Úradná tabuľa
Uverejnené: 23.02.2015 | 08:52 | sekretariát

Zmluvy

Uverejnené: 23.02.2015 | 08:52 | sekretariát
Názov
Zápisnica zo zasadnutia komisie stavebnej, územného rozvoja, životného prostredia a dopravy pri OZ Častá zo dňa 02.05.2019
 1 súbor(y)  11 stiahnutia
Dokumenty, Komisia výstavby, územného rozvoja, životného prostredia a dopravy OZ, Zápisnice komisií 27.05.2019 Stiahnuť
Zápisnica zo zasadnutia komisie stavebnej, územného rozvoja, životného prostredia a dopravy pri OZ Častá zo dňa 24.04.2019
 1 súbor(y)  10 stiahnutia
Dokumenty, Komisia výstavby, územného rozvoja, životného prostredia a dopravy OZ, Zápisnice komisií 24.05.2019 Stiahnuť
Zápisnica zo zasadnutia Komisie stavebnej, územného rozvoja, životného prostredia a dopravy pri OZ Častá zo dňa 18.03.2019
 1 súbor(y)  12 stiahnutia
Dokumenty, Komisia výstavby, územného rozvoja, životného prostredia a dopravy OZ, Zápisnice komisií 29.03.2019 Stiahnuť
ÚPSVaR Pezinok Dohoda 18/03/50J/16
 1 súbor(y)  2 stiahnutia
Dokumenty, Zmluvy, Zverejňovanie 20.03.2019 Stiahnuť
Komisia kultúry, sociálnych otázok a verejného poriadku pri OZ Častá- Zápisnica zo dňa15.2.2019
 1 súbor(y)  9 stiahnutia
Dokumenty, Komisia pre sociálne otázky, verejný poriadok a kultúru OZ, Zápisnice komisií 19.02.2019 Stiahnuť
Marius Pedersen, a.s. – dodatok č. 4/2019 k Zmluve č. 111 002 o poskytovaní služieb v oblasti nakladania s odpadom
 1 súbor(y)  3 stiahnutia
Dokumenty, Zmluvy, Zmluvy 13.02.2019 Stiahnuť
Rozpočet obce Častá na roky 2019,20,21- príjmy
 1 súbor(y)  0 download
Dokumenty, Rozpočet obce 09.01.2019 Stiahnuť
Dohoda č. 4/PK/2019/§10 ÚPSVaR Pezinok
 1 súbor(y)  4 stiahnutia
Dokumenty, Zmluvy, Zmluvy 02.01.2019 Stiahnuť
Záväzná objednávka – ENERCOM s.r.o. – Rozvoj športu v obci Častá – Výstavba detských ihrísk a nákup športovej výbavy
 1 súbor(y)  14 stiahnutia
Dokumenty, Zmluvy, Zmluvy 21.12.2018 Stiahnuť
Úprava rozpočtu k 21.12.2018
 1 súbor(y)  2 stiahnutia
Dokumenty, Rozpočet obce, Zverejňovanie 17.12.2018 Stiahnuť
Kúpna zmluva č. Z201845951_Z – Jazykové učebne a knižnica pre základnú školu _ IKT a čierna technika
 1 súbor(y)  13 stiahnutia
Dokumenty, Zmluvy, Zmluvy, Zverejňovanie 30.11.2018 Stiahnuť
Zmluva o poskytnutí dotácie na podporu rozvoja športu na rok 2018
 1 súbor(y)  20 stiahnutia
Dokumenty, Zmluvy, Zverejňovanie 26.11.2018 Stiahnuť
Zmluva o dielo – Rekonštrukcia hasičskej zbrojnice
 1 súbor(y)  12 stiahnutia
Dokumenty, Zmluvy, Zmluvy 21.11.2018 Stiahnuť
Dodatok č.1 ku Kúpnej zmluve č.Z201834297_Z zo dňa 16.08.2018
 1 súbor(y)  13 stiahnutia
Dokumenty, Zmluvy, Zverejňovanie 21.11.2018 Stiahnuť
Zmluva o nakladaní s odpadom Skládka odpadov – Dubová, s.r.o.
 1 súbor(y)  6 stiahnutia
Dokumenty, Zmluvy, Zmluvy, Zverejňovanie 24.10.2018 Stiahnuť
Dodatok Ponuka E.Benefit ZSE
 1 súbor(y)  6 stiahnutia
Dokumenty, Zmluvy, Zmluvy, Zverejňovanie 01.10.2018 Stiahnuť
Zmluva o usporiadaní a spolufinancovaní okresných kôl predmetových olympiád a postupových súťaží žiakov základných škôl 2018
 1 súbor(y)  4 stiahnutia
Dokumenty, Zmluvy, Zmluvy, Zverejňovanie 28.09.2018 Stiahnuť
Zmluva o reklame a propagácii na autobusovej zastávke hrad Červený Kameň
 1 súbor(y)  4 stiahnutia
Dokumenty, Zmluvy, Zmluvy, Zverejňovanie 28.09.2018 Stiahnuť
Obstaranie záhradných kompostérov na predchádzanie vzniku BRKO v obci Častá – dodatok č. 1
 1 súbor(y)  15 stiahnutia
Dokumenty, Zmluvy, Zverejňovanie 20.09.2018 Stiahnuť
Zápisnica zo zasadnutia stavebnej komisie zo dňa 17. 08. 2018.
 1 súbor(y)  11 stiahnutia
Dokumenty, Komisia výstavby, územného rozvoja, životného prostredia a dopravy OZ, Zápisnice komisií 17.09.2018 Stiahnuť
Nájomná a licenčná zmluva č. 44/2018 – programové vybavenie ekonomický informačný systém
 1 súbor(y)  5 stiahnutia
Dokumenty, Zmluvy, Zverejňovanie 17.09.2018 Stiahnuť
Kúpna zmluva Cittera obec Častá
 1 súbor(y)  9 stiahnutia
Dokumenty, Zmluvy, Zmluvy, Zverejňovanie 09.08.2018 Stiahnuť
Kúpna zmluva odpredaj pozemku Heger
 1 súbor(y)  8 stiahnutia
Dokumenty, Zmluvy, Zmluvy, Zverejňovanie 08.08.2018 Stiahnuť
Zmluva o koecesii na garantované energetické služby + prílohy zmluva o nájme NP a zmluva o uzavretí BKZ
 1 súbor(y)  13 stiahnutia
Dokumenty, Zmluvy, Zverejňovanie 30.07.2018 Stiahnuť
Zmluva o garantovanej energetickej službe č. ZMLP-2018-240-000001
 1 súbor(y)  12 stiahnutia
Dokumenty, Zmluvy, Zverejňovanie 30.07.2018 Stiahnuť
Zápisnica z finančnej komisie zo dňa 19. 06. 2018
 1 súbor(y)  14 stiahnutia
Dokumenty, Komisia financií podnikania a cestovného ruchu OZ, Zápisnice komisií 25.06.2018 Stiahnuť
Zmluva ÚPSVaR Pezinok obec Častá § 54 ods. 1 písm. a)
 1 súbor(y)  4 stiahnutia
Dokumenty, Zmluvy, Zmluvy 05.03.2018 Stiahnuť
Nájomná zmluva Led dekory MK – mont illuminations, s.r.o.
 1 súbor(y)  9 stiahnutia
Dokumenty, Zmluvy, Zverejňovanie 22.02.2018 Stiahnuť
Zápisnica z finančnej komisie zo dňa 06. 02. 2018.
 1 súbor(y)  7 stiahnutia
Dokumenty, Komisia financií podnikania a cestovného ruchu OZ, Zápisnice komisií 08.02.2018 Stiahnuť
Zápisnica zo zasadnutia športovej komisie, dňa 1.2.2018
 1 súbor(y)  8 stiahnutia
Dokumenty, Komisia pre deti, mládež, šport a školstvo OZ, Zápisnice komisií 05.02.2018 Stiahnuť
Zmluva o poskytovaní služieb č. MSD_Častá_01
 1 súbor(y)  7 stiahnutia
Dokumenty, Zmluvy, Zmluvy, Zverejňovanie 25.01.2018 Stiahnuť
Zmluva OK Hviezdoslavov Kubín
 1 súbor(y)  5 stiahnutia
Dokumenty, Zmluvy, Zverejňovanie 23.01.2018 Stiahnuť
Zmluva o dodávke plynu SPP obec Častá
 1 súbor(y)  8 stiahnutia
Dokumenty, Zmluvy, Zverejňovanie 23.01.2018 Stiahnuť
Dohoda č.4/PK/2018/§10 ÚPSVaR Pezinok
 1 súbor(y)  5 stiahnutia
Dokumenty, Zmluvy, Zverejňovanie 12.12.2017 Stiahnuť
Zápisnica zo zasadnutia športovej komisie zo dňa 05. 12. 2017.
 1 súbor(y)  2 stiahnutia
Dokumenty, Komisia pre deti, mládež, šport a školstvo OZ, Zápisnice komisií 07.12.2017 Stiahnuť
Zápisnica z finančnej komisie zo dňa 05. 12. 2017.
 1 súbor(y)  5 stiahnutia
Dokumenty, Komisia financií podnikania a cestovného ruchu OZ, Zápisnice komisií 07.12.2017 Stiahnuť
Zmluva o dielo 161017 Častá – kanalizácia a Envirofond 2018
 1 súbor(y)  18 stiahnutia
Dokumenty, Zmluvy, Zmluvy, Zverejňovanie 16.10.2017 Stiahnuť
Dodatok č. 1 k zmluve Dychová hudba Častovanka
 1 súbor(y)  7 stiahnutia
Dokumenty, Zmluvy, Zmluvy, Zverejňovanie 05.09.2017 Stiahnuť
Zmluva o odvádzaní odpadových vôd – Hasičská zbrojnica
 1 súbor(y)  8 stiahnutia
Dokumenty, Zmluvy, Zmluvy, Zverejňovanie 01.08.2017 Stiahnuť
Zmluva o zabezpečení OV prevádzky obec Častá BVS, a. s.
 1 súbor(y)  31 stiahnutia
Dokumenty, Zmluvy, Zmluvy, Zverejňovanie 25.07.2017 Stiahnuť
Nájomná zmluva obec Častá/Dušan Pavlík
 1 súbor(y)  13 stiahnutia
Dokumenty, Zmluvy, Zmluvy, Zverejňovanie 11.07.2017 Stiahnuť
Dodatok č 2/2017 k zmluve č. 15/2017/§54-ŠnZ/BSK obec Častá/UPSVaR Pezinok
 1 súbor(y)  8 stiahnutia
Dokumenty, Zmluvy, Zmluvy, Zverejňovanie 26.06.2017 Stiahnuť
Dodatok č 1 k zmluve č. 15/2017/§54-ŠnZ/BSK obec Častá/UPSVaR Pezinok
 1 súbor(y)  5 stiahnutia
Dokumenty, Zmluvy, Zmluvy, Zverejňovanie 26.06.2017 Stiahnuť
Zmluva o zabezpečení zberu použitých textílií, odevov a obuvi
 1 súbor(y)  7 stiahnutia
Dokumenty, Zmluvy, Zmluvy, Zverejňovanie 22.06.2017 Stiahnuť
Zmluva o poskytnutí dotácie DPO SR
 1 súbor(y)  10 stiahnutia
Dokumenty, Zmluvy, Zmluvy, Zverejňovanie 29.05.2017 Stiahnuť
Zmluva o dielo Combin č. 1/2017
 1 súbor(y)  15 stiahnutia
Dokumenty, Zmluvy, Zmluvy, Zverejňovanie 29.05.2017 Stiahnuť
Dohoda obec Častá UPSVaR PK – § 54
 1 súbor(y)  27 stiahnutia
Dokumenty, Zmluvy, Zmluvy, Zverejňovanie 29.03.2017 Stiahnuť
Dohoda obec Častá UPSVaR PK – § 52a
 1 súbor(y)  17 stiahnutia
Dokumenty, Zmluvy, Zmluvy, Zverejňovanie 29.03.2017 Stiahnuť
VZN o miestnych daniach a poplatkoch z roku 2012
 1 súbor(y)  13 stiahnutia
Dokumenty, Všeob. záväzné nariadenia 28.03.2017 Stiahnuť
VZN o miestnych daniach a poplatkoch z roku 2012
 1 súbor(y)  6 stiahnutia
Dokumenty, Všeob. záväzné nariadenia 28.03.2017 Stiahnuť
Zmluva o spolufinancovaní Hviezdoslavov Kubín
 1 súbor(y)  16 stiahnutia
Dokumenty, Zmluvy, Zverejňovanie 17.03.2017 Stiahnuť
Zmluva o kontrolnej činnosti
 1 súbor(y)  17 stiahnutia
Dokumenty, Zmluvy, Zmluvy, Zverejňovanie 09.03.2017 Stiahnuť
Zmluva o dielo Monika Dobrovičová
 1 súbor(y)  23 stiahnutia
Dokumenty, Zmluvy, Zmluvy, Zverejňovanie 06.03.2017 Stiahnuť
VZN č. 1/2017 o určení výšky dotácie z rozpočtu obce na prevádzku a mzdy na dieťa materskej školy a školského zariadenia na rok 2017
 1 súbor(y)  4 stiahnutia
Dokumenty, Všeob. záväzné nariadenia 21.02.2017 Stiahnuť
Dodatok č. 4/2017 k NZ Čavojský Ivan s manželkou
 1 súbor(y)  21 stiahnutia
Dokumenty, Zmluvy, Zmluvy, Zverejňovanie 13.02.2017 Stiahnuť
Dodatok č. 4/2017 k NZ Žofčík Peter s manželkou
 1 súbor(y)  16 stiahnutia
Dokumenty, Zmluvy, Zmluvy, Zverejňovanie 13.02.2017 Stiahnuť
Dodatok č.4/2017 k NZ Galla Roman s manželkou
 1 súbor(y)  21 stiahnutia
Dokumenty, Zmluvy, Zmluvy, Zverejňovanie 13.02.2017 Stiahnuť
Dodatok č. 4/2017 k NZ Pecúch Erik s manželkou
 1 súbor(y)  15 stiahnutia
Dokumenty, Zmluvy, Zmluvy, Zverejňovanie 13.02.2017 Stiahnuť
Dodatok č. 4/2017 k NZ Užovič Milan s manželkou
 1 súbor(y)  14 stiahnutia
Dokumenty, Zmluvy, Zmluvy, Zverejňovanie 13.02.2017 Stiahnuť
Dodatok č. 4/2017 k NZ Szecsényi Boris s manželkou
 1 súbor(y)  12 stiahnutia
Dokumenty, Zmluvy, Zmluvy, Zverejňovanie 13.02.2017 Stiahnuť
Dodatok č. 4/2017 k NZ Schwarz Štefan s manželkou
 1 súbor(y)  17 stiahnutia
Dokumenty, Zmluvy, Zmluvy, Zverejňovanie 13.02.2017 Stiahnuť
Dodatok č. 4/2017 k NZ Schwarz Michal s manželkou
 1 súbor(y)  11 stiahnutia
Dokumenty, Zmluvy, Zmluvy, Zverejňovanie 13.02.2017 Stiahnuť
Dodatok č.1/2017 k NZ Herák Pavol s manželkou
 1 súbor(y)  16 stiahnutia
Dokumenty, Zmluvy, Zmluvy, Zverejňovanie 13.02.2017 Stiahnuť
Dodatok č.4/2017 k NZ Dubanová Katarína
 1 súbor(y)  18 stiahnutia
Dokumenty, Zmluvy, Zmluvy, Zverejňovanie 13.02.2017 Stiahnuť
Zmluva prenájom svietidiel
 1 súbor(y)  17 stiahnutia
Dokumenty, Zmluvy, Zmluvy, Zverejňovanie 09.02.2017 Stiahnuť
Zápisnica zo zasadnutia komisie pre sociálne otázky, verejný poriadok a kultúru zo dňa 27. 01. 2017
 1 súbor(y)  18 stiahnutia
Dokumenty, Komisia pre sociálne otázky, verejný poriadok a kultúru OZ, Zápisnice komisií 01.02.2017 Stiahnuť
Zápisnica zo zasadnutia športovej komisie zo dňa 24. 01. 2017.
 1 súbor(y)  16 stiahnutia
Dokumenty, Komisia pre deti, mládež, šport a školstvo OZ, Zápisnice komisií 30.01.2017 Stiahnuť
Dodatok č. 6 Obec Častá Combin
 1 súbor(y)  28 stiahnutia
Dokumenty, Zmluvy, Zmluvy, Zverejňovanie 14.12.2016 Stiahnuť
Zápisnica z komisie výstavby, územného rozvoja, životného prostredia a dopravy 05. 12. 2016.
 1 súbor(y)  22 stiahnutia
Dokumenty, Komisia výstavby, územného rozvoja, životného prostredia a dopravy OZ, Zápisnice komisií 07.12.2016 Stiahnuť
Zápisnica z komisie výstavby, územného rozvoja, životného prostredia a dopravy 27. 10. 2016.
 1 súbor(y)  13 stiahnutia
Dokumenty, Komisia výstavby, územného rozvoja, životného prostredia a dopravy OZ, Zápisnice komisií 07.12.2016 Stiahnuť
Zápisnica z Komisie financií podnikania a cestovného ruchu OZ zo dňa 06. 12. 2016
 1 súbor(y)  23 stiahnutia
Dokumenty, Komisia financií podnikania a cestovného ruchu OZ, Zápisnice komisií 07.12.2016 Stiahnuť
Zápisnica zo zasadnutia komisie pre deti, mládež, šport a školstvo OZ zo dňa 27. 10. 2016
 1 súbor(y)  21 stiahnutia
Dokumenty, Komisia pre deti, mládež, šport a školstvo OZ, Zápisnice komisií 24.11.2016 Stiahnuť
Zmluva o poskytnutí dotácie BSK
 1 súbor(y)  19 stiahnutia
Dokumenty, Zmluvy, Zmluvy, Zverejňovanie 02.11.2016 Stiahnuť
Zmluva MV SR predmetová olympiáda
 1 súbor(y)  13 stiahnutia
Dokumenty, Zmluvy, Zmluvy, Zverejňovanie 02.11.2016 Stiahnuť
Zmluva o poskytnutí finančných prostriedkov Fond na podporu umenia
 1 súbor(y)  14 stiahnutia
Dokumenty, Zmluvy, Zmluvy, Zverejňovanie 02.11.2016 Stiahnuť
VZN obce Častá č. 4/2016 o miestnej dani za ubytovanie
 1 súbor(y)  3 stiahnutia
Dokumenty, Všeob. záväzné nariadenia 26.10.2016 Stiahnuť
Dodatok č. 2 k zmluve Marius Pedersen, a. s.
 1 súbor(y)  14 stiahnutia
Dokumenty, Zmluvy, Zmluvy, Zverejňovanie 31.08.2016 Stiahnuť
Zmluva Obec Častá BVS, a. s. požiarna zbrojnica
 1 súbor(y)  17 stiahnutia
Dokumenty, Zmluvy, Zmluvy, Zverejňovanie 25.07.2016 Stiahnuť
Dodatok Ponuka E.profit ZSE
 1 súbor(y)  19 stiahnutia
Dokumenty, Zmluvy, Zmluvy, Zverejňovanie 18.07.2016 Stiahnuť
Zmluva o združenej dodávke elektriny ZSE
 1 súbor(y)  17 stiahnutia
Dokumenty, Zmluvy, Zmluvy, Zverejňovanie 18.07.2016 Stiahnuť
Dodatok č. 1 k zmluve SVIRŽ-ING, s.r.o.
 1 súbor(y)  23 stiahnutia
Dokumenty, Zmluvy, Zmluvy, Zverejňovanie 18.07.2016 Stiahnuť
Dodatok č. 4 k zmluve o dielo COMBIN-IZOTECH
 1 súbor(y)  28 stiahnutia
Dokumenty, Zmluvy, Zverejňovanie 11.07.2016 Stiahnuť
Dohodu o vyplňovacom práve k blankozmenke obec VÚB, a. s.
 1 súbor(y)  17 stiahnutia
Dokumenty, Zmluvy, Zverejňovanie 29.06.2016 Stiahnuť
Zápisnica zo zasadnutia komisie na ochranu verejného záujmu pri výkone funkcií verejných funkcionárov Obce Častá OZ zo dňa 23. 06. 2016
 1 súbor(y)  19 stiahnutia
Dokumenty, Komisia na ochranu verejného záujmu pri výkone funkcií verejných funkcionárov Obce Častá OZ, Zápisnice komisií 01.02.2017 Stiahnuť
Zmluva o poskytnutí úveru VÚB, a. s.
 1 súbor(y)  22 stiahnutia
Dokumenty, Zmluvy, Zmluvy, Zverejňovanie 23.06.2016 Stiahnuť
Zápisnica z finančnej komisie zo dňa 21. 06. 2016.
 1 súbor(y)  20 stiahnutia
Dokumenty, Komisia financií podnikania a cestovného ruchu OZ, Zápisnice komisií 22.06.2016 Stiahnuť
Poistná zmluva príves
 1 súbor(y)  13 stiahnutia
Dokumenty, Zmluvy, Zmluvy, Zverejňovanie 16.06.2016 Stiahnuť
Poistná zmluva traktor
 1 súbor(y)  13 stiahnutia
Dokumenty, Zmluvy, Zmluvy, Zverejňovanie 16.06.2016 Stiahnuť
Zmluva o nakladaní s použitými batériami a akumulátormi INSA, s. r. o.
 1 súbor(y)  18 stiahnutia
Dokumenty, Zmluvy, Zmluvy, Zverejňovanie 06.06.2016 Stiahnuť
Dodatok č. 3 k ZoD Combin, Izotech
 1 súbor(y)  34 stiahnutia
Dokumenty, Zmluvy, Zmluvy, Zverejňovanie 02.06.2016 Stiahnuť
Poistná zmluva INSIA SK, s. r. o.
 1 súbor(y)  24 stiahnutia
Dokumenty, Zmluvy, Zmluvy, Zverejňovanie 31.05.2016 Stiahnuť
Zápisnica z komisie výstavby, územného rozvoja, životného prostredia a dopravy zo dňa 18. 05. 2016
 1 súbor(y)  59 stiahnutia
Dokumenty, Komisia výstavby, územného rozvoja, životného prostredia a dopravy OZ, Zápisnice komisií, Zápisnice OZ 30.05.2016 Stiahnuť
Zmluva o poskytnutí dotácie detské ihrisko VÚC-BSK
 1 súbor(y)  38 stiahnutia
Dokumenty, Zmluvy, Zmluvy, Zverejňovanie 17.05.2016 Stiahnuť
Rámcová zmluva Hliníkové konštrukcie s. r. o.
 1 súbor(y)  28 stiahnutia
Dokumenty, Zmluvy, Zmluvy, Zverejňovanie 06.05.2016 Stiahnuť
Zmluva MV SR Na bicykli bezpečne
 1 súbor(y)  29 stiahnutia
Dokumenty, Zmluvy, Zmluvy, Zverejňovanie 02.05.2016 Stiahnuť
Zmluva obec Častá UPSVaR Pezinok
 1 súbor(y)  39 stiahnutia
Dokumenty, Zmluvy, Zmluvy, Zverejňovanie 02.05.2016 Stiahnuť
Nájomná zmluva letná terasa AUTO VOYAGER, s. r. o.
 1 súbor(y)  32 stiahnutia
Dokumenty, Zmluvy, Zmluvy, Zverejňovanie 27.04.2016 Stiahnuť
Zápisnica z finančnej komisie zo dňa 18. 04. 2016
 1 súbor(y)  110 stiahnutia
Dokumenty, Komisia financií podnikania a cestovného ruchu OZ, Zápisnice komisií, Zápisnice OZ 20.04.2016 Stiahnuť
Zmluva o dielo COMBIN, Izotech (cesty spätné úpravy, rekonštrukcia stoky A4)
 1 súbor(y)  88 stiahnutia
Dokumenty, Zmluvy, Zmluvy, Zverejňovanie 12.04.2016 Stiahnuť
Zmluva o nájme Led osvetlenie
 1 súbor(y)  48 stiahnutia
Dokumenty, Zmluvy, Zmluvy, Zverejňovanie 04.04.2016 Stiahnuť
  Kalendár akcií

  « September 2019 »
  Mo Tu We Th Fr Sa Su
              1* Mraznické chodníčky o 10:00
  2 3 4 5 6 7 8
  9 10 11 12 13 14* Turistický orientačný beh celý deň
  15
  16 17 18 19 20 21 22
  23 24 25 26 27 28* Grand Prix Slovakia celý deň
  29
  30