Preskočiť na obsah Preskočiť na ľavý panel Preskočiť na pätičku

Dotazník

Vážení občania, 

obecný úrad a zastupiteľstvo obce Častá majú záujem pri svojej rozhodovacej činnosti vychá-dzať aj z relevantných údajov a požiadaviek občanov. V tejto súvislosti sme pripravili dotazník k vy-braným aspektom života v obci, na ktoré by obec rada spoznala Vaše názory a odpovede. Vyplnený anonymný dotazník, prosím, doručte na obecný úrad do schránky vo vestibule alebo do schránky na budove obecného úradu, alebo ho môžete vyplniť aj elektronicky prostredníctvom vytvoreného linku na internetovej stránke obce v termíne do 31. mája 2023. Spracované výsledky zverejníme na sociálnych sieťach obce Častá a v nasledujúcom čísle Informačníka. Odpovede, prosím, krúžkujte, v určených otázkach doplňte aj prioritu číslicou, alebo napíšte Váš návrh. Za Váš čas, podnety a spolu-prácu vopred ďakujeme!” 

František Kašický, starosta obce Častá 

 

Zber údajov z dotazníka bol ukončený.

Údaje sa spracovávajú a budú zverejnené na tomto mieste aj v ďaľších médíách.