Úradná tabuľa
Uverejnené: 23.02.2015 | 08:52 | sekretariát

Zmluvy

Uverejnené: 23.02.2015 | 08:52 | sekretariát
Názov
Zmluva o zriadení vecných bremien v prospech tretej osoby ( ev. č. oprávneného: 191184-1818100074-ZoS-VB ),,Obytný súbor Ruža Častá“
 1 súbor(y)  3 stiahnutia
Zmluvy, Zverejňovanie 07.08.2019 Stiahnuť
Zmluva o poskytnutí finančných prostriedkov č. 19-514-04200, Fond na podporu umenia – Obecná knižnica
 1 súbor(y)  0 download
Zmluvy, Zverejňovanie 07.08.2019 Stiahnuť
Khan Karate Klub- Zmluva o poskytnutí dotácie 2019
 1 súbor(y)  0 download
Zmluvy, Zverejňovanie 05.04.2019 Stiahnuť
ÚPSVaR Pezinok Dohoda 18/03/50J/16
 1 súbor(y)  2 stiahnutia
Dokumenty, Zmluvy, Zverejňovanie 20.03.2019 Stiahnuť
Zmluva o zabezpečení systému združeného nakladania s odpadmi z obalov s organizáciou zodpovednosti výrobcov Natur-Pack, a.s. – dodatok č. 2
 1 súbor(y)  3 stiahnutia
Zmluvy, Zmluvy, Zverejňovanie 19.03.2019 Stiahnuť
Objednávky 186-230
 1 súbor(y)  20 stiahnutia
Objednávky, Zverejňovanie 18.12.2018 Stiahnuť
Prijaté faktúry 492-602 2018
 1 súbor(y)  13 stiahnutia
Prijaté faktúry, Zverejňovanie 18.12.2018 Stiahnuť
Úprava rozpočtu k 21.12.2018
 1 súbor(y)  2 stiahnutia
Dokumenty, Rozpočet obce, Zverejňovanie 17.12.2018 Stiahnuť
Kúpna zmluva č. Z201845951_Z – Jazykové učebne a knižnica pre základnú školu _ IKT a čierna technika
 1 súbor(y)  13 stiahnutia
Dokumenty, Zmluvy, Zmluvy, Zverejňovanie 30.11.2018 Stiahnuť
Zmluva o poskytnutí dotácie na podporu rozvoja športu na rok 2018
 1 súbor(y)  20 stiahnutia
Dokumenty, Zmluvy, Zverejňovanie 26.11.2018 Stiahnuť
Dodatok č.1 ku Kúpnej zmluve č.Z201834297_Z zo dňa 16.08.2018
 1 súbor(y)  13 stiahnutia
Dokumenty, Zmluvy, Zverejňovanie 21.11.2018 Stiahnuť
Zmluva na Elektronický kontraktačný systém
 1 súbor(y)  4 stiahnutia
Zmluvy, Zverejňovanie 08.11.2018 Stiahnuť
Zmluva o nakladaní s odpadom Skládka odpadov – Dubová, s.r.o.
 1 súbor(y)  6 stiahnutia
Dokumenty, Zmluvy, Zmluvy, Zverejňovanie 24.10.2018 Stiahnuť
Objednávky 141-185 2018
 1 súbor(y)  9 stiahnutia
Objednávky, Zverejňovanie 17.10.2018 Stiahnuť
Faktúry 383-491 2018
 1 súbor(y)  15 stiahnutia
Prijaté faktúry, Zverejňovanie 17.10.2018 Stiahnuť
Zmluva č.PHZ-OPK1-2018-002357 o poskytnutí dotácie zo štátneho rozpočtu prostredníctvom rozpočtu Ministerstva vnútra Slovenskej republiky
 1 súbor(y)  6 stiahnutia
Zmluvy, Zverejňovanie 17.10.2018 Stiahnuť
Dodatok Ponuka E.Benefit ZSE
 1 súbor(y)  6 stiahnutia
Dokumenty, Zmluvy, Zmluvy, Zverejňovanie 01.10.2018 Stiahnuť
Zmluva o usporiadaní a spolufinancovaní okresných kôl predmetových olympiád a postupových súťaží žiakov základných škôl 2018
 1 súbor(y)  4 stiahnutia
Dokumenty, Zmluvy, Zmluvy, Zverejňovanie 28.09.2018 Stiahnuť
Zmluva o reklame a propagácii na autobusovej zastávke hrad Červený Kameň
 1 súbor(y)  4 stiahnutia
Dokumenty, Zmluvy, Zmluvy, Zverejňovanie 28.09.2018 Stiahnuť
Obstaranie záhradných kompostérov na predchádzanie vzniku BRKO v obci Častá – dodatok č. 1
 1 súbor(y)  15 stiahnutia
Dokumenty, Zmluvy, Zverejňovanie 20.09.2018 Stiahnuť
Nájomná a licenčná zmluva č. 44/2018 – programové vybavenie ekonomický informačný systém
 1 súbor(y)  5 stiahnutia
Dokumenty, Zmluvy, Zverejňovanie 17.09.2018 Stiahnuť
Faktúry 287-382 2018
 1 súbor(y)  11 stiahnutia
Prijaté faktúry, Zverejňovanie 10.09.2018 Stiahnuť
Objednávky 113-140 2018
 1 súbor(y)  3 stiahnutia
Objednávky, Zverejňovanie 10.09.2018 Stiahnuť
Kúpna zmluva Cittera obec Častá
 1 súbor(y)  9 stiahnutia
Dokumenty, Zmluvy, Zmluvy, Zverejňovanie 09.08.2018 Stiahnuť
Kúpna zmluva odpredaj pozemku Heger
 1 súbor(y)  8 stiahnutia
Dokumenty, Zmluvy, Zmluvy, Zverejňovanie 08.08.2018 Stiahnuť
Zmluva o koecesii na garantované energetické služby + prílohy zmluva o nájme NP a zmluva o uzavretí BKZ
 1 súbor(y)  13 stiahnutia
Dokumenty, Zmluvy, Zverejňovanie 30.07.2018 Stiahnuť
Zmluva o garantovanej energetickej službe č. ZMLP-2018-240-000001
 1 súbor(y)  12 stiahnutia
Dokumenty, Zmluvy, Zverejňovanie 30.07.2018 Stiahnuť
Zmluva o spolupráci pri zateplení budovy Základnej školy a riadení technológie pre energetickú službu
 1 súbor(y)  6 stiahnutia
Zmluvy, Zverejňovanie 30.07.2018 Stiahnuť
Zmluva o poskytnutí NFP – jazykové učebne a knižnica pre základnú školu
 1 súbor(y)  7 stiahnutia
Zmluvy, Zverejňovanie 30.07.2018 Stiahnuť
Dotácia z FPÚ
 1 súbor(y)  10 stiahnutia
Zmluvy, Zverejňovanie 26.07.2018 Stiahnuť
Poskytnutie dotácie od BSK
 1 súbor(y)  9 stiahnutia
Zmluvy, Zverejňovanie 23.07.2018 Stiahnuť
Objednávky 85-112 2018
 1 súbor(y)  5 stiahnutia
Objednávky, Zverejňovanie 23.07.2018 Stiahnuť
Faktúry 239-286 2018
 1 súbor(y)  14 stiahnutia
Prijaté faktúry, Zverejňovanie 11.07.2018 Stiahnuť
Zmluva o prenájme pozemku na letnú terasu – kelony s.r.o.
 1 súbor(y)  6 stiahnutia
Zmluvy, Zverejňovanie 09.07.2018 Stiahnuť
Obstaranie záhradných kompostérov na predchádzanie vzniku BRKO v obci Častá
 1 súbor(y)  10 stiahnutia
Zmluvy, Zmluvy, Zverejňovanie 22.06.2018 Stiahnuť
Zmluva o poskytnutí nenávratného finančného príspevku
 1 súbor(y)  9 stiahnutia
Zmluvy, Zmluvy, Zverejňovanie 22.06.2018 Stiahnuť
Dodatok č. 2 k zmluve s SPP
 1 súbor(y)  8 stiahnutia
Zmluvy, Zmluvy, Zverejňovanie 15.06.2018 Stiahnuť
Faktúry 187-238 2018
 1 súbor(y)  17 stiahnutia
Prijaté faktúry, Zverejňovanie 13.06.2018 Stiahnuť
Dodatok č.1 k Zmluve o zabezpečení systému združeného nakladania s odpadmi z obalov
 1 súbor(y)  1 download
Zmluvy, Zverejňovanie 31.05.2018 Stiahnuť
Zmluva o usporiadaní a spolufinancovaní obvodných kôl predmetových olympiád a postupových súťaží žiakov ZŠ a umeleckých škôl v obvode Pezinok v roku 2018
 1 súbor(y)  4 stiahnutia
Zmluvy, Zverejňovanie 31.05.2018 Stiahnuť
Objednávky 57-84 2018
 1 súbor(y)  12 stiahnutia
Objednávky, Zverejňovanie 25.05.2018 Stiahnuť
Faktúry 121-186/2018
 1 súbor(y)  17 stiahnutia
Prijaté faktúry, Zverejňovanie 04.05.2018 Stiahnuť
Zmluva o poskytnutí dotácie z prostriedkov Dobrovoľnej požiarnej ochrany SR
 1 súbor(y)  6 stiahnutia
Zmluvy, Zverejňovanie 02.05.2018 Stiahnuť
Faktúry 24-120 2018
 1 súbor(y)  9 stiahnutia
Prijaté faktúry, Zverejňovanie 19.04.2018 Stiahnuť
Objednávky 29-56 2018
 1 súbor(y)  8 stiahnutia
Objednávky, Zverejňovanie 19.04.2018 Stiahnuť
Zmluva poskytnutie dotácie z BSK
 1 súbor(y)  10 stiahnutia
Zmluvy, Zverejňovanie 17.04.2018 Stiahnuť
Dohoda s UPSVaR Pezinok č. 9/§52a/2018/ŠR
 1 súbor(y)  14 stiahnutia
Zmluvy, Zverejňovanie 04.04.2018 Stiahnuť
Červenokamenské panstvo
 1 súbor(y)  5 stiahnutia
Zmluvy, Zverejňovanie 27.03.2018 Stiahnuť
Marius Pedersen – Dodatok č. 3 k Zmluve o poskytovaní služieb v oblasti nakladania s odpadmi
 1 súbor(y)  4 stiahnutia
Zmluvy, Zverejňovanie 21.03.2018 Stiahnuť
Klub priateľov prírody
 1 súbor(y)  5 stiahnutia
Zmluvy, Zverejňovanie 20.03.2018 Stiahnuť
SATYR
 1 súbor(y)  6 stiahnutia
Zmluvy, Zverejňovanie 20.03.2018 Stiahnuť
Dychová hudba Častovanka
 1 súbor(y)  15 stiahnutia
Zmluvy, Zverejňovanie 20.03.2018 Stiahnuť
Divadlo na kolene
 1 súbor(y)  5 stiahnutia
Zmluvy, Zverejňovanie 20.03.2018 Stiahnuť
Talentárium Dubová
 1 súbor(y)  13 stiahnutia
Zmluvy, Zverejňovanie 13.03.2018 Stiahnuť
Rodinné centrum u škriatka Klinčeka
 1 súbor(y)  11 stiahnutia
Zmluvy, Zverejňovanie 13.03.2018 Stiahnuť
Kynologický klub Častá
 1 súbor(y)  3 stiahnutia
Zmluvy, Zverejňovanie 13.03.2018 Stiahnuť
Športový klub SPC Častá
 1 súbor(y)  6 stiahnutia
Zmluvy, Zverejňovanie 08.03.2018 Stiahnuť
RC Klub Častá
 1 súbor(y)  4 stiahnutia
Zmluvy, Zverejňovanie 08.03.2018 Stiahnuť
Jednota dôcodcov na Slovensku, Častá
 1 súbor(y)  3 stiahnutia
Zmluvy, Zverejňovanie 08.03.2018 Stiahnuť
Klub slovenských turistov
 1 súbor(y)  9 stiahnutia
Zmluvy, Zverejňovanie 08.03.2018 Stiahnuť
Khan Karate Klub
 1 súbor(y)  4 stiahnutia
Zmluvy, Zverejňovanie 08.03.2018 Stiahnuť
BTC Častá
 1 súbor(y)  18 stiahnutia
Zmluvy, Zverejňovanie 08.03.2018 Stiahnuť
Futbalový klub FC Slovan Častá
 1 súbor(y)  6 stiahnutia
Zmluvy, Zverejňovanie 08.03.2018 Stiahnuť
Faktúry prijaté č. 1-23 2018
 1 súbor(y)  13 stiahnutia
Prijaté faktúry, Zverejňovanie 28.02.2018 Stiahnuť
Objednávky č.1-28 2018
 1 súbor(y)  10 stiahnutia
Objednávky, Zverejňovanie 28.02.2018 Stiahnuť
Nájomná zmluva Led dekory MK – mont illuminations, s.r.o.
 1 súbor(y)  9 stiahnutia
Dokumenty, Zmluvy, Zverejňovanie 22.02.2018 Stiahnuť
Zmluva o umiestnení reklamy Čavara Taverna
 1 súbor(y)  7 stiahnutia
Zmluvy, Zmluvy, Zverejňovanie 01.02.2018 Stiahnuť
Dohoda o poskytnutí príspevku, Úrad práce, soc. vecí a rodiny Pezinok
 1 súbor(y)  14 stiahnutia
Zmluvy, Zverejňovanie 29.01.2018 Stiahnuť
Zmluva o poskytovaní služieb č. MSD_Častá_01
 1 súbor(y)  7 stiahnutia
Dokumenty, Zmluvy, Zmluvy, Zverejňovanie 25.01.2018 Stiahnuť
Zmluva OK Hviezdoslavov Kubín
 1 súbor(y)  5 stiahnutia
Dokumenty, Zmluvy, Zverejňovanie 23.01.2018 Stiahnuť
Zmluva o dodávke plynu SPP obec Častá
 1 súbor(y)  8 stiahnutia
Dokumenty, Zmluvy, Zverejňovanie 23.01.2018 Stiahnuť
Objednávky č. 170 – 176 2017
 1 súbor(y)  10 stiahnutia
Objednávky, Zverejňovanie 12.01.2018 Stiahnuť
Prijaté faktúry č. 512 – 601 2017
 1 súbor(y)  13 stiahnutia
Prijaté faktúry, Zverejňovanie 12.01.2018 Stiahnuť
Objednávky č. 154 – 169 2017
 1 súbor(y)  5 stiahnutia
Objednávky, Zverejňovanie 15.12.2017 Stiahnuť
Dohoda č.4/PK/2018/§10 ÚPSVaR Pezinok
 1 súbor(y)  5 stiahnutia
Dokumenty, Zmluvy, Zverejňovanie 12.12.2017 Stiahnuť
Kúpna zmluva č. 215/2017 Obecná knižnica – IKAR, a.s.
 1 súbor(y)  7 stiahnutia
Zmluvy, Zverejňovanie 12.12.2017 Stiahnuť
Prijaté faktúry č. 449 – 511 2017
 1 súbor(y)  17 stiahnutia
Prijaté faktúry, Zverejňovanie 11.12.2017 Stiahnuť
Objednávky č.145 – 153 2017
 1 súbor(y)  6 stiahnutia
Objednávky, Zverejňovanie 13.11.2017 Stiahnuť
Prijaté faktúry č. 391 – 448 2017
 1 súbor(y)  17 stiahnutia
Prijaté faktúry, Zverejňovanie 19.10.2017 Stiahnuť
Objednávky č. 124 -144 2017
 1 súbor(y)  5 stiahnutia
Objednávky, Zverejňovanie 19.10.2017 Stiahnuť
Zmluva o dielo 161017 Častá – kanalizácia a Envirofond 2018
 1 súbor(y)  18 stiahnutia
Dokumenty, Zmluvy, Zmluvy, Zverejňovanie 16.10.2017 Stiahnuť
Prijaté faktúry č. 381 – 390 2017
 1 súbor(y)  15 stiahnutia
Prijaté faktúry, Zverejňovanie 28.09.2017 Stiahnuť
Prijaté faktúry č. 364 – 380 2017
 1 súbor(y)  16 stiahnutia
Prijaté faktúry, Zverejňovanie 28.09.2017 Stiahnuť
Objednávky č. 113 – 123 2017
 1 súbor(y)  5 stiahnutia
Objednávky, Zverejňovanie 27.09.2017 Stiahnuť
Prijaté faktúry č.331 – 363 2017
 1 súbor(y)  15 stiahnutia
Prijaté faktúry, Zverejňovanie 06.09.2017 Stiahnuť
Objednávky č. 101 – 112 2017
 1 súbor(y)  8 stiahnutia
Objednávky, Zverejňovanie 06.09.2017 Stiahnuť
Dodatok č. 1 k zmluve Dychová hudba Častovanka
 1 súbor(y)  7 stiahnutia
Dokumenty, Zmluvy, Zmluvy, Zverejňovanie 05.09.2017 Stiahnuť
Prijaté faktúry č. 316 – 330 2017
 1 súbor(y)  14 stiahnutia
Prijaté faktúry, Zverejňovanie 21.08.2017 Stiahnuť
Prijaté faktúry č. 262 – 315 2017
 1 súbor(y)  14 stiahnutia
Prijaté faktúry, Zverejňovanie 21.08.2017 Stiahnuť
Objednávky č. 81 – 100 2017
 1 súbor(y)  4 stiahnutia
Objednávky, Zverejňovanie 21.08.2017 Stiahnuť
Zmluva o poskytnutí dotácie Dychovke Častovanka rok 2017
 1 súbor(y)  7 stiahnutia
Zmluvy, Zverejňovanie 02.08.2017 Stiahnuť
Zmluva o odvádzaní odpadových vôd – Hasičská zbrojnica
 1 súbor(y)  8 stiahnutia
Dokumenty, Zmluvy, Zmluvy, Zverejňovanie 01.08.2017 Stiahnuť
Zmluva o zabezpečení OV prevádzky obec Častá BVS, a. s.
 1 súbor(y)  31 stiahnutia
Dokumenty, Zmluvy, Zmluvy, Zverejňovanie 25.07.2017 Stiahnuť
Zmluva o zbere a zhodnotení šatstva a textilu
 1 súbor(y)  5 stiahnutia
Zmluvy, Zverejňovanie 24.07.2017 Stiahnuť
Register zmlúv a faktúr BSK
 1 súbor(y)  8 stiahnutia
Zmluvy, Zverejňovanie 12.07.2017 Stiahnuť
Zmluva – Vybudovanie osvetlenia na futbalovom ihrisku v Častej
 1 súbor(y)  21 stiahnutia
Zmluvy, Zverejňovanie 12.07.2017 Stiahnuť
Zmluva – Rekonštrukcia chodníka na cintoríne v obci Častá
 1 súbor(y)  12 stiahnutia
Zmluvy, Zverejňovanie 12.07.2017 Stiahnuť
Nájomná zmluva obec Častá/Dušan Pavlík
 1 súbor(y)  13 stiahnutia
Dokumenty, Zmluvy, Zmluvy, Zverejňovanie 11.07.2017 Stiahnuť
Prijaté faktúry č. 216 – 261 2017
 1 súbor(y)  17 stiahnutia
Prijaté faktúry, Zverejňovanie 07.07.2017 Stiahnuť
Objednávky č. 71 – 80 2017
 1 súbor(y)  7 stiahnutia
Objednávky, Zverejňovanie 07.07.2017 Stiahnuť
  Kalendár akcií

  « September 2019 »
  Mo Tu We Th Fr Sa Su
              1* Mraznické chodníčky o 10:00
  2 3 4 5 6 7 8
  9 10 11 12 13 14* Turistický orientačný beh celý deň
  15
  16 17 18 19 20 21 22
  23 24 25 26 27 28* Grand Prix Slovakia celý deň
  29
  30