Úradná tabuľa
Uverejnené: 23.02.2015 | 08:52 | sekretariát

Zmluvy

Uverejnené: 23.02.2015 | 08:52 | sekretariát
Názov
Zmluva o spolupráci – príjem správ na telefón alebo e-mail
 1 súbor(y)  2 stiahnutia
Zmluvy, Zmluvy 28.08.2019 Stiahnuť
Dodatok č. 1 ku Kúpnej zmluve č.215/2018 zo dňa 7.2.2019 ,,Jazykové učebne a knižnica pre ZŠ_knižničný fond
 1 súbor(y)  10 stiahnutia
Zmluvy, Zmluvy 12.07.2019 Stiahnuť
Dodatok č. 1 ku Kúpnej zmluve č. 215/2018 zo dňa 7.2.2019 ,,Jazykové učebne a knižnica pre ZŠ_ knižničný fond“, sCOOLing,s.r.o.
 1 súbor(y)  0 download
Zmluvy 12.07.2019 Stiahnuť
Zmluva o zabezpečení systému združeného nakladania s odpadmi z obalov s organizáciou zodpovednosti výrobcov Natur-Pack, a.s. – dodatok č. 2
 1 súbor(y)  3 stiahnutia
Zmluvy, Zmluvy, Zverejňovanie 19.03.2019 Stiahnuť
Marius Pedersen, a.s. – dodatok č. 4/2019 k Zmluve č. 111 002 o poskytovaní služieb v oblasti nakladania s odpadom
 1 súbor(y)  3 stiahnutia
Dokumenty, Zmluvy, Zmluvy 13.02.2019 Stiahnuť
Dohoda č. 4/PK/2019/§10 ÚPSVaR Pezinok
 1 súbor(y)  4 stiahnutia
Dokumenty, Zmluvy, Zmluvy 02.01.2019 Stiahnuť
Záväzná objednávka – ENERCOM s.r.o. – Rozvoj športu v obci Častá – Výstavba detských ihrísk a nákup športovej výbavy
 1 súbor(y)  14 stiahnutia
Dokumenty, Zmluvy, Zmluvy 21.12.2018 Stiahnuť
Kúpna zmluva č. Z201845951_Z – Jazykové učebne a knižnica pre základnú školu _ IKT a čierna technika
 1 súbor(y)  13 stiahnutia
Dokumenty, Zmluvy, Zmluvy, Zverejňovanie 30.11.2018 Stiahnuť
Zmluva o dielo – Rekonštrukcia hasičskej zbrojnice
 1 súbor(y)  12 stiahnutia
Dokumenty, Zmluvy, Zmluvy 21.11.2018 Stiahnuť
Zmluva o nakladaní s odpadom Skládka odpadov – Dubová, s.r.o.
 1 súbor(y)  6 stiahnutia
Dokumenty, Zmluvy, Zmluvy, Zverejňovanie 24.10.2018 Stiahnuť
Dodatok Ponuka E.Benefit ZSE
 1 súbor(y)  6 stiahnutia
Dokumenty, Zmluvy, Zmluvy, Zverejňovanie 01.10.2018 Stiahnuť
Zmluva o usporiadaní a spolufinancovaní okresných kôl predmetových olympiád a postupových súťaží žiakov základných škôl 2018
 1 súbor(y)  4 stiahnutia
Dokumenty, Zmluvy, Zmluvy, Zverejňovanie 28.09.2018 Stiahnuť
Zmluva o reklame a propagácii na autobusovej zastávke hrad Červený Kameň
 1 súbor(y)  4 stiahnutia
Dokumenty, Zmluvy, Zmluvy, Zverejňovanie 28.09.2018 Stiahnuť
Kúpna zmluva Cittera obec Častá
 1 súbor(y)  9 stiahnutia
Dokumenty, Zmluvy, Zmluvy, Zverejňovanie 09.08.2018 Stiahnuť
Kúpna zmluva odpredaj pozemku Heger
 1 súbor(y)  8 stiahnutia
Dokumenty, Zmluvy, Zmluvy, Zverejňovanie 08.08.2018 Stiahnuť
Obstaranie záhradných kompostérov na predchádzanie vzniku BRKO v obci Častá
 1 súbor(y)  10 stiahnutia
Zmluvy, Zmluvy, Zverejňovanie 22.06.2018 Stiahnuť
Zmluva o poskytnutí nenávratného finančného príspevku
 1 súbor(y)  9 stiahnutia
Zmluvy, Zmluvy, Zverejňovanie 22.06.2018 Stiahnuť
Dodatok č. 2 k zmluve s SPP
 1 súbor(y)  8 stiahnutia
Zmluvy, Zmluvy, Zverejňovanie 15.06.2018 Stiahnuť
Zmluva ÚPSVaR Pezinok obec Častá § 54 ods. 1 písm. a)
 1 súbor(y)  4 stiahnutia
Dokumenty, Zmluvy, Zmluvy 05.03.2018 Stiahnuť
Dohoda č. : 18/03//54/17 medzi obcou Častá a ÚPSVaR Pezinok
 1 súbor(y)  2 stiahnutia
Zmluvy 27.02.2018 Stiahnuť
Zmluva o umiestnení reklamy Čavara Taverna
 1 súbor(y)  7 stiahnutia
Zmluvy, Zmluvy, Zverejňovanie 01.02.2018 Stiahnuť
Zmluva o poskytovaní služieb č. MSD_Častá_01
 1 súbor(y)  7 stiahnutia
Dokumenty, Zmluvy, Zmluvy, Zverejňovanie 25.01.2018 Stiahnuť
Zmluva o dielo 161017 Častá – kanalizácia a Envirofond 2018
 1 súbor(y)  18 stiahnutia
Dokumenty, Zmluvy, Zmluvy, Zverejňovanie 16.10.2017 Stiahnuť
Dodatok č. 1 k zmluve Dychová hudba Častovanka
 1 súbor(y)  7 stiahnutia
Dokumenty, Zmluvy, Zmluvy, Zverejňovanie 05.09.2017 Stiahnuť
Zmluva o poskytnutí finančných prostriedkov č. 17-513-02443
 1 súbor(y)  6 stiahnutia
Zmluvy, Zmluvy 12.12.2017 Stiahnuť
Zmluva o odvádzaní odpadových vôd – Hasičská zbrojnica
 1 súbor(y)  8 stiahnutia
Dokumenty, Zmluvy, Zmluvy, Zverejňovanie 01.08.2017 Stiahnuť
Zmluva o zabezpečení OV prevádzky obec Častá BVS, a. s.
 1 súbor(y)  31 stiahnutia
Dokumenty, Zmluvy, Zmluvy, Zverejňovanie 25.07.2017 Stiahnuť
Nájomná zmluva obec Častá/Dušan Pavlík
 1 súbor(y)  13 stiahnutia
Dokumenty, Zmluvy, Zmluvy, Zverejňovanie 11.07.2017 Stiahnuť
Dodatok č 2/2017 k zmluve č. 15/2017/§54-ŠnZ/BSK obec Častá/UPSVaR Pezinok
 1 súbor(y)  8 stiahnutia
Dokumenty, Zmluvy, Zmluvy, Zverejňovanie 26.06.2017 Stiahnuť
Dodatok č 1 k zmluve č. 15/2017/§54-ŠnZ/BSK obec Častá/UPSVaR Pezinok
 1 súbor(y)  5 stiahnutia
Dokumenty, Zmluvy, Zmluvy, Zverejňovanie 26.06.2017 Stiahnuť
Zmluva o zabezpečení zberu použitých textílií, odevov a obuvi
 1 súbor(y)  7 stiahnutia
Dokumenty, Zmluvy, Zmluvy, Zverejňovanie 22.06.2017 Stiahnuť
Zmluva o poskytnutí dotácie DPO SR
 1 súbor(y)  10 stiahnutia
Dokumenty, Zmluvy, Zmluvy, Zverejňovanie 29.05.2017 Stiahnuť
Zmluva o dielo Combin č. 1/2017
 1 súbor(y)  15 stiahnutia
Dokumenty, Zmluvy, Zmluvy, Zverejňovanie 29.05.2017 Stiahnuť
Dohoda obec Častá UPSVaR PK – § 54
 1 súbor(y)  27 stiahnutia
Dokumenty, Zmluvy, Zmluvy, Zverejňovanie 29.03.2017 Stiahnuť
Dohoda obec Častá UPSVaR PK – § 52a
 1 súbor(y)  17 stiahnutia
Dokumenty, Zmluvy, Zmluvy, Zverejňovanie 29.03.2017 Stiahnuť
Zmluva o kontrolnej činnosti
 1 súbor(y)  17 stiahnutia
Dokumenty, Zmluvy, Zmluvy, Zverejňovanie 09.03.2017 Stiahnuť
Zmluva o dielo Monika Dobrovičová
 1 súbor(y)  23 stiahnutia
Dokumenty, Zmluvy, Zmluvy, Zverejňovanie 06.03.2017 Stiahnuť
Dodatok č. 4/2017 k NZ Čavojský Ivan s manželkou
 1 súbor(y)  21 stiahnutia
Dokumenty, Zmluvy, Zmluvy, Zverejňovanie 13.02.2017 Stiahnuť
Dodatok č. 4/2017 k NZ Žofčík Peter s manželkou
 1 súbor(y)  16 stiahnutia
Dokumenty, Zmluvy, Zmluvy, Zverejňovanie 13.02.2017 Stiahnuť
Dodatok č.4/2017 k NZ Galla Roman s manželkou
 1 súbor(y)  21 stiahnutia
Dokumenty, Zmluvy, Zmluvy, Zverejňovanie 13.02.2017 Stiahnuť
Dodatok č. 4/2017 k NZ Pecúch Erik s manželkou
 1 súbor(y)  15 stiahnutia
Dokumenty, Zmluvy, Zmluvy, Zverejňovanie 13.02.2017 Stiahnuť
Dodatok č. 4/2017 k NZ Užovič Milan s manželkou
 1 súbor(y)  14 stiahnutia
Dokumenty, Zmluvy, Zmluvy, Zverejňovanie 13.02.2017 Stiahnuť
Dodatok č. 4/2017 k NZ Szecsényi Boris s manželkou
 1 súbor(y)  12 stiahnutia
Dokumenty, Zmluvy, Zmluvy, Zverejňovanie 13.02.2017 Stiahnuť
Dodatok č. 4/2017 k NZ Schwarz Štefan s manželkou
 1 súbor(y)  17 stiahnutia
Dokumenty, Zmluvy, Zmluvy, Zverejňovanie 13.02.2017 Stiahnuť
Dodatok č. 4/2017 k NZ Schwarz Michal s manželkou
 1 súbor(y)  11 stiahnutia
Dokumenty, Zmluvy, Zmluvy, Zverejňovanie 13.02.2017 Stiahnuť
Dodatok č.1/2017 k NZ Herák Pavol s manželkou
 1 súbor(y)  16 stiahnutia
Dokumenty, Zmluvy, Zmluvy, Zverejňovanie 13.02.2017 Stiahnuť
Dodatok č.4/2017 k NZ Dubanová Katarína
 1 súbor(y)  18 stiahnutia
Dokumenty, Zmluvy, Zmluvy, Zverejňovanie 13.02.2017 Stiahnuť
Zmluva prenájom svietidiel
 1 súbor(y)  17 stiahnutia
Dokumenty, Zmluvy, Zmluvy, Zverejňovanie 09.02.2017 Stiahnuť
Poistná zmluva motorové vozidlá – flotila
 1 súbor(y)  4 stiahnutia
Zmluvy 16.01.2017 Stiahnuť
Dodatok č. 6 Obec Častá Combin
 1 súbor(y)  28 stiahnutia
Dokumenty, Zmluvy, Zmluvy, Zverejňovanie 14.12.2016 Stiahnuť
Dodatok č. 1 k zmluve o úvere VÚB, a. s.
 1 súbor(y)  15 stiahnutia
Zmluvy, Zmluvy, Zverejňovanie 01.12.2016 Stiahnuť
Dodatok č. 5 k zmluve o dielo COMBIN
 1 súbor(y)  21 stiahnutia
Zmluvy, Zmluvy, Zverejňovanie 01.12.2016 Stiahnuť
Zmluva o poskytnutí dotácie BSK
 1 súbor(y)  19 stiahnutia
Dokumenty, Zmluvy, Zmluvy, Zverejňovanie 02.11.2016 Stiahnuť
Zmluva MV SR predmetová olympiáda
 1 súbor(y)  13 stiahnutia
Dokumenty, Zmluvy, Zmluvy, Zverejňovanie 02.11.2016 Stiahnuť
Zmluva o poskytnutí finančných prostriedkov Fond na podporu umenia
 1 súbor(y)  14 stiahnutia
Dokumenty, Zmluvy, Zmluvy, Zverejňovanie 02.11.2016 Stiahnuť
Dodatok č. 2 k zmluve Marius Pedersen, a. s.
 1 súbor(y)  14 stiahnutia
Dokumenty, Zmluvy, Zmluvy, Zverejňovanie 31.08.2016 Stiahnuť
Zmluva Obec Častá BVS, a. s. požiarna zbrojnica
 1 súbor(y)  17 stiahnutia
Dokumenty, Zmluvy, Zmluvy, Zverejňovanie 25.07.2016 Stiahnuť
Dodatok Ponuka E.profit ZSE
 1 súbor(y)  19 stiahnutia
Dokumenty, Zmluvy, Zmluvy, Zverejňovanie 18.07.2016 Stiahnuť
Zmluva o združenej dodávke elektriny ZSE
 1 súbor(y)  17 stiahnutia
Dokumenty, Zmluvy, Zmluvy, Zverejňovanie 18.07.2016 Stiahnuť
Dodatok č. 1 k zmluve SVIRŽ-ING, s.r.o.
 1 súbor(y)  23 stiahnutia
Dokumenty, Zmluvy, Zmluvy, Zverejňovanie 18.07.2016 Stiahnuť
Zmluva o poskytnutí úveru VÚB, a. s.
 1 súbor(y)  22 stiahnutia
Dokumenty, Zmluvy, Zmluvy, Zverejňovanie 23.06.2016 Stiahnuť
Poistná zmluva príves
 1 súbor(y)  13 stiahnutia
Dokumenty, Zmluvy, Zmluvy, Zverejňovanie 16.06.2016 Stiahnuť
Poistná zmluva traktor
 1 súbor(y)  13 stiahnutia
Dokumenty, Zmluvy, Zmluvy, Zverejňovanie 16.06.2016 Stiahnuť
Zmluva o nakladaní s použitými batériami a akumulátormi INSA, s. r. o.
 1 súbor(y)  18 stiahnutia
Dokumenty, Zmluvy, Zmluvy, Zverejňovanie 06.06.2016 Stiahnuť
Dodatok č. 3 k ZoD Combin, Izotech
 1 súbor(y)  34 stiahnutia
Dokumenty, Zmluvy, Zmluvy, Zverejňovanie 02.06.2016 Stiahnuť
Poistná zmluva INSIA SK, s. r. o.
 1 súbor(y)  24 stiahnutia
Dokumenty, Zmluvy, Zmluvy, Zverejňovanie 31.05.2016 Stiahnuť
Zmluva o poskytnutí dotácie detské ihrisko VÚC-BSK
 1 súbor(y)  38 stiahnutia
Dokumenty, Zmluvy, Zmluvy, Zverejňovanie 17.05.2016 Stiahnuť
Rámcová zmluva Hliníkové konštrukcie s. r. o.
 1 súbor(y)  28 stiahnutia
Dokumenty, Zmluvy, Zmluvy, Zverejňovanie 06.05.2016 Stiahnuť
Zmluva MV SR Na bicykli bezpečne
 1 súbor(y)  29 stiahnutia
Dokumenty, Zmluvy, Zmluvy, Zverejňovanie 02.05.2016 Stiahnuť
Zmluva obec Častá UPSVaR Pezinok
 1 súbor(y)  39 stiahnutia
Dokumenty, Zmluvy, Zmluvy, Zverejňovanie 02.05.2016 Stiahnuť
Nájomná zmluva letná terasa AUTO VOYAGER, s. r. o.
 1 súbor(y)  32 stiahnutia
Dokumenty, Zmluvy, Zmluvy, Zverejňovanie 27.04.2016 Stiahnuť
Zmluva o dielo COMBIN, Izotech (cesty spätné úpravy, rekonštrukcia stoky A4)
 1 súbor(y)  88 stiahnutia
Dokumenty, Zmluvy, Zmluvy, Zverejňovanie 12.04.2016 Stiahnuť
Zmluva o nájme Led osvetlenie
 1 súbor(y)  48 stiahnutia
Dokumenty, Zmluvy, Zmluvy, Zverejňovanie 04.04.2016 Stiahnuť
Dodatok č. 1/2016 Marius Pedersen
 1 súbor(y)  45 stiahnutia
Dokumenty, Zmluvy, Zmluvy, Zverejňovanie 30.03.2016 Stiahnuť
Dodatok č. 2/2016 k zmluve o dielo COMBIN-IZOTECH
 1 súbor(y)  60 stiahnutia
Dokumenty, Zmluvy, Zmluvy, Zverejňovanie 30.03.2016 Stiahnuť
Mandátna zmluva VOLUMA s. r. o.
 1 súbor(y)  59 stiahnutia
Dokumenty, Zmluvy, Zmluvy, Zverejňovanie 10.03.2016 Stiahnuť
Nájomná zmluva Ing. Mičko Obec Častá
 1 súbor(y)  59 stiahnutia
Zmluvy, Zmluvy, Zverejňovanie 29.02.2016 Stiahnuť
Poistná zmluva úrazová poistka aktivačné práce
 1 súbor(y)  65 stiahnutia
Zmluvy, Zmluvy, Zverejňovanie 23.12.2015 Stiahnuť
Zmluva o poskytnutí dotácie OZ Talentárium
 1 súbor(y)  77 stiahnutia
Zmluvy, Zmluvy, Zverejňovanie 10.12.2015 Stiahnuť
Zmluva o prenájme so servisnými službami
 1 súbor(y)  73 stiahnutia
Zmluvy, Zmluvy, Zverejňovanie 19.11.2015 Stiahnuť
DODATOK č. 1 k Zmluve o poskytovaní služieb v odpadovom hospodárstve
 1 súbor(y)  84 stiahnutia
Zmluvy, Zmluvy, Zverejňovanie 02.11.2015 Stiahnuť
Zmluva o dielo dažďová a splašková kanalizácia pre obec Častá
 1 súbor(y)  44 stiahnutia
Zmluvy 31.03.2016 Stiahnuť
Zmluva o vykonávaní prác v oblasti pracovnej zdravotnej služby
 1 súbor(y)  105 stiahnutia
Dokumenty, Zmluvy, Zmluvy, Zverejňovanie 07.04.2015 Stiahnuť
Mandátna zmluva, PO, CO, BOZP a OOU
 1 súbor(y)  102 stiahnutia
Zmluvy, Zmluvy 07.04.2015 Stiahnuť
Zmluva o usporiadaní a spolufinancovaní obvodových kôl predmetových olympiád
 1 súbor(y)  98 stiahnutia
Zmluvy, Zmluvy 07.04.2015 Stiahnuť
  Kalendár akcií

  « September 2019 »
  Mo Tu We Th Fr Sa Su
              1* Mraznické chodníčky o 10:00
  2 3 4 5 6 7 8
  9 10 11 12 13 14* Turistický orientačný beh celý deň
  15
  16 17 18 19 20 21 22
  23 24 25 26 27 28* Grand Prix Slovakia celý deň
  29
  30