnutia
Zmluvy 31.05.2019 Stiahnuť
Zmluva o poskytovaní telefónnych služieb-Slovak Telekom
 1 súbor(y)  1 download
Zmluvy 31.05.2019 Stiahnuť
Zmluva o poskytnutí audítorských služieb
 1 súbor(y)  3 stiahnutia
Zmluvy 13.05.2019 Stiahnuť
Zmluva o združenej dodávke plynu
 1 súbor(y)  2 stiahnutia
Zmluvy 13.05.2019 Stiahnuť
Zmluva o združenej dodávke elektriny
 1 súbor(y)  2 stiahnutia
Zmluvy 13.05.2019 Stiahnuť
Zmluva o prenájme vianočného osvetlenia
 1 súbor(y)  4 stiahnutia
Zmluvy 13.05.2019 Stiahnuť
Komisionárska zmluva na obstaranie stravných lístkov
 1 súbor(y)  2 stiahnutia
Zmluvy 13.05.2019 Stiahnuť
dodatok č. 1 k Zmluve o poskytnutí NFP k projektu „Obec Častá – jazykové učebne a knižnica pre základnú školu“
 1 súbor(y)  19 stiahnutia
Zmluvy 09.05.2019 Stiahnuť
Zmluva o poskytnutí dotácie od DPO SR
 1 súbor(y)  10 stiahnutia
Zmluvy 30.04.2019 Stiahnuť
OZ SATYR- Zmluva o poskytnutí dotácie 2019
 1 súbor(y)  3 stiahnutia
Zmluvy 12.04.2019 Stiahnuť
Dychová hudba Častovanka- Zmluva o poskytnutí dotácie 2019
 1 súbor(y)  6 stiahnutia
Zmluvy 12.04.2019 Stiahnuť
Divadlo na kolene- Zmluva o poskytnutí dotácie 2019
 1 súbor(y)  2 stiahnutia
Zmluvy 12.04.2019 Stiahnuť
Kynologický klub- Zmluva o poskytnutí dotácie 2019
 1 súbor(y)  2 stiahnutia
Zmluvy 12.04.2019 Stiahnuť
Zmluva o usporiadaní a spolufinancovaní okresného kola, Bezpečne na bicykli – 2019
 1 súbor(y)  3 stiahnutia
Zmluvy 12.04.2019 Stiahnuť
OZ Talentárium- Zmluva o poskytnutí dotácie 2019
 1 súbor(y)  1 download
Zmluvy 05.04.2019 Stiahnuť
BTC Častá- Zmluva o poskytnutí dotácie 2019
 1 súbor(y)  1 download
Zmluvy 05.04.2019 Stiahnuť
OZ Červenokamenské panstvo- Zmluva o poskytnutí dotácie 2019
 1 súbor(y)  3 stiahnutia
Zmluvy 05.04.2019 Stiahnuť
Klub priateľov prírody- Zmluva o poskytnutí dotácie 2019
 1 súbor(y)  2 stiahnutia
Zmluvy 05.04.2019 Stiahnuť
Khan Karate Klub- Zmluva o poskytnutí dotácie 2019
 1 súbor(y)  1 download
Zmluvy, Zverejňovanie 05.04.2019 Stiahnuť
SPC Častá- Zmluva o poskytnutí dotácie 2019
 1 súbor(y)  4 stiahnutia
Zmluvy 27.03.2019 Stiahnuť
Rodinné centrum- Zmluva o poskytnutí dotácie 2019
 1 súbor(y)  2 stiahnutia
Zmluvy 27.03.2019 Stiahnuť
RC Klub Častá- Zmluva o poskytnutí dotácie 2019
 1 súbor(y)  4 stiahnutia
Zmluvy 27.03.2019 Stiahnuť
KST Častá- Zmluva o poskytnutí dotácie 2019
 1 súbor(y)  6 stiahnutia
Zmluvy 27.03.2019 Stiahnuť
Jednota dôchodcov- Zmluva o poskytnutí dotácie 2019
 1 súbor(y)  2 stiahnutia
Zmluvy 27.03.2019 Stiahnuť
FIt Centrum Častá- Zmluva o poskytnutí dotácie 2019
 1 súbor(y)  4 stiahnutia
Zmluvy 27.03.2019 Stiahnuť
FC Slovan Častá- Zmluva o poskytnutí dotácie 2019
 1 súbor(y)  3 stiahnutia
Zmluvy 27.03.2019 Stiahnuť
ÚPSVaR Pezinok Dohoda 18/03/50J/16
 1 súbor(y)  4 stiahnutia
Dokumenty, Zmluvy, Zverejňovanie 20.03.2019 Stiahnuť
Zmluva o zabezpečení systému združeného nakladania s odpadmi z obalov s organizáciou zodpovednosti výrobcov Natur-Pack, a.s. – dodatok č. 2
 1 súbor(y)  4 stiahnutia
Zmluvy, Zmluvy, Zverejňovanie 19.03.2019 Stiahnuť
Dodatok č. 3 k Zmluve o poskytnutí NFP – Projekt :Obstaranie záhradných kompostérov na predchádzanie vzniku BRKO v obci Častá
 1 súbor(y)  6 stiahnutia
Zmluvy 05.03.2019 Stiahnuť
Marius Pedersen, a.s. – dodatok č. 4/2019 k Zmluve č. 111 002 o poskytovaní služieb v oblasti nakladania s odpadom
 1 súbor(y)  4 stiahnutia
Dokumenty, Zmluvy, Zmluvy 13.02.2019 Stiahnuť
Kúpna Zmluva č. 215/2018 – Jazykové učebne a knižnica pre ZŠ_ knižničný fond
 1 súbor(y)  11 stiahnutia
Zmluvy 08.02.2019 Stiahnuť
Obstaranie záhradných kompostérov na predchádzanie vzniku BRKO v obci Častá – Projekt spolufinancovaný Európskou úniou
 1 súbor(y)  7 stiahnutia
Zmluvy 05.02.2019 Stiahnuť
Dodatok č. 2 k Zmluve o poskytnutí NFP – Projekt :Obstaranie záhradných kompostérov na predchádzanie vzniku BRKO v obci Častá
 1 súbor(y)  7 stiahnutia
Zmluvy 31.01.2019 Stiahnuť
Dodatok č. 1 ku Kúpnej zmluve zo dňa 22.10.2018 – Projekt: Obec Častá – jazykové učebne a knižnica pre základnú školu – Nábytok
 1 súbor(y)  9 stiahnutia
Zmluvy 31.01.2019 Stiahnuť
Dodatok č. 2 k Zmluve o poskytovaní služieb v odpadovom hospodárstve
 1 súbor(y)  6 stiahnutia
Zmluvy 17.01.2019 Stiahnuť
Dohoda č. 4/PK/2019/§10 ÚPSVaR Pezinok
 1 súbor(y)  6 stiahnutia
Dokumenty, Zmluvy, Zmluvy 02.01.2019 Stiahnuť
Záväzná objednávka – ENERCOM s.r.o. – Rozvoj športu v obci Častá – Výstavba detských ihrísk a nákup športovej výbavy
 1 súbor(y)  17 stiahnutia
Dokumenty, Zmluvy, Zmluvy 21.12.2018 Stiahnuť
Kúpna zmluva č. Z201845951_Z – Jazykové učebne a knižnica pre základnú školu _ IKT a čierna technika
 1 súbor(y)  15 stiahnutia
Dokumenty, Zmluvy, Zmluvy, Zverejňovanie 30.11.2018 Stiahnuť
Zmluva o poskytnutí dotácie na podporu rozvoja športu na rok 2018
 1 súbor(y)  23 stiahnutia
Dokumenty, Zmluvy, Zverejňovanie 26.11.2018 Stiahnuť
Zmluva o dielo – Rekonštrukcia hasičskej zbrojnice
 1 súbor(y)  13 stiahnutia
Dokumenty, Zmluvy, Zmluvy 21.11.2018 Stiahnuť
Dodatok č.1 ku Kúpnej zmluve č.Z201834297_Z zo dňa 16.08.2018
 1 súbor(y)  14 stiahnutia
Dokumenty, Zmluvy, Zverejňovanie 21.11.2018 Stiahnuť
Kúpna zmluva – Jazykové učebne a knižnica pre základnú školu_IKT a čierna technika
 1 súbor(y)  18 stiahnutia
Zmluvy 07.11.2018 Stiahnuť
Zmluva na Elektronický kontraktačný systém
 1 súbor(y)  5 stiahnutia
Zmluvy, Zverejňovanie 08.11.2018 Stiahnuť
Kúpna zmluva – Predchádzanie vzniku odpadu kompostovaním
 1 súbor(y)  12 stiahnutia
Zmluvy 30.10.2018 Stiahnuť
Kúpna zmluva ,,Nábytok“ Obec Častá – jazykové učebne a knižnica pre základnú školu
 1 súbor(y)  21 stiahnutia
Zmluvy 26.10.2018 Stiahnuť
Zmluva o nakladaní s odpadom Skládka odpadov – Dubová, s.r.o.
 1 súbor(y)  7 stiahnutia
Dokumenty, Zmluvy, Zmluvy, Zverejňovanie 24.10.2018 Stiahnuť
Kúpna zmluva č. 16102018 ,,Obec Častá – jazykové učebne a knižnica pre základnú školu“ pomôcky
 1 súbor(y)  13 stiahnutia
Zmluvy 22.10.2018 Stiahnuť
Zmluva č.PHZ-OPK1-2018-002357 o poskytnutí dotácie zo štátneho rozpočtu prostredníctvom rozpočtu Ministerstva vnútra Slovenskej republiky
 1 súbor(y)  7 stiahnutia
Zmluvy, Zverejňovanie 17.10.2018 Stiahnuť
Dodatok Ponuka E.Benefit ZSE
 1 súbor(y)  7 stiahnutia
Dokumenty, Zmluvy, Zmluvy, Zverejňovanie 01.10.2018 Stiahnuť
Zmluva o usporiadaní a spolufinancovaní okresných kôl predmetových olympiád a postupových súťaží žiakov základných škôl 2018
 1 súbor(y)  5 stiahnutia
Dokumenty, Zmluvy, Zmluvy, Zverejňovanie 28.09.2018 Stiahnuť
Zmluva o reklame a propagácii na autobusovej zastávke hrad Červený Kameň
 1 súbor(y)  5 stiahnutia
Dokumenty, Zmluvy, Zmluvy, Zverejňovanie 28.09.2018 Stiahnuť
Obstaranie záhradných kompostérov na predchádzanie vzniku BRKO v obci Častá – dodatok č. 1
 1 súbor(y)  16 stiahnutia
Dokumenty, Zmluvy, Zverejňovanie 20.09.2018 Stiahnuť
Nájomná a licenčná zmluva č. 44/2018 – programové vybavenie ekonomický informačný systém
 1 súbor(y)  6 stiahnutia
Dokumenty, Zmluvy, Zverejňovanie 17.09.2018 Stiahnuť
Kúpna zmluva Cittera obec Častá
 1 súbor(y)  10 stiahnutia
Dokumenty, Zmluvy, Zmluvy, Zverejňovanie 09.08.2018 Stiahnuť
Kúpna zmluva odpredaj pozemku Heger
 1 súbor(y)  9 stiahnutia
Dokumenty, Zmluvy, Zmluvy, Zverejňovanie 08.08.2018 Stiahnuť
Zmluva o koecesii na garantované energetické služby + prílohy zmluva o nájme NP a zmluva o uzavretí BKZ
 1 súbor(y)  14 stiahnutia
Dokumenty, Zmluvy, Zverejňovanie 30.07.2018 Stiahnuť
Zmluva o garantovanej energetickej službe č. ZMLP-2018-240-000001
 1 súbor(y)  19 stiahnutia
Dokumenty, Zmluvy, Zverejňovanie 30.07.2018 Stiahnuť
Zmluva o spolupráci pri zateplení budovy Základnej školy a riadení technológie pre energetickú službu
 1 súbor(y)  7 stiahnutia
Zmluvy, Zverejňovanie 30.07.2018 Stiahnuť
Zmluva o poskytnutí NFP – jazykové učebne a knižnica pre základnú školu
 1 súbor(y)  9 stiahnutia
Zmluvy, Zverejňovanie 30.07.2018 Stiahnuť
Dotácia z FPÚ
 1 súbor(y)  11 stiahnutia
Zmluvy, Zverejňovanie 26.07.2018 Stiahnuť
Poskytnutie dotácie od BSK
 1 súbor(y)  10 stiahnutia
Zmluvy, Zverejňovanie 23.07.2018 Stiahnuť
Zmluva o prenájme pozemku na letnú terasu – kelony s.r.o.
 1 súbor(y)  9 stiahnutia
Zmluvy, Zverejňovanie 09.07.2018 Stiahnuť
Obstaranie záhradných kompostérov na predchádzanie vzniku BRKO v obci Častá
 1 súbor(y)  11 stiahnutia
Zmluvy, Zmluvy, Zverejňovanie 22.06.2018 Stiahnuť
Zmluva o poskytnutí nenávratného finančného príspevku
 1 súbor(y)  10 stiahnutia
Zmluvy, Zmluvy, Zverejňovanie 22.06.2018 Stiahnuť
Dodatok č. 2 k zmluve s SPP
 1 súbor(y)  9 stiahnutia
Zmluvy, Zmluvy, Zverejňovanie 15.06.2018 Stiahnuť
Dodatok č.1 k Zmluve o zabezpečení systému združeného nakladania s odpadmi z obalov
 1 súbor(y)  2 stiahnutia
Zmluvy, Zverejňovanie 31.05.2018 Stiahnuť
Zmluva o usporiadaní a spolufinancovaní obvodných kôl predmetových olympiád a postupových súťaží žiakov ZŠ a umeleckých škôl v obvode Pezinok v roku 2018
 1 súbor(y)  5 stiahnutia
Zmluvy, Zverejňovanie 31.05.2018 Stiahnuť
Zmluva o poskytnutí dotácie z prostriedkov Dobrovoľnej požiarnej ochrany SR
 1 súbor(y)  7 stiahnutia
Zmluvy, Zverejňovanie 02.05.2018 Stiahnuť
Zmluva poskytnutie dotácie z BSK
 1 súbor(y)  11 stiahnutia
Zmluvy, Zverejňovanie 17.04.2018 Stiahnuť
Dohoda s UPSVaR Pezinok č. 9/§52a/2018/ŠR
 1 súbor(y)  15 stiahnutia
Zmluvy, Zverejňovanie 04.04.2018 Stiahnuť
Červenokamenské panstvo
 1 súbor(y)  6 stiahnutia
Zmluvy, Zverejňovanie 27.03.2018 Stiahnuť
Marius Pedersen – Dodatok č. 3 k Zmluve o poskytovaní služieb v oblasti nakladania s odpadmi
 1 súbor(y)  6 stiahnutia
Zmluvy, Zverejňovanie 21.03.2018 Stiahnuť
Klub priateľov prírody
 1 súbor(y)  6 stiahnutia
Zmluvy, Zverejňovanie 20.03.2018 Stiahnuť
SATYR
 1 súbor(y)  7 stiahnutia
Zmluvy, Zverejňovanie 20.03.2018 Stiahnuť
Dychová hudba Častovanka
 1 súbor(y)  18 stiahnutia
Zmluvy, Zverejňovanie 20.03.2018 Stiahnuť
Divadlo na kolene
 1 súbor(y)  6 stiahnutia
Zmluvy, Zverejňovanie 20.03.2018 Stiahnuť
Talentárium Dubová
 1 súbor(y)  15 stiahnutia
Zmluvy, Zverejňovanie 13.03.2018 Stiahnuť
Rodinné centrum u škriatka Klinčeka
 1 súbor(y)  13 stiahnutia
Zmluvy, Zverejňovanie 13.03.2018 Stiahnuť
Kynologický klub Častá
 1 súbor(y)  4 stiahnutia
Zmluvy, Zverejňovanie 13.03.2018 Stiahnuť
Športový klub SPC Častá
 1 súbor(y)  7 stiahnutia
Zmluvy, Zverejňovanie 08.03.2018 Stiahnuť
RC Klub Častá
 1 súbor(y)  5 stiahnutia
Zmluvy, Zverejňovanie 08.03.2018 Stiahnuť
Jednota dôcodcov na Slovensku, Častá
 1 súbor(y)  4 stiahnutia
Zmluvy, Zverejňovanie 08.03.2018 Stiahnuť
Klub slovenských turistov
 1 súbor(y)  10 stiahnutia
Zmluvy, Zverejňovanie 08.03.2018 Stiahnuť
Khan Karate Klub
 1 súbor(y)  5 stiahnutia
Zmluvy, Zverejňovanie 08.03.2018 Stiahnuť
BTC Častá
 1 súbor(y)  19 stiahnutia
Zmluvy, Zverejňovanie 08.03.2018 Stiahnuť
Futbalový klub FC Slovan Častá
 1 súbor(y)  9 stiahnutia
Zmluvy, Zverejňovanie 08.03.2018 Stiahnuť
Zmluva ÚPSVaR Pezinok obec Častá § 54 ods. 1 písm. a)
 1 súbor(y)  5 stiahnutia
Dokumenty, Zmluvy, Zmluvy 05.03.2018 Stiahnuť
Nájomná zmluva Led dekory MK – mont illuminations, s.r.o.
 1 súbor(y)  11 stiahnutia
Dokumenty, Zmluvy, Zverejňovanie 22.02.2018 Stiahnuť
Zmluva o umiestnení reklamy Čavara Taverna
 1 súbor(y)  8 stiahnutia
Zmluvy, Zmluvy, Zverejňovanie 01.02.2018 Stiahnuť
Dohoda o poskytnutí príspevku, Úrad práce, soc. vecí a rodiny Pezinok
 1 súbor(y)  15 stiahnutia
Zmluvy, Zverejňovanie 29.01.2018 Stiahnuť
  Kalendár akcií

  « November 2019 »
  Mo Tu We Th Fr Sa Su
          1 2 3
  4 5 6 7 8 9 10
  11 12 13 14 15 16 17
  18 19 20 21 22 23 24
  25 26 27 28 29 30